ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Μήνυμα του Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων Αποστόλου για τα Χριστούγεννα προς το απανταχού της γης ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων:

«Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ευρίσκεται ήδη επί θύραις η μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων και τίκτεται και πάλιν ως βρέφος ο Θεάνθρωπος, ο Θεός των Πατέρων ημών. Και όπως λέγει ο ιερός Υμνωδός «Ο ουρανός και η γη, σήμερον προφητικώς εφραινέσθωσαν, Άγγελοι και άνθρωποι, πνευματικώς πανηγυρίσωμεν, ότι Θεός εν σαρκί επέφανεν» (Στιχηρό Λιτής).

Εφέτος συν Θεώ, καίτοι εν αποκλεισμώ ευφραινόμεθα και πάλιν και χαιρόμεθα απαξάπαντες, διττώς όμως την φοράν ταύτην: πρώτον και κυρίως επί τη «ελεύσει του παιδίου Άνακτος, ου αστήρ εφάνη», (Κανών εορτής), καθώς και διά την επί θύραις απέλευσιν της λυσσώδους νόσου, ήτις από ενός περίπου έτους εμβαλούσα ημάς τους ανθρώπους όλων των εθνών εις θλίψιν και στεναχωρίας, απέρχεται χάριν εις τας αόκνους προσπαθείας της επιστήμης και των ιατρών.

Και ενώ προ ολίγων μηνών οι πιστοί της Μητροπόλεώς μας και όλοι οι συνάνθρωποί μας εκαθήμεθα εν τω σκότει της πανδημίας, τώρα τύχη αγαθή έλαμψεν η χάρις εν καιρώ της Γεννήσεως του Χριστού, φως ημίν έλαμψεν ο Θεός, και ούτω εξαφανίζεται από προσώπου γης, διά του «δώρου» των νέων εμβολίων η εμβαλούσα ημάς εις όλεθρον ιική κατάρα. Τούτο άλλωστε συνέβη πολλάκις και κατά τους χαλεπούς καιρούς του παρελθόντος και ούτω παρήλθον οι λοιμοί και αι ασθένειαι της ανθρωπότητος. Ο Θεός και μέσω της επιστημονικής γνώσεως δίδει το παρόν εις τον κόσμον, επ’ αγαθώ της ανθρωπότητος. Και διά των ιατρών και των φαρμάκων θεραπεύει ο Θεός και αφαιρεί τας ενοχλήσεις του ασθενούς αναφέρει χαρακτηριστικά η Σοφία του Σειράχ (38,7).

Με αυτάς τας σκέψεις εύχομαι πατρικώς και εν αγάπη ευλογημένα και χαρμόσυνα Χριστούγεννα, έμπλεα από την λάμψιν του Φωτός του τεχθέντος Χριστού, το δε ανατέλλον νέον έτος 2021, απηλλαγμένον εκ των δεινών του παριππεύσαντος ενιαυτού και μεστόν ευλογιών άνωθεν.

Εν τη Ιερά Μητροπόλει Δέρκων, Χριστούγεννα 2020».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.