Καισαριανής Δανιήλ: Του Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

Η ζωή μιάς Εκκλησίας μπορεί να συνοψισθεί σε μερικές προτροπές που αφορούν την σχέση των αδελφών κατά την εντολή που έδωσε ο Κύριός μας «Αγαπάτε αλλήλους»(Ιωάννου ιγ΄, 34).

Συλλέξαμε μερικές από αυτές τις προτροπές και τις υπενθυμίζουμε ως πνευματικό άθλημα. Οι θείοι και άγιοι Απόστολοι βίωσαν την εντολή και με τις προτροπές τους, την ανέλυσαν στους πιστούς, για να την εφαρμόσουμε και εμείς.

1.Να είστε φιλόστοργοι: «Με την φιλαδελφία να γίνεστε φιλόστοργοι μεταξύ σας» (Προς Ρωμαίους ιβ΄, 10).

2. Να τιμάτε ο ένας τον άλλον. «Να προλαβαίνει ο καθένας τους άλλους στο να τους αποδίνει την τιμή» (Προς Ρωμαίους ιβ΄, 10).

3. Να ευλογείτε και να μη καταράσθε. «Να εύχεσθε για εκείνους, που σας καταδιώκουν· να εύχεσθε και να λέτε καλά για όλους και ποτέ να μη καταράσθε» (Προς Ρωμαίους ιβ΄, 14).

4. Να αγαπάτε χωρίς φθόνο: «Χαίρετε μαζί με εκείνους που χαίρουν και κλαίτε μαζί με εκείνους που κλαίνε» (Προς Ρωμαίους ιβ΄, 15).

5. Να φρονείτε τα ίδια (Προς Ρωμαίους ιβ΄, 16).

6. Να ειρηνεύετε και να αγαθοποιείτε (Προς Ρωμαίους ιβ΄, 17-21 και Προς Θεσσαλονικείς Α΄, ε΄, 15).

7. Να δέχεσθε με αγάπη ο ένας τον άλλον (Προς Ρωμαίους ιδ΄, 1-3). «Γι’ αυτό να δέχεσθε ο ένας τον άλλο, όπως και εσάς σας δέχθηκε ο Χριστός, για να δοξάζεται ο Θεός» (Προς Ρωμαίους ιε’, 7).

8. Μην κατακρίνετεα´. «Ας μην κατακρίνουμε λοιπόν, στο εξής ο ένας τον άλλον, αλλά τούτο να προτιμάτε, το να μη θέτετε στον αδελφό εμπόδιο, ώστε να σκοντάψει ποτέ και να παρασυρθεί σε κατάκριση η και να κλονισθεί στην πίστη» (Προς Ρωμαίους ιδ΄, 13 και Ιακώβου δ΄, 11-12).

9.Να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον: «Αφού λοιπόν, οι αρετές αυτές φέρουν τέτοιο αποτέλεσμα, ας επιδιώκουμε και εμείς κάθε τι, που συντελεί στην ειρήνη και στην αναμεταξύ μας πνευματική ωφέλεια και πρόοδο και οικοδομή» (Προς Ρωμαίους ιδ΄, 19).

10. Να νουθετείτε ο ένας τις προτροπές αυτές, ότι και μόνοι σας, χωρίς τις δικές μου υποδείξεις, είστε γεμάτοι από καλοσύνη και αρετή, γεμάτοι από κάθε γνώση της σωτηριώδους αλήθειας, και είστε επί πλέον σε θέση να νουθετείτε ο ένας τον άλλον» (Προς Ρωμαίους ιε΄, 14).

11. Να υποδέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον: «Ώστε, αδελφοί μου, όταν συναθροίζεσθε, για να φάτε το Κυριακό δείπνο, περιμένετε ο ένας τον άλλον» (Προς Κορινθίους Α’, ια΄, 33).

12. Να υπηρετείτε σαν δούλοι με αγάπη ο ένας τον άλλον: «Διότι εσείς, αδελφοί, προσκληθήκατε από τον Κύριο για να είστε ελεύθεροι από κάθε δουλεία. Μόνο προσέξτε, μήπως εκλάβετε την ελευθερία ως πρόφαση για να ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας. ‘Αλλά αντίθετα πρέπει άλλον : «Είμαι δε πεπεισμένος για σας, αδελφοί μου, και εγώ ο ίδιος, που σας γράφω τις να γίνεστε δούλοι ο ένας για τον άλλον με την άσκηση της ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης» (Προς Γαλάτας ε΄, 13).

13. Μην αφανισθείτε εχθρευόμενοι ο ένας τον άλλον: «Εάν όμως αντί να αγαπιέστε, δαγκώνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, προσέχετε, μήπως αφανισθείτε μεταξύ σας» (Προς Γαλάτας ε΄, 26).

14. Μην προκαλείτε ο ένας τον άλλονμέ την κενοδοξία και τον φθόνο: «Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι, προκαλούντες ο ένας τον άλλον σε φιλονικίες και φθονούντες ο ένας τον άλλον» (Προς Γαλάτας ε’, 26).

15. Να υπομένετε με πραότητα ο ένας τον άλλον: «Για να ασφαλίζεστε από τον κίνδυνο του να πειραχθείτε και σεις, να υπομένετε ο ένας τις ενοχλήσεις του άλλου και έτσι με την υπομονετική αυτή ανοχή εκπληρώσατε τελείως τον νόμο του Χριστού, δηλαδή την εντολή της αγάπης» (Προς Γαλάταςστ’, 2).

16. Προστατέψτε την ενότητά σας με την μακροθυμία και την ανοχή: «Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, που σας έγραψα προηγουμένως, σας παρακαλώ εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος για το όνομα του Κυρίου, να πολιτευθείτε κατά τρόπο άξιον της υψηλής κλήσεως, στην οποία προσκληθήκατε από τον Θεό. Σας παρακαλώ δε, να πολιτευθείτε με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μεγαλόψυχη υπομονή, ανεχόμενοι διά της αγάπης τα ελαττώματα ο ένας του άλλου» (Προς Γαλάταςστ’, 2).

17. Μεταξύ σας να είστε χρηστοίκαίεύσπλαγχνοι: «Γίνεσθε ο ένας προς τον άλλον ευεργετικοί, με πονετική καρδιά, και να συγχωρείστε μεταξύ σας, καθώς και ο Θεός διά του Χριστού σας συγχώρεσε» (Προς Εφεσίους δ’, 32).

18. Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον: α. «Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον με φόβο Χριστού» (Προς Εφεσίους ε’, 21).β´. «Ομοίως εσείς οι νεώτεροι, που αποτελείτε το σύνολο των ποιμαινομένων, υποταχθείτε σε αυτούς, που φέρουν το εκκλησιαστικό αξίωμα του πρεσβυτέρου» (Α’ Πέτρου ε’, 5).

19. Να θεωρείτε τον καθένα ανώτερό σας: «Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό η από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του» (Προς Φιλιππησίους β΄, 3).

20. Να επιδιώκετε τα συμφέροντα των άλλων: «Μην επιδιώκετε ο καθένας τα συμφέροντά του ή εκείνα που αρέσουν στον εαυτό του, αλλά ας επιζητείτε και τα συμφέροντα των άλλων» (Προς Φιλιππησίους β΄, 4).

21. Μη ψεύδεσθε μεταξύ σας «Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του» (Προς Κολοσσαείς γ΄, 9).

22. Ναπαρηγορείτε ο ένας τον άλλον: «Δεν πρέπει δε να λυπάστε σαν και αυτούς, διότι εάν έχουμε πεποίθηση ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι πρέπει να πιστεύουμε, ότι και ο Θεός εκείνους που πέθαναν ενωμένοι διά της πίστεως με τον Ιησού, θα τους φέρει ενδόξως στην αιώνια ζωή μαζί με Αυτόν» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄, δ΄, 14).

23. Να προτρέπετε – Να ενισχύετε ο ένας τον άλλον: «Κάθε ημέρα να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο, όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από σας η αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο» (Προς Εβραίους γ΄, 13).

24. Να φροντίζετε ο ένας τον άλλον: «Και ας παρακολουθούμε και ας παρατηρούμε προσεκτικά ο ένας τον άλλον, για να παρακινούμαστε και διεγειρώμαστε μεταξύ μας στην αγάπη και τα καλά έργα» (Προς Εβραίους ι΄, 24).

25. Να εύχεσθε ο ένας για τον άλλον: «Γενικά δε, σας προτρέπω να εξομολογείστε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου, για να γιατρευθείτε. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δίκαιου και ενεργεί ισχυρά και αποτελεσματικά» (Ιακώβου ε΄, 16).

26. Να είστε φιλόξενοι: «Να φιλοξενείτε ο ένας τον άλλον, χωρίς να γογγύζετε για το βάρος που σας δίνει η υποδοχή των ξένων» (Πέτρου Α΄, δ΄, 9).

27. Κουμπωθείτε την ταπεινοφροσύνη: «Το ίδιο και εσείς οι νεώτεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Και όλοι μαζί, με υποταγή ο ένας στον άλλον, κουμβωθείτε και δέσετε καλά πάνω σας σαν άλλο ένδυμα την ταπεινοφροσύνη» (Πέτρου Α΄, ε΄, 5).

Με αυτές τις προτροπές διατηρείται η εν Χριστώ αδελφότητά μας και δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός από τα τέκνα Του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.