«Μετά από μικρή καθυστέρηση καταβολής των δόσεων από τον δανειολήπτη, ακολουθεί αναγκαστική κατάσχεση και πρόγραμμα πλειστηριασμού, που είναι ο βασικός στόχος στο business plans των Εταιριών Διαχείρισης».

Ανδρέας Βορύλλας: Για σχέδιο εκποίησης των ακινήτων ευνοώντας τα μεγάλα συμφέροντα, έκανε λόγο ο βουλευτής Β2′ δυτικού τομέα Αθηνών της ΝΙΚΗΣ, κατά την ομιλία του στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για τα δάνεια, την διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

«H πτώχευση της χώρας και η εφαρμογή των μνημονίων, μείωσε δραματικά τα εισοδήματα εκατομμυρίων πολιτών, καταρράκωσε την αξιοπρέπειά τους, ενώ ταυτόχρονα εξανέμισε κάθε ελπίδα που είχαν, για την έγκαιρη εξόφληση των τραπεζικών τους υποχρεώσεων», τόνισε ο Ανδρέας Βορύλλας ενώ υπογράμμισε πως «οι Έλληνες δανειολήπτες δεν έγιναν ξαφνικά στρατηγικοί κακοπληρωτές». «Τους οδήγησε σε οικονομική αδυναμία, όλη η περίοδος της 10ετούς κρίσης, που μείωσε δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε εκρηκτικά η ανεργία που άγγιξε το 30%, και οδήγησε στην διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Βορύλλα, σε «αυτή την κρίσιμη περίοδο που οι τράπεζες ζητούσαν επιτακτικά την αποπληρωμή των δανείων, οι μνημονιακές κυβερνήσεις δεν στάθηκαν αρωγοί στην στήριξη των δανειοληπτών, ώστε να μειώσουν ή να διακανονίσουν τα δάνεια τους. Αντίθετα υπερασπίστηκαν στεναρά τις τράπεζες, με αποκορύφωμα τις ανακεφαλαιοποιήσεις, που έγιναν με χρήματα από τα Δημόσια ταμεία».

«Πιστεύουμε ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο εκποίησης των ακινήτων, ευνοώντας τα μεγάλα συμφέροντα. Μετά από μικρή καθυστέρηση καταβολής των δόσεων από τον δανειολήπτη, ακολουθεί αναγκαστική κατάσχεση και πρόγραμμα πλειστηριασμού, που είναι ο βασικός στόχος στο business plans των Εταιριών Διαχείρισης», τόνισε.

Στόχος, υπογράμμισε ο Ανδρέας Βορύλλας «είναι τα ακίνητα φιλέτα να αγοραστούν από τα ίδια funds ή τις θυγατρικές τους ή από εταιρίες real estate, που είναι θυγατρικές των τραπεζών, σε τιμές πολύ μικρότερες από την πραγματική αξία των ακινήτων και στην συνέχεια να πουληθούν πανάκριβα σε αλλοδαπούς, για την χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, που αποκτά ακίνητο στην Ελλάδα (golden visa)».

«Η ΝΙΚΗ πιστεύει ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν υπηρετεί σε επαρκή βαθμό την παραπάνω γενική αρχή», ανέφερε.

«Πιστεύουμε ότι αντί η κυβέρνηση να επιτρέπει στις επενδυτικές εταιρίες, να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν σε βάρος των δανειοληπτών ενώ οι ίδιες αγόρασαν τα κόκκινα δάνεια στο 1/5 της αξίας τους, θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις που θα επιτρέπουν στις τράπεζες, πριν την τιτλοποίηση και την πώληση των κόκκινων δανείων, να προηγείται μία ουσιαστική διαπραγμάτευση, για τον καθορισμό νέων όρων αποπληρωμής, κουρέματος ή επαναγοράς των δανείων από τους δανειολήπτες», σημείωσε.

Ανδρέας Βορύλλας: Σχέδιο εκποίησης των ακινήτων ευνοώντας τα μεγάλα συμφέροντα
Ο Ανδρέας Βορύλλας αναφέρθηκε στις προτάσεις τις ΝΙΚΗΣ, σύμφωνα με τις οποίες είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και των αγοραστών πιστώσεων θα ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Επίσης ζήτησε να προβλέπεται ότι τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή τα μέλη της Κυβέρνησης, οι βουλευτές κ.α (όπως ορίζονται στον ν. 4557/2018), να μην έχουν το δικαίωμα κατοχής μετοχών, σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων και σε Εταιρείες Αγοράς Πιστώσεων.

«Δεν μπορούν οι βουλευτές που ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανιδιοτέλεια, διαφάνεια και τιμιότητα, να προσδοκούν οφέλη από εταιρίες, που ουσιαστικά διαχειρίζονται τον πόνο και τις αγωνίες ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων», υπογράμμισε.

Στις προτάσεις τις ΝΙΚΗΣ είναι επίσης πως για την χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων και αγοραστή πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου, να γνωστοποιούνται τα πλήρη στοιχεία όχι μόνο των φυσικών προσώπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των μετόχων – ιδιοκτητών των εμπλεκόμενων εταιριών.

Σύμφωνα με τη ΝΙΚΗ, η πρόβλεψη για αρχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, κατά την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας, με αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση πιστώσεων, και 4.500.000 ευρώ για τον διαχειριστή πιστώσεων που θα έχει την δυνατότητα να χορηγεί νέες πιστώσεις σε δανειολήπτες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, είναι όρια είναι υπερβολικά χαμηλά, καθότι εταιρείες με μικρό αρχικό κεφάλαιο, που έχουν οικονομικά, οργανωτικά και δομικά προβλήματα, είναι πιθανόν να αναπτύξουν κερδοσκοπικές συμπεριφορές, σε βάρος των δανειοληπτών.

«Πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, ώστε στο Δημόσιο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, να περιέχεται και η κατάσταση των φυσικών προσώπων που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων», είπε ο Ανδρέας Βορύλλας που ζήτησε να συμπεριληφθεί στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου, η ρητή δυνατότητα του δανειολήπτη να ενημερώνεται για το ακριβές τίμημα που κατέβαλε ο αγοραστής πιστώσεων για την απόκτηση του δανείου του από την τράπεζα. «Η γνωστοποίηση του ύψους αγοράς, θα βοηθήσει τον δανειολήπτη κατά την διαπραγμάτευση ρύθμισης του δανείου του, ώστε να πετύχει τους καλύτερους δυνατούς όρους», συμπλήρωσε.

«Η δυνατότητα αυτή πρέπει να συνδυάζεται με την υποχρέωση του αγοραστή ή του διαχειριστή πιστώσεων, να παραδώσει εφόσον εγγράφως ζητηθεί, στον οφειλέτη του δανείου, την καρτέλα με τις κινήσεις του δανείου. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του οφειλέτη, να λαμβάνει την καρτέλα κίνησης του λογαριασμού, προκειμένου να έχει δυνατότητα σωστής διαπραγμάτευσης, υπερασπιζόμενος τόσο τα ατομικά του δικαιώματα, όσο και της οικογένειας του. Στόχος της ρύθμισης αυτής θα είναι το κούρεμα του χρέους να είναι ανάλογο με το ύψος αγοράς του δανείου από τον αγοραστή. Αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί από την πολιτεία, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας σε βάρος των δανειοληπτών» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ανδρέας Βορύλλα, αν δεν περιληφθούν βελτιώσεις η ΝΙΚΗ δεν θα ψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο, «γιατί πιστεύουμε ότι μία ευνοούμενη πολιτεία, έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει μία κοινωνική πολιτική, που θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να διακανονίσουν τα δάνεια τους από την λήψη τους μέχρι την αποπληρωμή τους, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.