Σήμερα Κυριακή τῶν Προπατόρων πού στήν Ἐκκλησία μας διαβάζεται ἡ Περικοπή τοῦ Μεγάλου Δείπνου πού ὁ Μέγας Οἰκοδεσπότης τελεῖ καλῶντας τόν σύμπαντα κόσμο νά γεμίση τό σπίτι Του καί νά γευτῆ τό Δεῖπνο Του ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο (Λουκ. ιδ΄16-24), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθηκε τόν Ἰερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, στόν ὁποῖο ἱερουργεῖ ὁ ἐκλεκτός κληρικός Αἰδ. Οἰκ. π. Κωνσταντῖνος Ἀγούλας, τό στολίδι αὐτό τό χτισμένο σέ σχέδια τοῦ Καθηγητοῦ Ὀρλάνδου καί ἐχοροστάτησε τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας.

Παραλλήλως προέστη τοῦ 40νθημέρου Ἱεροῦ Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Θεολόγη Βαλιάνου, ἐπιφανοῦς στελέχους τῆς Ἱερᾶς Μητροπολέως καί ἐπί ἒτη Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης – Οἲκου Εὐγηρίας ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ, πατρός τοῦ Ἐντιμοτάτου Δημάρχου Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανοῦ Βαλιάνου.

Νά σημειωθῆ ὃτι, λόγῳ τῶν μέτρων πού ἒχουν ἐπιβληθῆ γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωναϊοῦ, τά τέκνα τοῦ κοιμηθέντος Στυλιανός καί Γεώργιος, γιά νά μήν φέρουν σέ δύσκολη θέση τήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἐπί πολλά ἒτη διακόνησε καί ἐκοιμήθη ἐν ἐνεργείᾳ Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος ὁ πατέρας τους, μετεῖχαν τῶν ὃλων Ἀκολουθιῶν μένοντες ἐντός τοῦ αὐτοκινήτου τους ἒξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ!

Ἡ μόνη ἀπό τήν οἰκογένεια Βαλιάνου πού εἰσῆλθε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μετεῖχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἦταν ἡ σύζυγος τοῦ ἀπελθόντος κα Δέσποινα, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, μιλῶντας ἐπί τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς, τόνισε ὃτι μέ τό Ἱερό σημερινό Κείμενο ἡ Ἐκκλησία μας αὐτοερμηνεύεται, καθότι τοῦτο τό Δεῖπνο τοῦ Μεγάλου Οἰκοδεσπότου δέν ἒληξε ποτέ, παρά μυστικῶς συνεχίζεται ἀθάνατο στούς αἰῶνες, κρατῶντας ἀνοιχτές τίς θύρες του στίς ἑκάστοτε γενεές τῶν πιστῶν, μέσα στήν ἀσταμάτητη ἑνότητα τοῦ μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἂλλωστε ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ θά μᾶς πῆ ὃτι Ἐκκλησία εἶναι ἡ συμμετοχή στό Δεῖπνο τῆς Εὐχαριστίας, Δεῖπνο πού συνιστᾶ καί φανερώνει τήν Ἐκκλησία, γιά νά συμπληρώση “τί ἂλλο εἶναι ἡ Εὐχαριστία, παρά τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τό μυστήριο τοῦ ὃλου Χριστοῦ”.

Στό σημεῖο αὐτό ὁ ὁμιλητής ὑπενθύμισε ὃτι στόν Κανόνα τῆς Μ. Πέμπτης, πού συνήθως τελεῖται τή Μ. Τετάρτη τό βράδυ, ἡ Ἐκκλησία ψάλλει καρδιακά τόν παιάνα Της “Ξενίας δεσποτικῆς καί ἀθανάτου τραπέζης…”, δηλαδή: “Ἐλᾶτε πιστοί νά ἀπολαύσουμε μέ ἀνυψωμένο τόν ψυχικό μας κόσμο, τή φιλοξενία καί τήν Ἀθάνατη Τράπεζα πού μᾶς παραθέτει ὁ Δεσπότης Χριστός σέ τόπο ὑψηλό…”

Ἡ Εὐχαριστία συνέχισε, εἶναι μυστική σύνοψη, συγκεφαλαίωση, παράσταση, παράταση καί συνέχιση τοῦ ἒργου τῆς “ἐν Χριστῷ” σωτηρίας, τῆς λυτρωτικῆς παρουσίας καί πράξεως τοῦ Χριστοῦ στόν χῶρο καί τόν χρόνο.

Συνιστᾶ τήν εἰσαγωγή τῆς ἀνθρώπινης φύσεως πού καθαρίστηκε μέ τό αἷμα τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ στή σφαίρα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Σάν τρεφόμαστε μ’ αὐτήν ἡ σύναξη τῶν πιστῶν, γίνεται σύναξη ἀθανάτων, γιατί “οἱ θεῖες δωρεές βρίσκονται ἐνώπιόν μας. Ἡ μυσtική Τράπεζα στολίζεται. Τό ζωοποιό ποτήριο εἶναι γεμάτο. Ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης καλεῖ στό Δεῖπνο, ὀ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὑποδέχεται τούς καλεσμένους… Ἡ ἐνυπόστατη Σοφία τοῦ Θεοῦ Πατρός διαμοιράζει τό Σῶμα της ὑπό τή μορφή τοῦ Ἂρτου καί προσφέρει τό Ζωοποιοό Αἷμα μέ τή μορφή τοῦ Οἲνου. Τί φοβερό μυστήριο! Τί ἂρρητη οἰκονομία! Τί ἀκατάληπτη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ! Τί ἀνεξιχνίαστη εὐσπλαγχνία!”( Ἃγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).

Ἒτσι ἡ σύμπασα κτίση νεουργεῖται καί θεουργεῖται. Ἀπό ἐδῶ βγαίνουν οἱ Ἃγιοι, ὁ Παράδεισος, ἡ αἱωνιότητα κι οἱ ἂνθρωποι ἀδελφοί, ὁμόψυχοι, ὁμοκάρδιοι, ἂνθρωποι πού ξέρουν νά ζοῦν σέ «παροξυσμόν ἀγάπης» (Ἑβρ. ι΄ 24), ἀνθρωποι πού ἀπολαμβάνουν τό πυράκτωμα τῆς παρατεταμένης Πεντηκοστῆς καί τῆ χαρά τοῦ ἀειφεγγοῦς Πάσχα τοῦ Κυρίου…

Περαίνοντας ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά λίγο καί ἀναφέρθηκε στά μέτρα τῆς Πολιτείας πού ἐλήφθησαν σχετικά μέ τούς Ἱερούς Ναούς πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωναϊοῦ, κατά τήν περίοδο τῶν Ἁγίων Ἑορτῶν Χριστουγέννων καί Θεοφανείας.

«Τά μέτρα αὐτά, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος ὑποβαθμίζουν καί προσβάλλουν τήν Ἐκκλησία! Τήν ὑποβαθμίζουν, γιατί ὁ θεανθρώπινος ὀργανισμός τῆς Ἐκκλησίας τίθεται ἀξιολογικά κάτω καί ἀπό τά Super Market καί τά Κομμωτήρια! Καί Τήν προσβάλλουν, γιατί εἶναι πρωτόγνωρη καί ἀπαράδεκτη ἠ εἰκόνα τῆς περιβολῆς τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τήν ΕΛ.ΑΣ. μέ ταινίες πού ἐμποδίζουν τήν πρόσβαση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιά Ἐκκλησιασμό, γιά νά ἀνάψη ἓνα κερί ὁ κάθε πιστός καί ἐπί πλέον εἶναι ἀνοίκειο τό θέαμα, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ νά τελῆται Θεία Λειτουργία καί τά περιπολικά τῆς ΕΛ.ΑΣ. νά περιφρουροῦν τό τετράγωνο ἑντός τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός! Ἒχετε παρατηρήσει στά Super Market τόν συνωστισμό πού λαμβάνει χώρα; Μήπως εἲδατε ἐκεῖ κάποιο περιπολικό;

»Καί ἐπειδή τό νά κρίνης εἶναι εὐκολο, τό νά προτείνης λύσεις εἶναι δύσκολο ἀλλά πρέπον, νομίζομε ὃτι ἠ χρυσή τομή γιά τίς γιορτές τῆς Θείας Θεοφανείας θά εἶναι νά ἐπιτραπῆ ἡ παρουσία στούς Ἱερούς Ναούς πιστῶν ἀνάλογα μέ τή χωρητικότητά τους. Ἀνά δέκα τετραγωνικά μέτρα ἓνας πιστός, φορῶντας τή μάσκα του καί ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί μέ τίς ἀντίστοιχες προφυλάξεις πού προτείνουν οἱ Λοιμωξιολόγοι. Ὑπεύθυνοι γιά τήν ἐπιβολή τῆς τάξεως, βεβαίως, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια.

»Καί ἐγώ κτυπήθηκα ἀπό τόν Κορωναϊό, συνέχισε καί μάλιστα βαριά. Γνωρίζω, λοιπόν, αὐθεντικά τί σημαίνει. Γι’ αὐτό παρακαλῶ τήν ἐντιμότατη Κυβέρνησή μας νά βρῆ τή μέση λύση, τείνοντας εὐήκοον τό οὖς πρός τίς ἀποφάσεις περί τούτου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία πρόκειται νά συγκληθῆ ἐντός τῆς ἐρχομένης ἑβδομάδος ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Ἐκκλησία καί Σύνοδος πού στήριξαν καί ὑπῆρξαν πάντοτε καί ἰδίως ἐπί τοῦ προκειμένου ἀρωγοί καί ὂχι ἀντίπαλοι στόν ἒντιμο καί τιτάνειο ὂντως ἀγῶνα τῆς Πολιτείας γιά νά τιθασευθῆ τό τέρας τῆς Πανδημίας!»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.