Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: - Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήταν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, Τοποτηρητήν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς χηρευούσης ταύτης Ἐπαρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Κουμαρζάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Χρυσοσκαλι-τίσσης, ἐκ Κισάμου Κρήτης, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἱερεμίου Χλιαρᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.
– Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Χαρτουλάριον κ. Θεόδωρον Μπακαλάκην, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐξ Αὐστραλίας.

– Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Διευθυντῶν καί Καθηγητῶν τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Ματθαιάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρκίας, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου Η.Π.Α..
– Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν, ἐκ Tortona Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. π. Roberto Lovazzano.
– Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Σώτου, Γραμματέα τοῦ Γραφείου Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν Ὑποθέσεων τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, Θεολόγον, ἐντεῦθεν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυ-κάρπου, κατά τό διοργανωθέν ἐν Μαδρίτῃ, μεταξύ 15ης καί 17ης Σεπτεμβρίου, ἐτήσιον Συνέδριον τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος «Saint Egidio».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.