Τήν Κυριακήν, 6ην/19ην Αὐγούστου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διά τῆς ἑορτῆς ταύτης ἡ ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμην τοῦ ὑπό τῶν ἁγίων Εὐαγγελιστῶν ἀναφερoμένου γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος τεσσαράκοντα ἡμέρας πρό τοῦ σταυρικοῦ πάθους Αὐτοῦ ἀνέβη ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ καί ἐνώπιον τῶν προκρίτων μαθητῶν Αὐτοῦ Πέτρου, Ἰακώβου καί Ἰωάννου, μετεμορφώθη, ἤτοι ἐφάνη ἐν τῆ θεϊκῇ δόξῃ τοῦ προσώπου Αὐτοῦ, λαμπρότερος ὑπέρ τό φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν νεφέλῃ φωτεινῇ, ἥτις ἐπεσκίασεν Αὐτόν καί ἐνεφανίσθησαν Μωϋσῆς καί Ἠλίας συλλαλοῦντες Αὐτῷ, ἐν ᾧ ἠκούσθη φωνή παρά τοῦ Πατρός λέγουσα: «οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε», (Ματθ. 17, 1-9). (Μάρκ. 9,1-9), (Λουκ. 9,28-36)

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη:

Α’ Εἰς τό Ὄρος Θαβώρ, ἐπί τοῦ ὁποίου καί ἀπεκαλύφθη τό γεγονός τοῦτο.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατῶν καί ἀκολούθως τῆς ὁλονυκτίου θείας Λειτουργίας, ὑπαιθρίως, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων ἱερέων ἄλλων ἐκκλησιῶν, ψαλλόντων τοῦ π. Γεωργίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Μεθοδίου καί Ἰωακείμ δεξιά καί τῆς βυζαντινῆς Ἀραβοφώνου χορῳδίας ὑπό τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον ἀριστερά καί μετέχοντος ἐν βαθείᾳ κατανύξει πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ πολλῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν.

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.