Πατριαρχείο Ιεροσολύμων-Χριστούγεννα

Α΄ Οἱ Φραγκισκανοί.

Τήν 9.15 π.μ. ὥραν τῆς Τρίτης, 27ης Δεκεμβρίου 2017/ 9ης Ἰανουαρίου 2018, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἡμῶν τῶν Χριστουγέννων ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς π. Φραγκῖσκον Παττόν.

Ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφότητος αὐτοῦ ὁ ἡγούμενος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐπί τῇ ἁγομένῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, ὑπογραμμίζων τό λεγόμενον ὑπό ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, «ἐνηνθρώπησεν ἅπαξ, ἵνα ἡμεῖς ἔχωμεν τήν δυνατότητα νά ἐνσαρκώσωμεν Αὐτόν πνευματικῶς εἰς τάς ψυχάς ἡμῶν», εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον διά τήν συνεργασίαν Αὐτοῦ εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν καί ἐκφράζων τήν συμπαράστασιν αὐτοῦ εἰς τόν ἀγῶνα Αὐτοῦ, εἰς τόν ὁποῖον μετά παρρησίας ὑψώνει τήν φωνήν διά τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων καί καταδικάζει πᾶσαν ἐνέργειαν ἐναντίον τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ Πατριαρχείου.

Β΄ Ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι.

Τήν 10.00 π.μ. ὥραν, ἐπεσκέφθη τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα ὑπό τόν Λατῖνον Πατριάρχην ἐξοχώτατον κ. Pierre Battista Pizzaballa, ἡ Ἐκκλησία τῶν Συριάνων εἰς Ἱεροσόλυμα ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῆς Μουράντ Σεβέριος, ἡ Ἐκκλησία τῶν Κοπτῶν ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῆς Ἀντώνιον, τῶν Ἀγγλικανῶν ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Σουχέλ Νταουάνη, τῶν Λουθηρανῶν ὑπό τόν ἐπίσκοπον αὐτῶν Μουνίμπ Γιουνάν καί τόν Propstπ. Wolfgang Smidt καί τούς συνοδούς αὐτῶν.

Ἐξ ὀνόματος αὐτῶν προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ὁ Λατῖνος Πατριάρχης, τονίζων τήν ταπείνωσιν καί τήν κένωσιν τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς παράδειγμα διά τήν ἡμετέραν ταπείνωσιν καί συμπάθειαν ἡμῶν πρός τόν πλησίον.

Ὡσαύτως προσεφώνησεν ὁ Συριᾶνος ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ Ἀγγλικανός ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα, καταδικάζοντες οἱανδήποτε ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁ Λουθηρανός Ἐπίσκοπος ἐκφράζων τήν συμπαράστασιν αὐτοῦ καί ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας.

 

Γ’ Τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα.

Τήν 11.00 π.μ. ὥραν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ἀδελφότης τῶν Ἀρμενίων ὑπό τόν Πατριάρχην αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα Μακαριώτατον Νουρχάν Μανουκιάν, ὁ ὁποῖος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, τονίζων τήν ἀνάγκην συνεργασίας καί ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν ὑπό τό φῶς τῶν δυσμενῶν ἐξελίξεων τοῦ τελευταῖου καιροῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Εἰς τήν προσφώνησιν ταύτην ἀντεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Δ΄ Ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος, ἤτοι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐξοχώτατος Leopoldo Girelli μετά τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ π. Marco Formica.

Τοῦτον ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. Οὗτος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό Μήνυμα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους.

 

Ιεροσόλυμα: Οι επισκέψεις των Χριστιανικών Εκκλησιών για τα Χριστούγεννα Ιεροσόλυμα: Οι επισκέψεις των Χριστιανικών Εκκλησιών για τα Χριστούγεννα Ιεροσόλυμα: Οι επισκέψεις των Χριστιανικών Εκκλησιών για τα Χριστούγεννα Ιεροσόλυμα: Οι επισκέψεις των Χριστιανικών Εκκλησιών για τα Χριστούγεννα Ιεροσόλυμα: Οι επισκέψεις των Χριστιανικών Εκκλησιών για τα Χριστούγεννα

 

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.