Άρθρο του Αρχιμανδρίτη, πρώην Δικαστικού, Κωνσταντίνου Ραμιώτη για τη Θεία Κοινωνία και τον κορωνοϊό.

Ο πατέρας Κωνσταντίνος αναπτύσσει Θεολογικά και νομικά επιχειρήματα για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Μιλάει δε για «διωγμό της Χριστιανικής Εκκλησίας» και παραβίαση βασικών άρθρων του Συντάγματος.

Αναλυτικά:

«Η είδηση ότι «Στήν κρίση τῆς Δικαιοσύνης ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος… καί ὅτι Δικαστήριο καλεῖται νά ἀποφασίσει: Εἶναι ποινικό ἀδίκημα ἡ Θεία Κοινωνία;», ξάφνιασε τούς ὀρθοδόξους Ἕλληνες, πού στατιστικά τουλάχιστον ἀντιπροσωπεύουν, ἐν τοῖς πράγμασι, τό 97% τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή ἦτο ἀναμενόμενη καί προβλεπόμενη γιά τούς παρακολουθοῦντας τά πράγματα. Θά δοῦμε καί χειρότερες καταστάσεις στήν Ἑλληνική κοινωνία μέ τή φορά τῶν πραγμάτων, τῆς λεγομένης παγκοσμιοποιήσεως, «Νέας Τάξης πραγμάτων» καί τῆς ἐχθρότητος, ἀπό παλαιά καί πολλῶν χρόνων, πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Πράγματα τά ὁποῖα ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός ἤδη βιώνει ὡς πολίτης χώρας, πού ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει Σύνταγμα καί Δημοκρατικό Πολίτευμα. Τό ἐρώτημα εἶναι: Λειτουργεῖ ἡ Δημοκρατία μας; Τί Δημοκρατία ἔχουμε; Θά ἀναφέρω μία ἀπάντηση τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς, τοῦ μακαρίτη Φαίδωνος Βεγλερῆ. Ἦταν καθηγητής μου. Χρειάστηκε νά τόν συμβουλευτῶ, ὅταν ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, (τηροῦσα δήθεν τό Σύνταγμα!), ἀφαιροῦσε, δυναστικά, τήν Ἐκκλησιαστική περιουσία, τό 1987, καί ἔπρεπε νά πᾶμε στό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἀπάντηση: «Τί τά θέλετε, εἴμαστε μία πέμπτης τάξεως Δημοκρατία… Ἀπό τό Διοικητικό Δίκαιο ξέρουν μόνο τό ‘‘αὐτοδικαίως’’ καί τό ‘‘Διαπιστωτική πράξη’’». Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἀμφισβητεῖτο τότε ἡ ἐκλογή τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Γι’ αὐτό ὁ Καθηγητής συμπλήρωσε: Τό θέμα λύθηκε μέ τήν Διεθνῆ νομολογία: «Ὁ προσωρινός Πρόεδρος Δημοκρατίας, δέν δικαιοῦται ψήφου» (περ. Ἰταλίας). Φαίνεται ὅτι ἀπό τούς χρόνους ἐκείνους ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία προόδευσε! Καί σήμερα διώκουμε τήν, κατά τό Σύνταγμα, ἐπικρατοῦσα θρησκεία καί τά μυστήριά της! Ὁ κορωνοϊός ἔκανε τό θαῦμα του! Μία λοιμώδης νόσος κατέλυσε ἐν τοῖς πράγμασι τό Σύνταγμά μας! Ἕνα δευτερεῦον ζήτημα γίνεται ἀφορμή διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πιστῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Καταλύθηκαν οἱ πολιτικές καί θρησκευτικές Ἐλευθερίες καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματά μας. Αὐτό δείχνουν τά πράγματα καί οἱ Ἕλληνες πιστοί βιώνουν στό πετσί τους. Δέν χρειάζονται πολλές ἀποδείξεις. Οἱ πολίτες τό αἰσθάνονται καλά! Πρόσχημα εἶναι ἡ λοιμώδης νόσος. Αὐτό εἶναι φανερό καί αὐταπόδεικτο. Οἱ ἀτομικές ἐλευθερίες πᾶνε μπροστά ἀπό τά νοσήματα. Ἡ προσωπική ἐλευθερία, τῆς συνειδήσεως καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, κατέχουν τήν πρώτη θέση, γιατί εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ ἤ κατά τούς μή δεχομένους τήν θεία πρόνοια φυσικά δικαιώματα ἀκατάλυτα!

Τά πράγματα δείχνουν ὅτι παραβιάζονται τά ἑξῆς ἄρθρα τοῦ Συντάγματος: Ἄρθρο 1 παρ. 3, Ἄρθρο 3, Ἄρθρο 4 παρ. 1, Ἄρθρο 5 παρ. 4, Ἄρθρο 11 παρ.1, Ἄρθρο 12 παρ. 1, Ἄρθρο 13 παρ. 1 καί 2, Ἄρθρο 20 (περί ἐννόμου προστασίας), Ἄρθρα 22, 23, 25 παρ. 1, Ἄρθρο 44, Ἄρθρο 48, Ἄρθρο 120 παρ. 2. Ὁ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, συγκεκαλυμένα καί μή, διωγμός τῆς Ἐκκλησίας ἔχει βαθειές ρίζες στό χρόνο.

Νά ὑπενθυμίσουμε τό δόγμα Κίσινγκερ, τό ὁποῖο ἀκολούθησε ἡ Ἑλληνική Πολιτεία καί οἱ ὑπηρετοῦντες αὐτήν. Νά τί λέγει ὁ Κίσινγκερ σέ δημόσια ὁμιλία στήν Οὐάσιγκτον: «Ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι ἀτίθασος καί γι’ αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθιά στίς πολιτιστικές του ρίζες. Τότε θά συνετισθεῖ. Ἐννοῶ δηλαδή νά πλήξουμε τή γλῶσσα, τή θρησκεία, τά πνευματικά καί ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του νά ἀναπτυχθεῖ, νά διακριθεῖ, νά ἐπικρατήσει, γιά νά μή μᾶς παρενοχλεῖ στά Βαλκάνια, νά μή μᾶς παρενοχλεῖ στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, σέ ὅλη τή νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας γιά μᾶς, γιά τήν πολιτική τῶν ΗΠΑ» (οἰκ. Ταχυδρόμος, 14-2-97).

Ἀκολούθως καί δικός μας πολιτικός, ὁ κ. Κ. Σημίτης ἔγραψε καί κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο (ἀφαιρέθηκε ἀπό τίς βιβλιοθῆκες), τό ἔτος 1992, μέ τίτλο «Ἐθνικιστικός Λαϊκισμός ἤ Ἑλληνική πολιτική». Στήν πρώτη ἔκδοση καί στή σελίδα 75 διαβάζουμε τίς θέσεις τοῦ κ. Σημίτη ὡς πρός τήν ἰδέα τοῦ Ἔθνους καί ὡς πρός τήν ἑλληνική χριστιανική παράδοση. Παραθέτουμε τή σχετική παράγραφο: «Ἡ πολιτική μας εἶναι νά ἐνισχύσουμε μέ κάθε τρόπο καί μέ κάθε μέσο τήν ἀδιαφορία ἀπέναντι σέ ἐξελίξεις μέ ἰδεολογικό προσανατολισμό, μιά χωρίς ἀπήχηση ἑλληνική χριστιανική παράδοση. Νά ἐμποδίσουμε καί νά ἀποτρέψουμε μέ κάθε κόστος τήν προσήλωση στήν ἰδέα τοῦ Ἔθνους καί στή χριστιανική παράδοση, πού ἀποδυναμώνει καί ἐγκυμονεῖ κινδύνους σέ μιά σύγχρονη παρουσία πού πρέπει νά ἔχει ἡ Ἑλλάδα» (Κωνσταντῖνος Σημίτης, News.kozaninet.gr).

Ὁ πρώην Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Ἀ. Παπανδρέου δήλωνε δημόσια: «Θέλουμε μία παγκόσμια Κυβέρνηση καί τήν θέλουμε τώρα».

Ὁ νῦν Πρωθυπουργός, μέ ἀφορμή τή λοιμώδη νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ (ποῦ καί ποιοί τήν κατασκεύασαν καί γιά ποιούς σκοπούς;), δήλωσε πρός τόν Ἑλληνικό Λαό ὅτι μετά τή νόσο «θά ἔχουμε ὅλοι μας μιά νέα κοινωνική ταυτότητα». Ὅμως δέν μᾶς τό ἔκανε λιανά γιά νά τό καταλάβουμε… Πάντως δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ ὑγειονομικά μέτρα. Ἀγαπητοί συνέλληνες, μή βασανίζετε τό μυαλό σας νά βρεῖτε τί ἐννοεῖ. Ξέρει ἐκεῖνος… Τή νέα παγκόσμια τάξη…

Ἕνας Τσάρος τῆς Ρωσίας μᾶς τό ἀναλύει καταπληκτικά. Πράγματι, μιά μέρα τό 1818 ὁ τσάρος Ἀλέξανδρος Α΄ Παύλοβιτς ἀποκαλύπτοντας τήν πνευματική (κοινωνική) του ταυτότητα εἶπε: «Ἡ αὐτοκράτειρα Αἰκατερίνη ἦταν γυναίκα μέ πολλά χαρίσματα· ἔξυπνη· καί ἀληθινά μεγάλη. Σέ ὅ,τι ὅμως ἀφορᾶ τήν ἐσωτερική καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς (τοῦ ἔσω ἀνθρώπου) μέ τό πνεῦμα τῆς εὐσέβειας, στά ἀνάκτορα τῆς Πετρούπολης εὕρισκες αὐτά πού τά βρίσκεις παντοῦ»! Καί πρόσθεσε: «Μέσα σ’ αὐτό τό περιβάλλον, ἔγινα κι ἐγώ, ὅπως ὅλοι οἱ συνομήλικοί μου, ἀδιάφορος θρησκευτικά»!

Γιά τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς ἡ θεία Μετάληψη εἶναι πίστη καί θαῦμα καί ἀποτελεῖ αὐτό τοῦτο τό κέντρο τῆς λατρείας μας καί γιά τό ὁποῖο ἡ προστασία τοῦ Συντάγματος (ἄν βέβαια τό σεβόμαστε), εἶναι ἀπόλυτος καί συνεπῶς ἡ κατάργηση τῆς λατρείας στοχεύει αὐτή αὕτη στή θεία Κοινωνία, τήν ὁποία θέλουν οἱ ἀδιάφοροι θρησκευτικά, οἱ ἄθεοι καί οἱ ἀντί-Χριστοι. Και το σάλιο για το οποίο ομιλούν είναι βλασφημία, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με το Μέγα Μυστήριομ για τους Χριστιανούς, το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα.

Ἡ κατάργηση δέν εἶναι περί τόν πυρήνα τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος, ἀλλά ὁλοκληρωτική, στήν ὁποία ὁ κοινός νομοθέτης δέν μπορεῖ νά ὑπεισέλθη κατά τό Σύνταγμα, οὔτε νά ὑποδείξει τρόπους λατρείας μέ οἱαδήποτε ἀφορμή καί πρόσχημα. Αὐτά πού εἴδαμε κατά τό διάστημα αὐτό, ἡ κρατική ἐξουσία μέ ὄργανά της νά εἰσέρχεται στούς ναούς, πού δέν εἶναι λατρευτικοί χῶροι, ἀλλά ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν πίστη μας, εἶναι ἀπαράδεκτα πράγματα καί ἐν τοῖς πράγμασι κατέλυσαν τό Σύνταγμα.

Φυσικά εἴδαμε ὅτι πολύς λόγος ἔγινε καί γίνεται ἀπό τούς ἀντί-Χριστους μέ τόν βλάσφημο λογισμό γιά τήν θεία Κοινωνία, ἄν μεταδίδεται ὁ ἰός. Ὄχι δά! Στή θεία Μετάληψη ἔρχονται μόνο οἱ πιστεύοντες στό θαῦμα τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ζωή φυσικά δέν εἶναι ἐπιστήμη… τῶν ἰατρῶν λοιμωξιολόγων καί λοιπῶν ἀθέων, πού προσποιοῦνται τούς ὀρθοδόξους ἀλλά εἶναι νεκροί στήν ψυχή, ἀλλά εἶναι ζωή πού δίνει ὁ Θεός – Χριστός. Οἱ μή πιστεύοντες ἀσθενεῖς στήν πίστη, δέν προσέρχονται. Στούς ἔχοντες κοσμικό φρόνημα δέν πέφτει λόγος γιά τά πνευματικά. Οὔτε μπορεῖ ἡ Πολιτεία νά πῆ, ἐγώ ἐπεμβαίνω μέ μέτρα καί προστατεύω μέ τό ζόρι τήν ὑγεία τοῦ πιστοῦ. Ἄς μᾶς ἀφήσουν ἐμᾶς νά πεθάνουμε ὅπως θέλουμε.

Ἐν τοῖς πράγμασι ἀσκεῖται διωγμός κατά τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὑφέρπει ἡ ὑπόνοια (βλάσφημοι λογισμοί) κατά τῶν μυστηρίων τῆς λατρείας, ὡς βλαπτικῶν κατά τῆς ὑγείας. Ποτέ δέν ἀσθένησαν ἱερεῖς τῶν λεπροκομείων. Καί στό διωγμό αὐτό ἡ Πολιτεία, διά τῶν ἐκπροσώπων της, ἀφήνει καί ἡ ἴδια ὑπόνοιες κατά τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως, ἀνεπιτρέπτως, μέ τά μέτρα πού λαμβάνει, παραβιάζουσα τίς ἀρχές τῆς ἀναλογικότητας καί ἀναγκαιότητας. Ἔχει μία ὑπόκωφη ἐμπάθεια κατά τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας! Αὐτό τούς ἐνοχλεῖ! (καφετέριες, μπίτς μπάρ (beach bar), πού συγκεντρώνεται πολύς κόσμος εἶναι μακρυά γιά τήν Πολιτεία. Παράδειγμα λέγω).

Κατά τό Σύνταγμα τῆς χώρας, ἡ λατρεία γίνεται ἀκωλύτως, ἀνεμπόδιστα. Παρερμηνεῖες δέν χωροῦν. Στούς ναούς δέν ἔχει θέση ἡ Πολιτεία καί τά ὄργανά της. Νά ἀφήσει τίς θεολογίες καί τίς αἱρετικές ἀντιλήψεις της. Δέν τῆς πέφτει λόγος πῶς γίνεται ἡ λατρεία και πως τελούνται τα Μυστήρια.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις πιστεύω ὅτι τό Δικαστήριο, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου θά ἐμφανισθεῖ, ὡς κατηγορούμενος, ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας κ.κ. Νεκτάριος, θά δῆ τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ πίστη καί ἡ λατρεία δέν μετριέται μέ κοσμικά ἐπιχειρήματα καί θά ἐφαρμόσει τό Σύνταγμα καί θά ἀψηφήση τυχόν ἐνοχλήσεις καί πιέσεις. Ἄλλωστε, ἡ Διεθνής νομολογία (Γερμανία) εἶπε ὅτι τά μέτρα εἶναι ἀντισυνταγματικά. Στη χώρα αυτή έχουν λόγο και οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι Έλληνες.

Ἀρχ. Κων/νος Ραμιώτης

πτυχ. Θεολογίας – Νομικῆς

πρώην Δικηγόρος -Δικαστής».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.