Η ψυχική και λογική όραση είναι όντως ευρεία και απεριόριστος, και επεκτείνεται σε πάντα τόπο και χρόνο και θεωρεί τα μαρτυρούμενα υπό της ιστορίας, ως γενόμενα σύμφωνα προς τον λόγο και την δικαιοσύνη του Θεού του Πατρός των Φώτων.

«Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες»

Η χάρις και το άπειρον έλεος του Αναστάντος Ιησού είη μετά πάντων ημών αδελφοί.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Αδελφοί,

Την Λαμπροφόρο Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού προεκήρυξαν απ’ αιώνος πάντες οι Προφήτες, την είχε δε προείπει και αυτός ο Αρχηγός της Ζωής και του Θανάτου ο Κύριος, πολλάκις πρό του πάθους και του θανάτου Του, «εδίδασκε γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτοίς, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και αποκτανθείς, τη τρίτη ημέρα αναστήσεται».

Και ω! του θαύματος, «και των θυρών κεκλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και έστη εις το μέσον και λέγει αυτοίς ειρήνη υμίν». Και αφού ο Κύριος είπε σ’ αυτούς για το πάθος Του «εχάρησαν ουν οι μαθητές ιδόντες τον Κύριον».

Ο Θωμάς δεν ήταν το εσπέρας εκείνο μετά των λοιπών μαθητών, κατά θεία οικονομία κι έτσι δεν πείστηκε από όσα του είπαν οι άλλοι μαθητές, ότι είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς όμως, μετά οκτώ ημέρες, στον ίδιο οίκο κεκλεισμένων των θυρών, φανερώθηκε πάλιν ενώπιον των μαθητών, παρόντος και του άπιστου Θωμά, τον οποίον και προσκαλεί να τον ψηλαφήσει, «φέρε, ώ Θωμά, τον δάκτυλόν σου ώδε, και ίδε τάς χείρας μου και φέρε την χείραν σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Ο Θωμάς ψηλάφησε τον Κύριο, και πείστηκε περί της παρουσίας Του και είπεν «ο Κύριος μου και ο Θεός μου».

«Μακάριοι, λέγει ο Κύριος, οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». Ο προφητικός λόγος είναι βεβαιότερος της οράσεως, και μακαρίζονται εκείνοι οι άνθρωποι πού πιστεύουν στο λόγο του Θεού, στην ευαγγελική μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο Οποίος είπεν «ότι μετά τρείς ημέρας εγείρομαι». Εμείς σήμερα έχουμε όχι μόνον τον προφητικό λόγο, αλλά και τις μαρτυρίες αξιόπιστων κατά πάντα μαρτύρων των Θεοκηρύκων Αποστόλων περί του μεγάλου τούτου γεγονότος της εκ Νεκρών Αναστάσεως του Θείου Λυτρωτού.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η όραση του ανθρώπου είναι διπλή ψυχική και σωματική, και από τις δύο αυτές οράσεις λαμβάνει η ψυχή γνώσεις και ιδέες πολλές και ποικίλες, όμως γνώσεις πού προσλαμβάνονται από τους οφθαλμούς της ψυχής είναι όλως διάφορες και περισσότερο υπέρτερες, από τις γνώσεις πού λαμβάνονται από τους εξωτερικούς οφθαλμούς.

Η σωματική όραση είναι στενή και περιορισμένη, και είναι ιδιαιτέρως αδύνατο να αντιληφθεί ο άνθρωπος της κάθε εποχής και όλως ιδιαιτέρως αυτής της αλλοπρόσαλλης εποχής, των ποικίλων και πολλαπλών προβλημάτων, πού δυστυχώς απασχολούν ολόκληρο την ανθρωπότητα, το μέγα και ασύλληπτο γεγονός της θείας επεμβάσεως στην ψυχική του υγεία, στην κάθαρση τουτέστι της ψυχής από την αμαρτία.

Η ψυχική και λογική όραση είναι όντως ευρεία και απεριόριστος, και επεκτείνεται σε πάντα τόπο και χρόνο και θεωρεί τα μαρτυρούμενα υπό της ιστορίας, ως γενόμενα σύμφωνα προς τον λόγο και την δικαιοσύνη του Θεού του Πατρός των Φώτων.

«Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.