Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 29ην Ἰουνίου.

Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἥν συμμετέσχον ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος καί ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξεπροσώπησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Παναγιωτάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Βωσάκου, ἐκ Ρεθύμνου.
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Διευθυντήν Βιβλιοθήκης τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, μεθ’ ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, λαβόντων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει παρά τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Σχολῆς τριμήνου ἐργασίας, ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος «ERASMUS».

– Ὅμιλον Εὐαγγελικῶν Παστόρων καί προσκυνητῶν, ἐκ Κορέας, μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Κορέας, ἀνταλλαγεισῶν ἐπισήμων ἑκατέρωθεν προσφωνήσεων, μεθ’ ἅς ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν εἰς τεθείσας Αὐτῷ ἐρωτήσεις.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν, μετά τῶν ἀνεψιῶν αὐτοῦ Χρήστου καί Δεσποίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Tάς Εὐγεν. κυρίας Χριστίναν Βαγενᾶ, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνεδριακοῦ καί Ἐκθεσιακοῦ Κέντρου «Ζάππειον Μέγαρον», ἐξ Ἀθηνῶν, καί Αἰκατερίναν Οἰκονόμου, ἐκ Βοστώνης.

– Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Πέτρον Μπαζγκάρλο, καί Ἀπόστολον Πορίδην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Πέτρον Κίλε καί Ἀπόστολον Σπανίδην, ὑπαλλήλους αὐτῶν, καί Πέτρον Βεριόπουλον, Οἰκονόμον, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.