Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατελθών εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
– Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
– Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Μάλτας Charles Jude Scicluna, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ναθαναήλ Φελεσάκη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας, καί τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Hector Scerri, Καθηγητοῦ, Ἀν. Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μάλτας.

– Τόν Ἐντιμ. κ. M. Ergün Turan, Δήμαρχον Fatih, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐπί τῇ συνταξιοδοτήσει αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jaklin, ἐντεῦθεν.
– Τήν Εὐγεν. Δίδα Αἰκατερίναν Καριώτογλου, Πτυχιοῦχον τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
– Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην.
– Ἐπί δέ τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Ἀνδρέαν Μορφιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐντεῦθεν.
– Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γεν. Λυκείου Νεοχωρίου Ἄρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μπελῆ, Διευθυντοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Θεάτρῳ Παλλάς, τήν Δευτέραν, 25ην Νοεμβρίου.
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Cemaat Vakıfları Temsilci Ofisi» ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Öğretmenlerimiz», ἐν τῷ ἐν Karaköy Ἀρμενικῷ Λυκείῳ «Getronagan», αὐθημερόν.
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαργαρίτας Νακοπούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.