Οι υποψήφιοι εισακτέοι στο αγγλόφωνο πρόγραμμα θα είναι αλλοδαποί, απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχης βαθμίδας σχολείου, ενώ για την απόκτηση πτυχίου θα απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον 12 διδακτικών εξαμήνων.

Η εμβληματική Ιατρική Σχολή Αθηνών ανοίγει νέα σελίδα στην ιστορία της, ιδρύοντας το πρώτο αγγλόφωνό της προπτυχιακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν οι ξένοι φοιτητές θα είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που ακολουθούν οι Ελληνες. Δηλαδή αυτό ακριβώς το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που έχει οδηγήσει την Ιατρική Σχολή Αθηνών μεταξύ των πρώτων 150 ιατρικών σχολών διεθνώς. Την ίδια στιγμή, από στοιχεία που συλλέγονται μέσω του Δικτύου Αποφοίτων Alumni της Ιατρικής Σχολής, οι απόφοιτοί της οι οποίοι ψάχνουν εργασία στο εξωτερικό, βρίσκουν θέση κατά 100%.

Ειδικότερα, το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναμένεται να λάβει πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) μέσα στον Ιούνιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για το αγγλόφωνο πρόγραμμα και τους ανθρώπους του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΕΚΠΑ, που ήδη έχουν κάνει την προεργασία ώστε το πρόγραμμα να γίνει γνωστό στο εξωτερικό. Η τεχνογνωσία υπάρχει από το πρώτο αγγλόφωνο πρόγραμμα στην Ελλάδα, αυτό της Φιλοσοφικής Σχολής πάλι του ΕΚΠΑ. Ηδη, για το αγγλόφωνο της Ιατρικής Αθηνών έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από νέους που ανήκουν στη δεύτερη γενιά Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσε στην «Κ» ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Πέτρος Σφηκάκης, το αγγλόφωνο πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2022. Οι υποψήφιοι εισακτέοι θα είναι αλλοδαποί (θα απαιτείται διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο), απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχης βαθμίδας σχολείου. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας τους. Ο αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται σε 40 φοιτητές κατ’ έτος.

Τα δίδακτρα ανά φοιτητή κατ’ έτος ορίζονται στις 13.000 ευρώ και θα αποτελούν τον σταθερό πόρο εσόδων για τη λειτουργία του προγράμματος. Επίσης, μέρος των εσόδων του θα διατίθεται κάθε χρόνο για υποτροφίες (αριστείας) φοιτητών του προγράμματος.

Απόκτηση πτυχίου
Για το πτυχίο απαιτείται η παρακολούθηση 12 τουλάχιστον διδακτικών εξαμήνων, εκ των οποίων τα πέντε πρώτα περιλαμβάνουν προκλινικά μαθήματα και ασκήσεις, τα τέσσερα επόμενα κλινικά μαθήματα και ασκήσεις, τα δε τρία τελευταία αφορούν ολοήμερη κλινική εκπαίδευση στις κύριες κλινικές ειδικότητες. Συνολικά το πρόγραμμα έχει 48 υποχρεωτικά μαθήματα και 12 επιλογής. Οι ξένοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν συνολικά 360 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS).

«Το αγγλόφωνο πρόγραμμα είναι ίδιο με το ελληνικό, το οποίο πιστοποιήθηκε πέρυσι, λαμβάνοντας την υψηλότερη πιστοποίηση μεταξύ των 38 τμημάτων του ΕΚΠΑ», παρατηρεί στην «Κ» ο κ. Σφηκάκης, και δίνοντας ένα μέτρο του επιπέδου των φοιτητών της σχολής τονίζει ότι «οι μισοί αποφοιτούν χωρίς καθυστέρηση, δηλαδή, ακριβώς με την ολοκλήρωση των 12 ακαδημαϊκών εξαμήνων, και μάλιστα με μέσον όρο 8,4!».
Βέβαια, πίσω από τη… συλλογή των διεθνών διακρίσεων από την Ιατρική Αθηνών κρύβονται οι άνθρωποί της, διδάσκοντες και διοικητικοί. «Η Ιατρική Σχολή σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων 150 ιατρικών παγκοσμίως, και μάλιστα σε καλύτερη θέση από τα 2/3 των αμερικανικών ιατρικών σχολών. Οι επιστημονικές επιδόσεις των τελευταίων ετών κυρίως οφείλονται στην υψηλή ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής. Για το 2020 η Ιατρική μας πέτυχε πολύ σημαντικές διακρίσεις σε έξι εκ των πλέον σημαντικών παγκόσμιων διεθνών κατατάξεων πανεπιστημίων. Να προσθέσω ότι με την ευθύνη των πανεπιστημιακών κλινικών καλύπτεται το 40% του κλινικού έργου του δημοσίου συστήματος υγείας (ΕΣΥ) στο Λεκανοπέδιο της Αττικής (5.000.000), κάτι που εγγυάται την άριστη κλινική εκπαίδευση. Επίσης, σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα μετέχουν τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής, ενώ οι δημοσιεύσεις τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά έχουν υψηλό δείκτη απήχησης και πολλές ετεροαναφορές. Σε αυτούς οφείλουμε τα επιτεύγματά μας» παρατηρεί στην «Κ» ο κ. Κώστας Συρίγος, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και μέλος της διοικούσας επιτροπής του ξενόγλωσσου προγράμματος. Σήμερα οργανωτικά, η Σχολή διαθέτει έξι τομείς και είναι οι ακόλουθοι: Βασικές Ιατρικές Επιστήμες, Παθολογία, Κλινικοεργαστηριακός, Χειρουργική, Υγεία Μητέρας-Παιδιού, Κοινωνική Ιατρική – Ψυχιατρική και Νευρολογία, ενώ λειτουργούν και 18 Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων.

«Το ξενόγλωσσο πρόγραμμα της Ιατρικής υιοθετεί τις προτεραιότητες του σχεδίου ανάπτυξης του Ιδρύματος για εξωστρέφεια στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η στρατηγική της Ιατρικής κινείται στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξωστρέφεια και η δημιουργία του ξενόγλωσσου προγράμματος θεωρήθηκε το αναγκαίο και αμέσως επόμενο βήμα μετά την επιτυχημένη εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία μελών της σχολής με επιφανείς καθηγητές σε ΑΕΙ της Ευρώπης και των ΗΠΑ και τη σύναψη διμερών συνεργασιών με ξένα ιδρύματα. Φιλοδοξία είναι σταδιακά όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ να αναπτύξουν αγγλόφωνα προγράμματα», λέει στην «Κ» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής κ. Θάνος Δημόπουλος. Ο ίδιος τονίζει ότι «το Ιδρυμα δεσμεύεται να προχωρήσει προοδευτικά σε γεωγραφική και θεματική ανάπτυξη, σε στρατηγικές συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας, σε εντοπισμό εκπαιδευτικών ευκαιριών και αναζήτηση ερευνητικών περιοχών με δυνατότητες υψηλού εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος και εμβέλειας».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.