Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο της Προμήτορος ἁγίας Ἄννης, τό ὁποῖο ἀνήγειρε διαρκούσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναίοῦ ὁ Γενικός μας Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Παν. Ἀρχιμ. Δωρόθεος Ζέρβας στή Δημοτική Κοινότητα Ἁγίου Προδρόμου Χαλκιδικῆς, ὅπου εἶναι καί Ἐφημέριος, ἐτελέσθη σήμερα Σάββατο, 24η Σεπτεμβρίου τ.ἔ. στίς 7 ἡ ὥρα τό βράδυ ὁ Ἐσπερινός τοῦ Σαββάτου καί ἡ Κουρά εἰς Μοναχόν ἑνός νέου ἀνθρώπου πού εἰσάγεται μέ αὐτό τόν τρόπο στόν Ἱερό Κλῆρο. Τῆς ὅλης Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό πλειάδα Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἐξ’ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ νέος φέρελπις Μοναχός κατάγεται ἀπό τά Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης καί τυγχάνει πνευματικό τέκνο τοῦ π. Δωροθέου Ζέρβα. Πρόκειται γιά τόν κ. Μιχαήλ Κωτινούδη, ἀπόφοιτο Λογιστικοῦ ΙΕΚ καί ὑποψήφιο φοιτητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.. Πρόκειται γιά τόν Γραμματέα τοῦ Παγχαλκιδικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος μαθήτευσε ἐπί ἀρκετά ἔτη δίπλα στόν Ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη, ἐκλεκτό ἐκπαιδευτικό καί συνεχίζει νά διακονῆ στήν ἴδια Ὑπηρεσία ἐπί σημερινοῦ Προέδρου κ. Ἰωάννη Κοτσιάνη. Παρόντες ὁ Πρόεδρος τῶν Πετροκεράσων κ. Ἀθανάσιος Καλαφάτης, ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Παγχαλκιδικοῦ κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης καί ὁ νῦν Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Τριαντάφυλλος Οἰκονόμου. Τῆς Ἀκολουθίας, βεβαίως, μετεῖχε καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων π. Μιχαήλ Γιαννάκοβ. Τό Παρεκκλήσιο τῆς ἁγίας Ἄννης ὑπερεπληρώθη τόσο ἀπό ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου Προδρόμου ὅσο καί ἀπό πνευματικούς ἀδελφούς καί φίλους τοῦ νέου Μοναχοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στό νέο του πνευματικό τέκνο τό μοναχικό ὄνομα Νικόδημος, πρός τιμήν τόσον τοῦ Ὁσίου Πατρός Ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὅσον καί τοῦ προκατόχου του ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Άρδαμερίου κυροῦ Νικοδήμου Ἀναγνώστου καί τόν ἐνέταξε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀρναίας, μέ Ἡγούμενο τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ.

Μέσα σέ κλῖμα συγκινήσεως καί κατανύξεως, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς στόν νέο Μοναχό π. Νικόδημο, τονίζοντας ὅτι ἡ πνευματική ζωή πού διάλεξε νά ζήση σημαίνει ἐνάσκηση άρετῶν. Οἱ ἀρετές, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί συνάμα ἀποτελοῦν ἐργαλεῖα τελειότητας καί μέσα γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ Ἐκκλησία, διευκρίνησε ὁ ὁμιλητής, ποτέ δέν κήρυξε ὅτι οἱ ἀρετές εἶναι αὐτοσκοπός ἤ ἁπλός σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Κάτι τέτοιο διδάσκει μόνο ἡ σχολαστική καί ἐκκοσμικευμένη περί Θεοῦ καί ἀνθρώπου παπική καί προτεσταντική ἀντίληψη. Οἱ ἀρετές εἶναι μέσα καί μαρτύρια τοῦ ἀγῶνος τοῦ πιστοῦ πού ἔχει ἀκράδαντη τήν ἀπόφαση τῆς χριστοζωῆς. Εἶναι χαρίσματα ἁγιοπνευματικά καί ἐργαλεῖα τελειότητας· δέν βρίσκεται σ’ αὐτές ἡ τελειότητα, ἀλλά πετυχαίνεται μέ αὐτές.

Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ἐνδεικτικώτατα παρατηρεῖ· “Ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί τό ὁποιοδήποτε χριστιανικό ἔργο, ὅσο καλό κι ἄν εἶναι καθαυτό, δέν μπορεῖ νά σταθῆ σάν σκοπός τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς, μολονότι εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ… Ἡ νηστεία καί ἡ ἀγρυπνία καί ἡ προσευχή καί ἡ ἐλεημοσύνη καί ὁποιοδήποτε ἄλλο καλό ἔργο πού γίνεται χάριν τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελοῦν μέσα γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (πού εἶναι ὁ ἀληθινός σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς)… Μόνο τό καλό ἔργο, πού γίνεται χάριν τοῦ Χριστοῦ, φέρνει σ’ ἐμᾶς τόν καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κάθε ἔργο, πού δέν γίνεται χάριν τοῦ Χριστοῦ, ἔστω κι ἄν εἶναι καλό, δέν θά ἔχει τήν ἀνταμοιβή στή ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καί στήν παροῦσα ζωή δέν φέρνει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ“ . Γι’ αὐτό ἀγαπητό μου παιδί, π. Νικόδημε, φρόντισε νά ζῆς τίς ἀρετές, ἀλλά κοίταξε νά μυρωθοῦν μέ τήν ἁγιοπνευματική αὔρα καί τότε θά ἀρδευθοῦν ἀπό τόν Παράκλητο! Τότε ὁ ἀγῶνας σου θά εἶναι πολύκαρπος καί χριστονοσταλγικός! Νά ζήσης»!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.