Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐκζητήσαντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, καί μελῶν τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί Ἁγίας Τριάδος.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιτσέκογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.
– Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Κορωνείας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Ἀδαμίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Καροφυλλάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας.

– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, Κληρικόν της Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Γεωργίας.
– Τόν Ἱερολογ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βοσπόριον Μαγκαφᾶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.

– Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση καί τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητρίογλου – Ἀμπατζῆ, ἐντεῦθεν.

– Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἄγγελον Χανιώτην, Καθηγητήν Ἀρχαίας Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Princeton, καί Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης.

– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Γκαζίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Κοσμᾶν Σετσίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης, Στελέχη τοῦ Τουριστικοῦ Ὁμίλου Μουζενίδη.
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐστάθιον Ἰωαννίδην καί Ἄγγελον Μπόνιαν, Ἀστυνομικούς, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.