Έλαβα το από 22-4-2021 ηλεκτρονικό μήνυμά σου και χωρίς να ξέρω ποιός είσαι, πόθεν είσαι και πού μένεις, αλλά και με τι σκοπό με ερωτάς, εγώ σου απαντώ, επειδή κατά τον Απόστολον Πέτρον πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις (λόγον) περί της πίστεώς μας εις πάντα αιτούντα (Α Πέτρου Γ 15), αλλά και επειδή πιστεύω ότι με ερωτάς όχι για να με πειράξης αλλά για να διδαχθής και να συμμορφωθής σ’αυτά , αφού μάλιστα με κολακεύεις γράφοντας, ότι είμαι «ένας από τους πιο σεβαστούς ιεράρχες και φυσικά πατέρας όλων των Ηλείων».

Σου απαντώ λοιπόν, στην ερώτησί σου, η οποία είναι: «Πώς θα κάνουμε ανάσταση στις 21.00 του Σαββάτου, δηλαδή την δεύτερην ημέραν και όχι στις 12 δηλαδή την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς;».

Απάντησις.

1. Η Εκκλησία μας στην ζωή της εχρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί δύο τρόπους ποιμαντικής Διακονίας: Την ακρίβεια και την οικονομία, με μοναδικό σκοπό και κριτήριο πάντοτε την σωτηρία των ανθρώπων και την πνευματική τους ωφέλεια. Προς τούτο στην Λατρεία έχει κάνει τις εξής μεταβολές:

α.Την Εσπερινή θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων δώρων μετέφερε το πρωί, ώστε οι άνθρωποι να εκκλησιαστούν το πρωΐ, να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων και μετά να πάνε στις δουλειές τους, αλλά και να μη μένουν νηστικοί μέχρι το απόγευμα στις 5.

Και όμως σήμερα μερικοί που έχουν μάθει όχι να υπακούουν αλλά να κρίνουν και να βλέπουν λάθος την αλλαγή που έκανε η Εκκλησία μας υπέρ των Χριστιανών μας, τελούν τις προηγιασμένες βράδυ – όχι απόγευμα όπως ήσαν εξ αρχής – και έτσι δυσκολεύουν περισσότερο τους Χριστιανούς μας. Γι’αυτό και κάποιοι άλλοι, για να διευκολύνουν δήθεν τους Χριστιανούς να συμμετάσχουν στις βραδυνές προηγιασμένες, τους λένε: Φάτε το μεσημέρι ενωρίς κάτι ελαφρό και ελάτε το βράδυ στην Προηγιασμένη να κοινωνήσετε ! ! Λάθος, μέγα λάθος ! ! ! Αυτό παθαίνουν όσοι δεν θέλουν να πειθαρχούν σ’ αυτά που ορίζει η Εκκλησία μας.

β. Την Μ. Εδομάδα προς διευκόλυνσι των Χριστιανών η Εκκλησία μας τελεί τις ιερές Ακολουθίες του Όρθρου την προηγουμένην το βράδυ. Έτσι η Ακολουθία του Όρθρου της Μ.Δευτέρας τελείται την Κυριακή των Βαίων το βράδυ και ο Ψάλτης διαβάζει την Κυριακή το βράδυ και ακούουν όλοι οι πιστοί, πιστεύω και εσύ, αδιαμαρτύρητα: « Τη αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνείαν ποιούμεθα Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκής ….». Το δε πρωί της Μ. Δευτέρας με την Προηγιασμένη κάνουμε τον Εσπερινό της Μ.Τρίτης και είναι Μ. Δευτέρα πρωΐ. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά ; Και όμως γίνονται αδιαμαρτύρητα και μάλιστα πολύ ευχάριστα από τους πιστούς μας, γιατί είναι προς ωφέλειά τους.

γ. Όμως και τον εσπερινό της Μ.Παρασκευής τον μετέφερε την Μ.Πέμπτη το πρωΐ όπως και τον Εσπερινό του Πάσχα το Σάββατο το πρωΐ, γιαυτό και ο Λαός μας λέει ότι το πρωΐ του Μ. Σαββάτου γίνεται η πρώτη Ανάστασις, χωρίς να διαμαρτύρεται κανείς, ούτε εσύ πιστεύω.Γιατί γίνονται κατ οἰκονομίαν δια την διευκόλυνσι των πιστών.

Αυτήν την Οικονομία απεφάσισε να κάνη μόνον για εφέτος η Εκκλησία μας στην ώρα της Αναστάσεως, λόγω της Πανδημίας του κορονοϊού και της απαγορεύσεως κυκλοφορίας των ανθρώπων πέραν της 10 βραδυνής.Και δεν θα μείνη τούτο για πάντα. Θα ξεπερασθή η πανδημία, και τότε θα παύση και η Οικονομία.

γ.Όμως και κάτι ακόμη θέλω να σου επισημάνω.

Όπως ξέρεις η Γαλλία και άλλα κράτη στην Ευρώπη, έχει στην ώρα δύο ώρες διαφορά από την ιδική μας.Η Αμερική έχει 8 ώρες.Επιτρέπεται να κρίνουμε και μάλιστα να μαλώνουμε ποίας Εκκλησίας η Ανάσταση είναι ορθότερη, όπως έγινε με τους Παλαιοημερολογίτες για το Ημερολόγιο; Ασφαλώς ΟΧΙ.

Εάν κάποιου ιερέα σε μια ενορία το ρολόϊ του πάει λίγα λεπτά της ώρας μπροστά και του λέει 12, ενώ είναι 11 και 50 και κάνει την τελετή της Αναστάσεως λίγα λεπτά ενωρίτερα, είναι η προσευχή της Αναστάσεως μη δεκτή από τον Θεόν και πρέπει να αντιδράσουμε ; Ασφαλώς ΟΧΙ.

Έπειτα· Έχουμε Χωριά χωρίς παπά και είχα ειπή άλλοτε να πάη ο ιερέας του διπλανού Χωριού να κάνη Ανάστασι κατ οἰκονομίαν στις 10.00 για να πάη έπειτα και στο δικό του το Χωριό . Δεν έγινε δεκτή από τον Θεό αυτή η Ανάστασις ; Θα ήτο προτιμότερον να μη κάνουν καθόλου Ανάστασι ; ΟΧΙ βέβαια.

Και ακόμη. Η σημερινή 12η ώρα τα μεσάνυκτα ήτο μέχρι προ της 28ης Μαρτίου ώρα 11. Αν μας έλεγαν οι ειδικοί να πάμε μπροστά τρεις ώρες, εμείς δεν θα πηγαίναμε; Πιστεύω ΝΑΙ, και κανένας, ούτε εσύ, δεν θα είχε αντίρρησι.Όμως η 12η νέα ώρα δια την Αναστασι θα ήταν με την παλιά ώρα 9 . Θα έπρεπε να αντιδράσουν μερικοί ; Ασφαλώς ΟΧΙ.

3. Όμως αγαπητέ μου κ. Ορέστη, θέλω ακόμη να σου ειπώ, προς διδασκαλία σου, ότι η Εκκλησιαστική Ιστορία διδάσκει πως ανέκαθεν όσοι δεν υπακούουν στις αποφάσεις της Εκκλησίας και αντιδρούν κινούνται από εγωϊσμό και δια τούτο ή πέφτουν στην αίρεσι ή οδηγούνται σε σχίσμα. Γι’ αυτό και χάνονται. Είναι γνωστά τα γεγονότα και δυστυχώς επαναλαμβάνονται μέχρι των ημερών μας. Σου στέλνω ένα σχετικό δημοσίευμα , για ένα τέτοιον καλόν Κληρικόν κατά τα άλλα, όπως ήσαν και πολλοί από τους αιρετικούς και τους σχισματικούς. Σήμερα θα σου φέρω μόνον το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου, και του Ιούδα όπως μας το περιγράφει το Ευαγγέλιο αυτών των ημερών, για να μη υπάρχει και αντίλογος. Ιδού:

Πρώτον· Ο Απόστολος Πέτρος:

α. Στον Μυστικό Δείπνο, όταν ο Κύριος θέλει να πλύνη τα πόδια των Μαθητών Του, ο Πέτρος, από δήθεν ταπεινοφροσύνη, λέγει στο Χριστό : Όχι, δεν θα μου πλύνη ο Δάσκαλος τα πόδια. Όταν ο Κύριος του λέγει · « Πέτρε, όποιου εγώ δεν πλύνω τα πόδια, δεν έχει κοινωνία μετ’εμού», ο Απόστολος Πέτρος πάλι δεν υπακούει, δεν λέει «ό,τι θέλει ο Κύριος», αλλά λέγει στον Χριστόν· «Τότε να μου πλύνης και τα χέρια και το κεφάλι». Για να τον διορθώση και πάλιν ο Χριστός και να του ξαναειπή : «Πέτρε, ο λουσμένος από εμένα στα πόδια, είναι ολόκληρος καθαρός » (Ιωάννου ΙΓ 4-11).

β.Ο Χριστός έλεγε στους Μαθητάς Του κατά τον Μυστικό Δείπνο, ότι κάποιος από σας θα με προδώση, θα συλληφθώ κ.λ.π. Θα πατάξουν τον Ποιμένα και θα διασκορπισθούν τα πρόβατα. Πάλιν τότε ο Πέτρος πετάγεται και λέγει · «ει πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοι, εγώ δε ουδέποτε». Και στη συνέχεια του λέγει «καν δέη με συν σοι αποθανείν, ου μη σε απαρνήσομαι»· Για να ακούση από τον Κύριον· «Εν τη νυκτί ταύτη πριν η δις αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με», όπως και έγινε. Και ενώ κατά την σύλληψι του Κυρίου έβγαλε ο δήθεν δυνατός Πέτρος μαχαίρι να υπερασπισθή τον Κύριον, στον Σταυρό από φόβο δεν παρευρέθη. ( Ματθαίου ΚΣΤ 31-32, και 51 – 54, Μάρκου ΙΔ 17-31 ). Και

γ.Ακόμη και μετά την Ανάστασι του Κυρίου, όταν ο Κύριος τον αποκατέστησε, ο Πέτρος συνεχίζει τα λάθη του.Έτσι βλέπει ο Πέτρος να ακολουθή πίσω τους ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ρωτάει τον Χριστόν· «Ούτος δε τι ; » Για να τον παρατηρήση πάλιν ο Κύριος και να του ειπή · «εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προς σε; Συ ακολούθη μοι» ( Ιωάννου ΚΑ 15-23 ) . Ακόμη και μετά την Πεντηκοστή κάνει λάθος και δημοσίως ελέγχεται από τον Απόστολον Παύλο (Πράξεις ΙΕ 1-29 και Γαλάτας Β 11-21).

Δεύτερον, ο Ιούδας.

Ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασι του Λαζάρου ευρίσκεται στην Βηθανία στο σπίτι του Λαζάρου, μας είπε το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων και η αδελφή του Λαζάρου Μαρία έλαβε ακριβό μύρο και άλειψε τα πόδια του Χριστού, ώστε να ευοδιάζει όλο το σπίτι.Τότε ο Ιούδας λέγει · «Γιατί αυτό το μύρον να μη πουληθή αντί τριακοσίων δηναρίων και να δοθούν εις τους πρωχούς ;» .

Και ο μεν Κύριος του είπε · « Μη ενοχλής την γυναίκα. Άφησέ την γιατί αυτό είναι προεικόνισμα του ενταφιασμού μου, ο δε Ευαγελιστής Ιωάννης μας σημείωσε δια τον Ιούδα: « Είπε δε τούτο ουχ ότι περί των πτωχών έμελλε αυτώ αλλά ότι κλέπτης ην, και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλλόμενα εβάσταζε» (Ιωάννου ΙΒ 1-8).

Λοιπόν, αγαπητέ Ορέστη, όπως οι δύο Μαθηταί, έτσι και πολλοί θρησκευόμενοι άνθρωποι σήμερα ακολουθούν τον Χριστόν. Και ο μεν Απόστολος Πέτρος, ως αγαθός Ισραηλίτης, κατάλαβε το λάθος του, έκλαυσε πικρώς και εσώθη.Ο Ιούδας όμως αμετανόητος οδηγήθη στην κρεμάλα και εχάθη δια πάντα. Καλόν είναι να μη ακολουθήσουμε το παράδειγμα κανενός εκ των δύο ως άνω Αποστόλων, και να ομοιάσουμε των υπολοίπων δέκα και όλων των αγίων της Εκκλησίας μας. Όμως είμεθα άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Δια τούτο ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου. Το ίδιο και εσύ. Ακολούθησε εν ταπεινώσει όσα η Εκκλησία μας ορίζει και αν ο Κύριος κατά την Δευτέρα παρουσία Του σου ζητήσει λόγον, θα του ειπής· Κύριε έκανα υπακοή στους λόγους σου. Εσύ είπες προς τους Μαθητάς σου· « ο ακούων υμών εμού ακούει και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί· Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστείλαντά με» ( Λουκά Ι ,16 ).

Με θερμές πατρικές ευχές για ένα Πάσχα ( = πέρασμα ) από το σκοτάδι στο φως, από τον θάνατο στη ζωή και από τον άδη στον αιώνιο Παράδεισο της Βασιλείας του Θεού.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

1 Σχόλιο

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1
Αικατερίνη Τσιριγώτη

Σεβασμιότατε χαίρετε εν Κυρίω,
Έχω διαβάσει αρκετά από αυτά που λέτε και με σεβασμό στο λόγο σας θα ήθελα να μου πείτε πως γίνεται τα προηγούμενα χρόνια το Άγιο φως να έρχεται γύρω στις 23:00 στο Ελευθέριος Βενιζέλος και πως φέτος θα έρθει στις 18:00.
Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός, το μεγαλύτερο θαύμα της Χριστιανοσύνης, άλλαξε ώρα και στον Πανάγιο τάφο;
Επιπλέον, θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι σωστό να τελεσθούν δύο Θείες Λειτουργίες στην ίδια Αγία Τράπεζα εντός 24ωρο;

Ζητώ συγγνώμη αν παίρνω απ' τον πολύτιμο χρόνο σας τέθωντάς σας ερωτήματα μου λόγω αμάθειας, είμαι 27 χρονών και εκτιμώ αυτά που λέτε.

Ζητώ την ευχή σας,
Με εκτίμηση
Αικατερίνη Τσιριγώτη