Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, τήν Τετάρτην, 11ην Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τάς ὑπό τήν εὐθύνην τοῦ ἐνταῦθα Διαχριστιανικοῦ Συμβουλίου διά τήν προστασίαν Προσφύγων καί Μεταναστῶν δομάς παροχῆς περιθάλψεως καί στηρίξεως αὐτῶν, ἐν Πέραν, ἐνημερωθείς ὑπό τῶν ὑπευθύνων τοῦ Συμβουλίου περί τῶν προσφερομένων πρός τάς εὐαισθήτους ταύτας κοινωνικάς ὁμάδας προγραμμάτων, διανείμας δέ δῶρα εἰς τούς περιθαλπομένους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, σεπτῇ δέ προτροπῇ, καί ὁ παρεπιδημῶν ἅγιος Μαρωνείας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης καί γεῦμα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καραβέτη, Ἐπιχειρηματίου.
– Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
– Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Συρῖγον, ἐντεῦθεν.
– Tόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔξαρχον κ. Ἀθανάσιον Μαρτίνον, Ἐφοπλιστήν, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γρηγορίου Πενέλη, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, Aburahman Kılıç, Μηχανολόγου, καί Murat Tabanlıoğlu, Ἀρχιτέκτονος, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ηande Pürsat, ὡσαύτως Ἀρχιτέκτονος, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωάννου Περιστερίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φόρουμ, ὑπό τόν τίτλον «Hellenic Diaspora Medical Forum», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ξενοδοχείῳ «Hyatt», μεταξύ 6ης καί 7ης Δεκεμβρίου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.