Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τούς χώρους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου διοργανωθείσης διαπολιτισμικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως ὑπό τόν τίτλον «TURKCELL – Ἡ Τέχνη στήν Ἐπικοινωνία», εἰς ἥν συμμετέχουν περί τούς 80 διακεκριμένοι Ἕλληνες καί Τοῦρκοι καλλιτέχναι ἐκ τῶν χώρων τῆς ζωγραφικῆς, τῆς γλυπτικῆς καί τῆς φωτογραφικῆς τέχνης.

Ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἀφοῦ συνεχάρη πάντας τούς ἐμπλεκομένους φορεῖς, ἐξῇρε τήν συμβολήν τῆς τέχνης πρός προαγωγήν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως διαφορετικῶν λαῶν, θρησκειῶν καί πολιτιστικῶν ὁμάδων, καί ἐπῄνεσε, διά τήν ἔμπρακτον συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν προαγωγήν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου εἰς τήν ἐρατεινήν Ἴμβρον, τήν εἰρημένην Ἑταιρίαν Τηλεπικοινωνιῶν τῆς Τουρκίας, διά τήν ἀνάληψιν ὑπό τῆς τελευταίας ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῆς κατασκευῆς καί τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων καί τῶν χώρων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου τῆς Ἴμβρου.
* * *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 20ήν ἰδίου, καθ’ ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου, προέστη τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1958, 1968 καί 1978, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.