Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σώστη (λεωφ. Συγγροῦ) ἡ τρίτη Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Αἰδ. Πρωτ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἁγίας Γραφῆς Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (60, 85)», καί ὁ Αἰδ. Πρωτ. Στυλιανός Παπαθανασίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Χριστιανικοῦ βίου Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (42, 43, 44, 48, 54, 55)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Κωνσταντίνο, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Ἁγίας Γραφῆς Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 60 καί 85. Εἰδικότερα:

Κανών ΠΕ´: Ἔστω ὑμῖν πᾶσι κληρικοῖς καί λαϊκοῖς βιβλία σεβάσμια καί ἅγια, τῆς μέν Παλαιᾶς Διαθήκης, Μωϋσέως, πέντε· Γένεσις, Ἔξοδος, Λευϊτικόν, Ἀριθμοί, Δευτερονόμιον· Ἰησοῦ Ναυῆ ἕν˙ Κριτῶν ἕν· Βασιλειῶν τέσσαρα· Παραλειπομένων, τῆς βίβλου τῶν ἡμερῶν, δύο· Ἒσδρα δύο· Ἐσθήρ ἕν· Μακκαβαίων τρία· Ἰώβ ἕν· Ψαλτηρίου ἕν· Σολομῶντος τρία· Παροιμίαι, Ἐκκλησιαστής, Ἄσμα Ἀσμάτων· Προφητῶν δώδεκα· Ἠσαΐου ἕν· Ἱερεμίου ἕν· Ἰεζεκιήλ ἕν· Δανιήλ ἕν· Ἔξωθεν δέ ὑμῖν προσιστορείσθω μανθάνειν ὑμῶν τούς νέους τήν Σοφίαν τοῦ πολυμαθοῦς Σειράχ. Ἡμέτερα δέ, (τουτέστι τῆς Καινῆς Διαθήκης), Εὐαγγέλια τέσσαρα· Ματθαίου, Μάρκου, Λουκᾶ καί Ἰωάννου· Παύλου ἐπιστολαί δεκατέσσαρες· Πέτρου ἐπιστολαί δύο· Ἰωάννου τρεῖς· Ἰακώβου μία· Ἰούδα μία· Κλήμεντος ἐπιστολαί δύο· καί αἱ Διαταγαί ὑμῖν τοῖς ἐπισκόποις δι’ ἐμοῦ Κλήμεντος ἐν ὀκτώ βιβλίοις προσπεφωνημέναι· δίς οὐ χρή δημοσιεύειν ἐπί πάντων διά τά ἐν αὐταῖς μυστικά· καί αἱ Πράξεις ἡμῶν τῶν Ἀποστόλων.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Αἰδ. Πρωτ. Στυλιανός Παπαθανασίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Χριστιανικοῦ βίου Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 42, 43, 44, 48, 54 καί 55. Εἰδικότερα:

Κανών μβ’: Ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος κύβοις σχολάζων, καί μέθαις, ἤ παυσάσθω, ἤ καθαιρείσθω.

Κανών μγ’: Ὑποδιάκονος, ἤ ἀναγνώστης, ἤ ψάλτης, τά ὅμοια ποιῶν, ἤ παυσάσθω, ἤ ἀφοριζέσθω· ὡσαύτως καί λαϊκός.

Κανών μδ’: Ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος, τόκους ἀπαιτῶν τούς δανειζομένους, ἤ παυσάσθω, ἤ καθαιρείσθω.

Κανών μη’: Εἴ τις λαϊκός τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐκβαλών, ἑτέραν λάβοι, ἡ παρ᾿ ἄλλου ἀπολελυμένην, ἀφοριζέσθω.

* * *

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές π. Κωνσταντίνο Παπαθανασίου καί π. Στυλιανό Παπαθανασίου, γιά τήν πληρότητα τῆς Εἰσηγήσεώς τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.