Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τούς ἐπικειμένους ἑορτασμούς τῶν Χριστουγέννων καί ἐπεδεψίλευσε τοῖς πιστοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Καθηγητοῦ Ἁγιολογίας.
– Τούς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους κ.κ. Alexis Struve καί Serge Sollogoub, ἐκ τοῦ παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει Γαλλίας Βικαριάτου τῶν Ρωσσικῶν Παροικιῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Basile Kotschhoubey, ἐκ Παρισίων.
– Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Γορομπέτς, Διευθύντριαν τοῦ ὁμωνύμου Ἐκδοτικοῦ Οἴκου, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐκ Κιέβου.
– Tόν Ἐντιμ. κ. Nikoloz Gurgenidze, Πτυχιοῦχον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ἐκ Γεωργίας.
– Τόν Ἐλλογ. κ. Πλάτωνα Ἀναστασιάδην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Κυπριανοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Στρατούλη, πρῴην Ὑπουργοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Ὅταν γεννιέσαι τρεῖς φορές. Δωρεά ὀργάνων – δῶρο ζωῆς», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Κινηματογράφῳ «ΤΡΙΑΝΟΝ», τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.