Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 2ας ἰδίου.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 2ας ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους καί Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τούς ἐν αὐτῇ ἐργαζομένους, ἀντηλλάγησαν δέ σύντομοι προσφωνήσεις μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεώς μας Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.
* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου.

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, πληροφορηθείς τόν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐπελθόντα κλονισμόν τῆς ὑγείας τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μεταβάντος εἰς Κίεβον διά νά παραστῇ ὡς μέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας Μακαριωτάτου κ.κ. Ἐπιφανίου, ἀπέστειλεν αὐτῷ Πατριαρχικόν Γράμμα συμπαθείας, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.