Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἀπριλίου, β) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν, ὡς καί πολυπληθεῖς Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη», τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, τοῦ Λυκείου Ἀκροπόλεως καί τοῦ Λυκείου «Ἀποστόλου Βαρνάβα», ἐκ Λευκωσίας, συμμετασχόντες εἰς τό 7ον Διεθνές Μαθητικόν Συνέδριον Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης – Ὁ Αἰώνιος Ἔφηβος», οὕς ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων εἰς τάς αὐλάς τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου, διανείμας αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια, καί

γ) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐν οἷς καί ὅμιλος Καθηγητῶν, κηδεμόνων καί μαθητῶν τῆς Ε’ καί ΣΤ’ τάξεως Δημοτικοῦ τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ Ἀσύλου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Μαυρίδου, Διευθυντοῦ τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Παναγιωτάτου ἐξάραντος μέν τήν ἐπί ἕνα αἰῶνα προσφοράν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ τούτου Ἱδρύματος πρός τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν καί τήν Ἐκκλησίαν, μνησθέντος δέ τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τούτου κατά τό παρελθόν φθινόπωρον καί τῆς τιμητικῆς δοχῆς, ἧς Οὗτος ἔτυχε παρά τῶν ἰθυνόντων τοῦ Ἀσύλου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.