Η Ισπανία και η Εσθονία διατήρησαν αμετάβλητο τον ονομαστικό κατώτατο μισθό το 2020, ενώ η πραγματική αύξηση (αφού ληφθεί υπ’ όψιν ο πληθωρισμός) ήταν μικρότερη από εκείνη της χώρας μας.

Εως τον Μάρτιο του 2021, 17 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης είχαν αποφασίσει -παρά την ύφεση λόγω της πανδημίας- συμβολική αύξηση του κατώτατου μισθού για την τόνωση της ψυχολογίας της αγοράς.

Από τις 17 χώρες που αύξησαν τον κατώτατο μισθό το 2021, οι 14 τον είχαν αυξήσει και το 2020 σε σχέση με το 2019.

Παράλληλα, ανάμεσα στις χώρες που διατήρησαν την 1η Ιανουαρίου του 2021 τον κατώτατο μισθό σταθερό σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου του 2020, η Εσθονία και η Ισπανία είχαν ήδη αυξήσει τον ωριαίο κατώτατο μισθό σε σχέση με το 2019 κατά 8,15% και 5,55%, αντίστοιχα. Για το 2021, υψηλότερη ήταν η αύξηση του ωριαίου κατώτατου μισθού στη Λετονία (16,3%) και χαμηλότερη στη Γαλλία και στη Μάλτα (1%). Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στις χώρες όπου αποφασίστηκαν γενναιόδωρες ποσοστιαίες αυξήσεις, η ονομαστική αύξηση σπάνια ξεπερνάει το ένα ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού στην Πολωνία ανήλθε σε 7,7%, το οποίο αντιστοιχεί σε μόλις 1,16 ευρώ. Η αύξηση 4,6% της Κροατίας αντιστοιχεί σε 1,08 ευρώ, ενώ η αύξηση-μαμούθ 16,3% της Λετονίας από την 1η Ιανουαρίου του 2021 αντιστοιχεί σε μόλις 0,41 ευρώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι μισθοί στις πρώην ανατολικές χώρες είναι εξαιρετικά χαμηλοί. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του υπουργείου Εργασίας, δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση των ονομαστικών αυξήσεων, καθώς διαφέρουν σημαντικά τα νομισματικά και οικονομικά μεγέθη (πληθωρισμός, συναλλαγματική ισοτιμία, μεταβολή ΑΕΠ, ιστορικό μεταβολών κατώτατου μισθού).

Ειδικότερα:

■ Μόνο σε 9 χώρες η αύξηση υπερέβη το 2%, αν λάβουμε υπ’՚ όψιν τον πληθωρισμό και τη συναλλαγματική ισοτιμία (για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης). Σε 6 χώρες η πραγματική αύξηση ήταν μικρότερη της μιας ποσοστιαίας μονάδας και σε μία ο πραγματικός κατώτατος μισθός μειώθηκε.
■ Στην Ελλάδα η πραγματική αξία του κατώτατου μισθού αυξήθηκε κατά 1,3% λόγω του αποπληθωρισμού, ενώ περαιτέρω αύξηση της αγοραστικής δύναμης επήλθε από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 1,63%.
■ Η πλειονότητα των χωρών με σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μικρές και «ανοικτές» οικονομίες που είχαν έντονη αναπτυξιακή δυναμική πριν από την πανδημία και επλήγησαν πολύ λιγότερο από αυτή. Επίσης στις δύο χώρες με την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση (Λετονία, Σλοβενία) εφαρμόστηκαν αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ πριν από την πανδημία. Η κυβέρνηση της Σλοβενίας έσπευσε μάλιστα να δεσμευτεί ότι θα αποζημιώσει, εν μέρει, τις επιχειρήσεις για το αυξημένο εργασιακό κόστος.
■ Η Ισπανία και η Εσθονία διατήρησαν αμετάβλητο τον ονομαστικό κατώτατο μισθό το 2020, ενώ η πραγματική αύξηση (αφού ληφθεί υπ’ όψιν ο πληθωρισμός) ήταν μικρότερη από εκείνη της χώρας μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.