Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

– Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
– Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χειράκην, Ὑπάλληλον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
– Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Požega κ. Antun Škvorčević, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Ivan Popić, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ἐκ Κροατίας.

– Τόν Ἐξοχ. κ. Jonathan Cohen, Ἀξιωματοῦχον τοῦ State Department διά τάς εὐρωπαϊκάς καί εὐρωασιατικάς ὑποθέσεις, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andy Abell καί τῆς Εὐγεν. κ. Rebecca Yang, Στελεχῶν τοῦ Γεν. Προξενείου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει.

– Tήν Ἐξοχ. κ. Ulrike Tilly, νέαν Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Antonio Nuňez Garcia Saúco, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐ.τ..
– Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κομνηνόν, στέλεχος τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρίας «Aegean Airlines», ἐντεῦθεν.

– Tόν Ἐντιμ. κ. Giuseppe Lofino, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Carovigno Pro Loco», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Giuseppe Anniehiarico, μέλους αὐτοῦ, ἐξ Ἰταλίας.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Θρησκευτικῆς Κοινότητος τῶν Bahai ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 200ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτῆς «Hz. Bahaullah», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel The Bosphorus», τήν Πέμπτην, 19ην Ὀκτωβρίου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.