Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 1ης ἀ.μ. Ἰουνίου, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανουμένου Γ´ Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου Χάλκης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Ceylan InterContinental, αὐθημερόν δέ τό ἑσπέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, πρός τιμήν τῶν Συνέδρων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 2ας ἰδίου, καθ᾽ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί τά μέλη τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς 2ας Ἰουνίου 2019, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς καί ηὐλόγησε τό ἐπίσημον δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῶν Λυκείων τῆς Ὁμογενείας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hyatt, καθ᾽ ὅ ὡμίλησε καταλλήλως, συμβουλεύσας καί εὐχηθείς τούς ἐπί χρησταῖς ταῖς ἐλπίσιν ἀποφοιτήσαντας.
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀθηνῶν.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϊδάμ, τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος.
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ.
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Branicevo κ. Ἰγνάτιον, Καθηγητήν τῆς Σχολῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, ἐκ Σερβίας.
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κύριλλον, Κοσμήτορα τῆς Κοπτικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου ἐν Καλιφορνίᾳ τῶν ΗΠΑ.
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Ζηλιασκόπουλον, Διευθυντήν τῆς Πατριαρχικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Τζογανάκη, Καθηγητοῦ τοῦ ἐν Καναδᾶ Πανεπιστημίου Waterloo.
– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Κλάψην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.