Ἀδελφοί καί Πατέρες, Τίς μέρες αὐτές ὑπάρχει μία γενικευμένη ἀναστάτωση, ἕνας πανικός, μάλιστα σέ παγκόσμια κλίμακα, μέ ἀφορμή τήν ἐμφάνιση ἑνός νέου ἰοῦ γρίπης, τοῦ κορωνοϊοῦ ἤ ὅπως ἐπιστημονικά ὀνομάζεται Covid-19.

Μάλιστα φαίνεται πώς κάποιοι ἐκμεταλλεύτηκαν τήν εὐκαιρία γιά νά ρίξουν τά πυρά τους, μέσω τῶν ΜΜΕ, κατά τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας. Μέ πρόφαση τήν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ θέτουν τό θέμα τῆς μεταλήψεως τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἀπό τό κοινό Ποτήριο τῆς Ζωῆς καθώς καί τῆς προσελεύσεως τῶν πιστῶν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες.

Ἐμεῖς ὡς διάκονοι τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου ὀφείλουμε νά σταθοῦμε δίπλα στό ποίμνιό μας καί νά συμβάλλουμε στή σωστή ἐνημέρωσή του καί νά μεριμνήσουμε, ὥστε νά ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τήν κατάσταση τῆς συγχύσεως καί τοῦ πανικοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 1067/435/28.02.2020 καί 1223/498/10.03.2020 Ἐγκυκλίων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πρέπει νά πληροφορήσουμε τούς πιστούς μας ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένο νά τηρηθοῦν ὅλοι οἱ κανόνες ὑγιεινῆς, καθαριότητος καί ἀσφαλείας σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν Ἀρχῶν, πρός τόν σκοπό τῆς μή διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ: α) Τακτικό καί καλό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι. β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα. γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα. δ) Νά γίνεται ἐπιμελής καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων. ε) Προτρέπονται ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλά καί ὅσοι ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ὡς καί οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νά ἀποφύγουν προσωρινῶς τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκία τους, ἐάν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νά εἶναι ἀκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ὑγιεινή καί καθαριότητα, νά ἀποφύγουν τούς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων ἀλλά καί τῶν ἀδελφῶν τους. στ) Ὅποιος παρουσιάζει συμπτώματα νά ἐπικοινωνεῖ μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, ἡ ὁποία ἐπί 24ώρου βάσεως θά παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τόν νέο κορωνοϊό.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν προσέλευση στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί ἰδιαιτέρως στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας νά τούς μεταλαμπαδεύσουμε τήν ἐμπειρία καί τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας στό διάβα τῶν αἰώνων. Ἡ προσέλευση στά Ἱερά Μυστήρια καί ἡ κοινωνία ἀπό τό Κοινό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἀσφαλῶς καί δέν μπορεῖ νά γίνει αἰτία μετάδοσης ἀσθενειῶν, γιατί οἱ πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν, γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στή Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ ἀφ’ ἑνός μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαράδοσης στόν Ζῶντα Θεό, καί ἀφ’ ἑτέρου τρανή φανέρωση ἀγάπης, ἡ ὁποία νικάει κάθε ἀνθρώπινο φόβο: «φόβος δέν ὑπάρχει στήν ἀγάπη, ἀλλά ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τόν φόβο» (Α΄ Ἰωαν. 4, 18). Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι ἡ κοινωνία μέ τόν Θεό εἶναι καρπός ἀγάπης καί ἄθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τήν καχυποψία, τίς ἐπιφυλάξεις, τούς φόβους.

Θά πρέπει λοιπόν νά ἐντείνουμε ὅλοι τίς προσευχές μας πρός τόν Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νά μᾶς διαφυλάξει ὑγιεῖς.

Διά τόν λόγο αὐτό σας προτρέπουμε πατρικῶς πρίν τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἐρχομένης Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (15.03.2020), νά τελεσθεῖ Δέηση σέ ὅλους τους Ἱερούς Ναούς ὑπέρ τῆς ἀποτροπῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου. Σᾶς ἀποστέλλουμε συνημμένως τό κείμενο.

Ἐπίσης καθ’ ὅλη τη διάρκεια, ὄχι μόνο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ἀλλά ὅλη τήν περίοδο τῆς δοκιμασίας μας αὐτῆς, νά τελεῖτε τακτικῶς στούς Ναούς σας τό Ἱερό Εὐχέλαιο, τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καί Ἱερές Παρακλήσεις πρός ἐνίσχυση καί παρηγορία τῶν πιστῶν μας.

Τελικά ὅλοι μας θά πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ἡ καλύτερη ἀσπίδα γιά τήν ὑγεία καί τό καλό μας, μαζί μέ τά φάρμακα, τίς συστάσεις τῶν γιατρῶν καί τά μέτρα τῶν Ὑπουργείων, εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας μας στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστη μας στήν πρόνοια καί τήν ἀγάπη Του εἶναι τό καλύτερο φάρμακο γιά κάθε ἀπειλή, γιά κάθε ἀσθένεια. «Εἰ ὁ Θεός μέθ’ ἠμῶν, οὐδείς κάθ΄ ἠμῶν».

Εὐχέτης σας διάπυρος πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.