Να παλέψει για να διατηρηθεί και να διασωθεί το ήθος του ορθοδόξου πολιτισμού κάλεσε τον Μητροπολίτη Θήρας Αμφιλόχιο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμφιλοχίου τελέσθηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο. Παρέστησαν Αρχιερείς, κλήρος και λαός. Τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του κορονοϊού covid-19.

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο Μητροπολίτης Θήρας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Δοξάζω τὸ ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι ἑνός Θεοῦ γιὰ τὴν ὕψιστη τιμὴ τὴν ὁποία μοῦ ἐπεφύλαξε, ἂν καὶ ἐλάχιστος καὶ ἀνάξιος, καὶ ὅπως εἶναι εὔκολο νὰ διανοηθεῖ ὁ καθένας, ἡ χαρά μου γιὰ τὰ σήμερα συμβαίνοντα εἶναι μεγάλη. Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ διαβεβαιώσω ὅλους, μὲ πρῶτο ἐσᾶς Μακαριώτατε, ὅτι μεγαλύτερη εἶναι ἡ συνοχὴ τῆς καρδίας καὶ ἡ ἀγωνία ἡ ὁποία μὲ διακατέχει μπροστὰ στὴν εὐθύνη ποὺ σήμερα μὲ τὴν μορφὴ τοῦ ὠμοφορίου θὰ ἐναποθέσει στοὺς ἀσθενικούς μου ὤμους ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς Ἐκκλησίας Του».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προκλήσεις της σημερινής εποχής, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο επίσκοπος του εικοστού πρώτου αἰώνα. «Ως ἐπίσκοπος δὲν θὰ ἀρκεστῶ νὰ ἐπαναπαυθῶ στὴν ὄντως βαριὰ καὶ ἔνδοξη ἱστορία, τὴν ὁποία σπουδάζω, θαυμάζω καὶ τιμῶ, οὔτε θαμπώνομαι ἀπὸ τὰ περικοσμοῦντα καὶ ἀπαστράπτοντα τὴν λειτουργικὴ ἀμφίεση τοῦ επισκόπου πετράδια, τὰ ὁποῖα εἶναι ψεύτικα. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα τυγχάνει ἀπαρχὴ μιᾶς ἐπίπονης σταυρικῆς πορείας μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο, ὁ ὁποῖος βιώνει ὅλο καὶ περισσότερο ἄγχη καὶ ἀγωνίες. Ἕναν κόσμο ὁ ὁποῖος ταλαντεύεται ἀδυσώπητα ἀνάμεσα στὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὸν εὐαγγελισμὸ μιᾶς ἄπονης καὶ ἄμοχθης ζωῆς, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὸ δράμα τῆς ἰσοπέδωσης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὸ γκρέμισμα τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων καὶ τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων καὶ τὴν βίωση μὲ τρόπο ἀμείλικτο καὶ ὀδυνηρὸ τοῦ θανάτου τόσο σὲ βιολογικὸ ὅσο καὶ ὀντολογικὸ ἐπίπεδο. Καὶ ὁ δεύτερος θάνατος εἶναι πιὸ σκληρὸς καὶ ἀβάστακτος» σημείωσε ο Σεβασμιώτατος.

Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τὴν ἀπάντηση στὴν ἀλλοτρίωση καὶ τὴν μοναξιὰ τῆς ἐποχῆς μας μὲ τὴν μαρτυρία τῆς πίστεώς της στὸν Ἕνα Θεὸ ποὺ ὑπάρχει ὡς κοινωνία ἀγάπης τριῶν προσώπων. Ὁ Θεός μας δὲν βιώνει ἁπλῶς τὴν ἀγάπη, ἀλλὰ ΕΙΝΑΙ ἀγάπη κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί» (Α΄Ιω. δ΄, 16)».

Επεσήμανε, ακόμη ότι «Ὁ λόγος τοῦ Ἐπισκόπου σήμερα θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίζει τὶς ἀνωτέρω ἀλήθειες τῆς πίστεως, προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νὰ βιώσει μέσα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἄμεση ἀποκάλυψη τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, πέρα ἀπὸ κάθε περιορισμὸ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ βιολογικὴ ἢ ἡ κοινωνικὴ ἀτομικότητα. Καὶ βέβαια αὐτὴ ἡ ἔξοδος καὶ συνάντηση μὲ τὸν «ἄλλο» πρέπει νὰ γίνεται ἐν ἀγάπῃ καὶ νὰ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλη τὴν κτιστὴ καὶ ἄλογη φύση, τὴν ὁποία πρέπει νὰ σεβόμαστε καὶ νὰ διαφυλάττουμε ὡς πολύτιμο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ. Καὶ αὐτὸ τὸ ἐπισημαίνω διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς Ἐκκλησίας μὲ στέλνει ὡς πνευματικὸ πατέρα τῆς νησιωτικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θήρας, τῆς ξακουστῆς καὶ ἐν πολλοῖς ταυτισμένης μὲ τὴν Ἑλλάδα Σαντορίνης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων μαγευτικῶν νησιῶν μας, τῆς Ἀμοργοῦ, τῆς Ἴου καὶ τῶν λοιπῶν, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς πανσθενουργοῦ σοφίας καὶ ἀπεικάσματα τοῦ ἀρρήτου κάλλους καὶ τῆς παντοδυναμίας τοῦ Κτίστου τῆς κτίσεως».

Ολοκληρώνοντας τον λόγο του ευχαρίστησε τα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ζωή του, ενώ εξέφρασε την αγάπη και την τιμή του προς τον προκάτοχό του μητροπολίτη πρώην Θήρας Επιφάνιο. Απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι «Ἡ ἱστορία θὰ ἀποτιμήσει τὸ ἔργο σας, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι τυχαῖο καὶ ἁπλώνεται ὄχι μόνο στὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔχετε ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ ἀγωνία, ἀλλὰ κυρίως διότι τὸ μειλίχιο τοῦ χαρακτῆρος σας καὶ ἡ μεγάλη σας ἐμπειρία γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, σᾶς ἀνέδειξε σοφὸ κυβερνήτη τῆς νοητῆς νηὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σὲ καιροὺς δυσχερεῖς, ὅπου ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ κρίσεις ποὺ δὲν μπορούσαμε κὰν νὰ φανταστοῦμε, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι αὐτὴ ποὺ βιώνουμε ἐξ’αἰτίας τοῦ κορωναϊοῦ, ἡ ποιμαντική σας σοφία, τὸ ἐκκλησιαστικό σας βίωμα καὶ ἡ φιλάνθρωπη διάθεσή σας, ἔγιναν ὁδηγοὶ γιὰ τὴν λήψη ἐπώδυνων πλὴν σωστικῶν ἀποφάσεων, πάντα ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς συνοδικῆς τους ἀποδοχῆς-γεγονὸς γιὰ σᾶς ἀδιαπραγμάτευτο-προκειμένου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατήσει ἔργῳ καὶ λόγῳ γιὰ τὴν σωτηρία τῶν πιστῶν μελῶν της».

Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι γνωρίζει και έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον μητροπολίτη και έχει διαπιστώσει την πραότητα και την ευγένεια του χαρακτήρα του. Μιλώντας για την τοπική Εκκλησία έκανε ειδική αναφορά στην Σαντορίνη τονίζοντας πως δέχεται επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι συνώνυμη με αυτό που λέμε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. «Είναι το ελληνικό νησί που περισσότερο από όλα απειλείται από την μάστιγα του υπερτουρισμού. Είναι το νησί που δεν χρειάζεται καθόλου να ξοδέψει χρήματα για τη διαφήμισή του. Διαφημίζεται από την ύπαρξη του και τις ομορφιές του. Αυτό όμως έχει συνέπειες για τη ζωή των μόνιμων κατοίκων και του περιβάλλοντος» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και έκανε ειδική αναφορά στα αξιοθέατα του νησιού προσθέτοντας ότι «όλα αυτά που ελκύουν τους τουρίστες από μόνα τους δεν δίνουν απαντήσεις στα βαθύτερα υπαρξιακά προβλήματα των ντόπιων. Δεν είναι ο πλούτος συνώνυμο της ευτυχίας. Τα υλικά αγαθά από μόνα τους, όχι μόνο δεν επαρκούν για να προσφέρουν το ουσιαστικό νόημα της ζωής στην ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά χωρίς βαθύτερη ωριμότητα αποπροσανατολίζουν».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «το ποίμνιο σου βρίσκεται εκτεθειμένο σε κουλτούρες και νοοτροπίες αλλότριες. Αυτό φυσικά δεν είναι εκ των προτέρων αρνητικό. Ο ελληνισμός πάντοτε ήταν ανεκτικός σε διάφορους πολιτισμούς και φιλόξενος. Είχε την ικανότητα να συμβιώνει με το διαφορετικό. Να σέβεται την ετερότητα. Να συνομιλεί με ξένους πολιτισμούς».

Επεσήμανε, επίσης, ότι «η πρόταξη της οικονομικής ανάπτυξης και του κέρδους απαιτεί εξαντλητική εργασία από τους ντόπιους που δεν τους επιτρέπει να ζουν σε ρυθμούς φυσιολογικούς και να ασχοληθούν με τα ουσιώδη του βίου. Αυτή η πραγματικότητα έχει δυσάρεστες συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων. Αποσυνθέτει τις ανθρώπινες σχέσεις. Σε αυτήν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα οι ντόπιοι δεν έχουν τον χρόνο να καλλιεργήσουν και να διασώσουν στην καθημερινότητα τους τον ορθόδοξο τρόπο ζωής. Επομένως, ο πηγαιμός σου σε αυτόν τον τόπο δεν είναι μια βόλτα στην Καλντέρα. Μπροστά σου ξανοίγεται ένας Γολγοθάς. Καλείσαι να αντιμετωπίσεις όλη την πίεση και την εξάντληση που ασκεί ο υπερτουρισμός, μεταξύ των άλλων, και στην εκκλησιαστική ζωή των ντόπιων. Η αποστολή σου και η ευθύνη σου είναι με επιμονή και δίχως ίχνος επιθετικότητας να παλέψεις για να διατηρηθεί και να διασωθεί το ήθος του ορθοδόξου πολιτισμού. Καλείσαι να υπενθυμίσεις στους ντόπιους με αγάπη την πεποίθηση της Εκκλησίας, ότι πέρα από την οικονομία και τον πλούτο κάτι άλλο είναι αυτό που δίνει νόημα στην ζωή και αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου. Ενός θανάτου που τις περισσότερες φορές έρχεται απρόσκλητος και δε μας αφήνει να χαρούμε τον πλούτο που με αίμα αποκτήσαμε. Δεν θα απογοητευτείς εάν στηριχτείς στην βεβαιότητα πως όταν η εκκλησιαστική κοινότητα λειτουργεί αυθεντικά τότε, όπως η ύπαρξη της νήσου αποτελεί την καλύτερη διαφήμισή της, έτσι σε άλλο επίπεδο και με άλλο τρόπο, μια ζωντανή εκκλησιαστική κοινότητα αυτόματα γίνεται η λυχνία που φέγγει στο σκοτάδι, το αλάτι που νοστιμίζει την ζωή μας. Καλείσαι να προβάλλεις ότι η Εκκλησία ως τρόπος ζωής, ως αγάπη και ελευθερία, όπως ο Χριστός μας τα παρέδωσε και όχι όπως ο καθένας από μας τα φαντάζεται, αποτελεί αξία μοναδική και ανεπανάληπτη πραγματικότητα άνευ της οποίας όλα γίνονται ανούσια και άνευ νοήματος. Καλείσαι να θέσεις ως απόλυτη προτεραιότητά σου την υπακοή στο θέλημα του Θεανθρώπου τον οποίο εντός ολίγου θα σου ανατεθεί να εικονίζεις και να προβάλλεις την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας ως την κύρια οδό Σωτηρίας του ποιμνίου σου και προς Δόξαν του Τριαδικού Θεού».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.