Την Τρίτην, 29ην Αὐγούστου / 11ην Σεπτεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν παρά τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ εἰς μικράν ἀπόστασιν πρό τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ εἰς τήν Νεκράν θάλασσαν.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει ἐν χαροποιῷ πένθει τό γεγονός ὅτι ὁ Ἡρώδης ὁ τετράρχης κρατῶν εἰς φυλακήν τόν Ἅγιον ἐλέγξαντα καί ἐπιπλήξαντα αὐτόν διά τό ὅτι εἶχεν ὡς παλλακίδα τήν σύζυγον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Φιλίππου καί ἐνῷ ἐσέβετο τόν Ἰωάννην, ὑπέκυψε εἰς τήν παράλογον ἀπαίτησιν τῆς ὀρχησαμένης Σαλώμης, θυγατρός τῆς Ἡρωδιάδος καί καλέσας σπεκουλάτορα ἀπέτεμε τήν κεφαλήν τοῦ Ἰωάννου καί ἔφερεν αὐτήν ἐπί πίνακι ὡς ὀψώνιον τοῖς ἀνακειμένοις εἰς τό γενέθλιον συμπόσιον αὐτοῦ.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία οὐχί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Παλαιᾶς Πολεως Ἱεροσολύμων, λόγῳ συντηρήσεως τοῦ τέμπλου, ἀλλ’ εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν παρά τάς ὄχθας τοῦ Ἰορδάνου, ἀνακαινισθεῖσαν ἐκ τῶν φθορῶν τοῦ πολέμου τοῦ 1967, ἐπιμελείᾳ τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί δαπάναις τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου.

Ἡ Λειτουργία αὕτη ἐτελέσθη προεξάρχοντος τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψαλλόντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου, τοῦ πρωτοψάλτου και καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί βοηθούντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί συμμετεχόντων πολλῶν πιστῶν, εὐλαβουμένων τόν μείζονα ἐν γεννητοῖς γυναικῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν παρετέθη αἰδέσιμος νηστήσιμος δεξίωσις ὑπό τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.