Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 15ης /28ης Ὀκτωβρίου 2018, ἔλαβε χώραν σχολική ἐκδήλωσις εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν Σιών ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

Εἰς τήν ἑορτήν ταύτην παρέστη ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου. Τήν τελετήν παρηκολούθησαν ἐπίσης Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας.

Ἐκ μέρους τοῦ Γενικοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησεν ὁ ἐκλαμπρότατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος μετά μελῶν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου.

Ἡ ἑορτή περιελάμβανε τήν Προλόγησιν τοῦ Σχολάρχου ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τόν Πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ὑπό τῆς Φιλολόγου καθηγητρίας κ. Αἰκατερίνης Κολονέλου καί τήν ἀπαγγελίαν ποιητικῶν καί πεζῶν ἀποσπασμάτων συγγραφέων τῆς ἐποποιΐας τοῦ 1940, τήν ἐκτέλεσιν μουσικῶν πατριωτικῶν ᾀσμάτων ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί θεατρικόν δρώμενον μέ θέμα τήν ἀναχώρησιν τῶν στρατιωτῶν διά τό Ἀλβανικόν Μέτωπον.

Διά τῆν σχολικῆς ἑορτῆς ταύτης ἐγένετο μνεία καί παρουσίασις τῆς περιόδου τῆς Ἰταλικῆς καί Γερμανικῆς ἐπιθέσεως κατά τῆς χώρας ἡμῶν κατά τόν Β’ Παγκόσμιον πόλεμον, τῆς ὑπονομεύσεως τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος αὐτῆς καί τῶν αἱματηρῶν θυσιῶν τῶν Ἑλλήνων καί τῆς ἕνεκα τούτων ἀπελευθερώσεως τῆς πατρίδος αὐτῶν.

Εἰς τό τέλος τῆς τελετῆς ταύτης ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπῄνεσε τούς συντελεστάς τῆς ἑορτῆς ταύτης τό ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν, τούς μαθητάς καί τόν ἐκλαμπρότατον κ. Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος διά τήν συμπαράστασίν του εἰς τήν Σχολήν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.