Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά τα εγκαίνια της έκθεσης «Η τιμή του Αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμούς Θεσσαλονίκης από 19 Οκτωβρίου 2013 έως 19 Ιανουαρίου 2014.

Η τιμή των αγίων του Θεού εκφραζομένη διά των λατρευτικών εκδηλώσεων των πιστών και αποτυπουμένη εις τοιχογραφίας, ιεράς εικόνας, ιερά σκεύη και αντικείμενα μικροτεχνίας, ενίοτε δε και εις χρηστικά αντικείμενα, ως αι σφραγίδες, αποτελεί αναμφιβόλως την αδιάψευστον επιβεβαίωσιν της ρήσεως του ψαλμωδού Δαβίδ ότι «τοις αγίοις τοις εν τη γη αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος» (Ψαλμ. ιε΄, 3).

Διότι δεν δύναται άλλως να ερμηνευθή το γεγονός ότι εις νεαρός και ασήμαντος κατά κόσμον βοσκός από την Γάγγραν της Παφλαγονίας, ο οποίος εμαρτύρησε διά την εις Χριστόν πίστιν περί το τέλος του τρίτου αιώνος εις την Καισάρειαν της Καππαδοκίας, ως τυγχάνει ο Άγιος Μάμας, τιμάται επί δεκαεπτά αιώνας υπό των πιστών εις άπασαν την Μεσόγειον και γεραίρεται εις Ανατολήν και Δύσιν.

Ούτε βεβαίως δύναται να ερμηνευθή δι’ ετέρου τρόπου η ενιαία λατρευτική παράδοσις της μνήμης του αγίου η οποία επεκράτησεν από της Καππαδοκίας μέχρι της Ισπανίας και από της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της Κύπρου επί αιώνας.

Η συνάντηση των μυροβλυτών


Άγιοι Μάμας και Δημήτριος, 1854, Σχολή Κορνάρου, ναός Αγίας Βαρβάρας ομώνυμου χωριού, Κύπρος (αρχείο Κώστας Γερασίμου).

Και εάν τα κουτρούβια του μύρου του πολιούχου της μεγαλωνύμου Θεσσαλονίκης Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου μετεφέροντο διά των προσκυνητών, των περιηγητών και των εμπορευομένων εις Βορράν και Νότον, εις Εώας και Δυσμάς, ως μαρτυρεί η μέχρι σήμερον παρουσία αυτών εις μεγάλας συλλογάς και μουσεία ολοκλήρου του κόσμου, μεταφέροντα συγχρόνως την φήμην και τα θαύματα του πανευφήμου μάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Θεσσαλονικέως εις σύμπασαν την οικουμένην και καθιστώντα αυτόν προσφιλέστατον τοις πάσιν, η φήμη του ετέρου μυροβλύτου, του ακρίτου Αγίου Μάμαντος, ως επιτυχώς εχαρακτήρισαν αυτόν οι διοργανωταί της εγκαινιαζομένης Εκθέσεως, δεν υστέρησε κατά πολύ τούτου αλλ’ εταξίδευσε και αυτή εις διαφόρους λαούς οι οποίοι απέδειξαν την αγάπην και τον σεβασμόν αυτών προς τον θαυματουργόν άγιον διά πλήθους των απεικονίσεων αυτού και διά της διατηρήσεως της τιμής και της μνήμης αυτού από της πρωτοβυζαντινής εποχής μέχρι της σήμερον.

Απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τα εγκαίνια της έκθεσης «Η τιμή του Αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμούς Θεσσαλονίκης από 19 Οκτωβρίου 2013 έως 19 Ιανουαρίου 2014.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.