Από τις 13 Απριλίου έως τις 18 του μήνα ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές συνολικού ύψους 46.797.407,55 ευρώ σε 61.823 δικαιούχους.

Ημέρα της Γης 2022 με πληρωμές! ΟΠΕΚΕΠΕ – Συντάξεις Μαίου, Ιουνίου ΙΚΑ- Το ποσό των 46.797.407,55 ευρώ κατέβαλλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 13 έως τις 18 Απριλίου 2022. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων παραγωγών είναι 61.823, εκ των οποίων οι 61.257 έλαβαν συνολικά 37.669.114,19 ευρώ που αφορούσαν υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης 2021 και λοιπές εκκρεμότητες.

Τα υπόλοιπα ποσά αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως το πρόγραμμα Νέων αγροτών, προγράμματα Leader, το πρόγραμμα Συνεργασία, γενετικούς πόρους, μεταφορικά, αντιχαλαζικά κ.α.

Εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους (2.026.350,00 ευρώ) δύο εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 501. – 0000000 , Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2022 για την «χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de mimimis)στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας Grimson σε όλη τη χώρα πλην Ημαθίας, Πέλλας και Λάρισας στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ)αριθμ.1408/2013(L.352/24-12-2013)της Επιτροπής ,όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΕ) αριθμ.316/2019(L.51/1/22-02-2019»

Η σχετική απόφαση αναρτημένη στη Διαύγεια διαθέσιμη εδώ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.