ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: “Η συμπαράσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης σε μια τέτοια λύση είναι αποφασιστικής σημασίας και θα εκτιμηθεί δεόντως” τόνισε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος κατά την συνάντηση που είχε με ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί μετά και την παράνομη κατάληψη του ξενοδοχείου Little Petra.

Την πρωίαν της Πέμπτης, 18ης /31ης Μαρτίου 2022, ομάς βουλευτών της πολιτικής παρατάξεως «ΣΥΡΙΖΑ», αποτελουμένη εκ των κ. Ιωάννου Αμανατίδου, κ. Καλλιόπης Βέττα, κ. Θεοδώρου Δρίτσα και κ. Ανδρέου Μιχαηλίδου επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Την ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών. Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τους κυρίους βουλευτάς περί της προσφάτου δημιουργίας εκρύθμου παρανόμου καταστάσεως ως εκ της καταλήψεως του ξενοδοχείου “Little Petra” υπό ακραίων εποικιστών της Αteret Cohanim, περί της διαμαρτυρίας του Πατριαρχείου διά την πράξιν ταύτην και της απαιτήσεως αυτού να εξέλθουν εκ του χώρου τούτου και της αποδόσεως του ξενοδοχείου εις τον ιδιοκτήτην αυτού, ο οποίος είναι το Πατριαρχείον.

Η συμπαράστασις της Ελληνικής Κυβερνήσεως εις μίαν τοιαύτην λύσιν είναι αποφασιστικής σημασίας και θα εκτιμηθή δεόντως.

Συζήτησις εγένετο ωσαύτως περί της αποφασιστικής συμβολής του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος και Προέδρου του «ΣΥΡΙΖΑ» κ. Αλέξη Τσίπρα εις την ιστορικήν ανακαίνισιν του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Ζητήσαντες την ευλογίαν του Μακαριωτάτου οι κύριοι βουλευταί εξήλθον διά προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.