Ὃπως καλῶς γνωρίζετε ἀπό ἀρχάς Νοεμβρίου ἓως σήμερα καί ὡς ἢδη ἀπεφασίσθη ἀπό τήν Πολιτεία ἓως καί 7ης Δεκεμβρίου -ἐπί τοῦ παρόντος- ὁλόκληρη ἡ Χώρα μας εὑρίσκεται σέ αὐστηρό περιορισμό (lock down) πρός ἀποφυγήν διασπορᾶς τοῦ Covid-19, τοῦ λεγομένου Κορωναϊοῦ. Καί δικαίως, διότι ἡ Πολιτεία προσπαθεῖ νά ἀποφύγη τή μετάδοσή του μέ μέτρα ἀποτρεπτικά καί ἐπώδυνα γιά ὃλους.

Οἱ Ἱεροί μας Ναοί, τά Ἱερά Προσκυνήματα, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ ἐν γένει Λειτουργικές Δομές τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὃλα κλειστά. Ὃμως τό Γηροκομεῖο μας στήν Ἀρναία, πού φιλοξενεῖ καί στηρίζει 20 γέροντες, τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο πού ἒρχεται ἀρωγός σέ 300 οἰκογένειες μηνιαίως, τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού ὑποβοηθεῖ ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας, οἱ Ἱεροί Ναοί, οἱ Ἱερές Μονές καί τά Ἱερά Προσκυνήματα πού τελοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τίς Θεῖες Λειτουργίες καί τίς λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες συνεχίζουν ἀδειαλείπτως τό ἔργο τους. Οἱ ἀνάγκες, λοιπόν, γιά θέρμανση (πετρέλαιο ἤ κλιματισμός), γιά Δ.Ε.Η., ἡ “εὐλογία καί τά ὁδοιπορικά” Ἱεροψαλτῶν καί Νεωκόρων, τό ΕΝ.Φ.Ι.Α, ὁ φόρος εἰσοδήματος πρός τίς Δ.Ο.Υ. καί τά τρέχοντα ἔξοδα συνεχίζουν καθημερινῶς νά καλύπτωνται ἀνυπερθέτως.

Γιά τοῦτο παρακαλῶ, ὅποιος θέλει καί μπορεῖ, ἄς ἀκούση τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἴθισται κατά τίς Ἐξόδιες Ἀκολουθίες, Ἱερά Μνημόσυνα καί Τελετές καί μετά τήν ἐνάσκηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως ( Θ. Λειτουργία, Κόλλυβα κλπ.) νά προσφέρεται Τράπεζα (Μακαρία ὡς χαρακτηρίζεται) καί νά ἀσκοῦνται φιλανθρωπίες ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεφιλημένων μας κεκοιμημένων ἀδελφῶν. Τοῦτο, λόγῳ τῆς πανδημίας, δέν ἐπιτρέπεται, δέν τελεῖται.

Ἐπαναλαμβάνω, κτυπῶ τήν θύρα τῆς φιλανθρώπου καρδίας Σας καί παρακαλῶ: τά ἔξοδα αὐτά πού θά κάματε, προσφέρετέ τα στό Γηροκομεῖο μας, στό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, στούς Ἐνοριακούς καί Προσκυνηματικούς Ἱερούς μας Ναούς, στίς Ἱερές Μονές καί στό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, γιά νά συνεχίσουν ἀπρόσκοπτα, κατά τό δυνατόν, τό θεάρεστο ἔργο τους.

Εὑρισκόμαστε σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης καί ὑπενθυμίζομε, ὅτι, πέραν τοῦ μισθοῦ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, οἱ δομές τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἐπιχορηγοῦνται παρ’ οὐδενός.

Δέν γνωρίζομε τί θά ἐπακολουθήση γιά τίς Ἑορτές τῶν Χριστουγέννων, τοῦ νέου Ἔτους καί τῆς Θείας Ἐπιφανείας!

Προσπίπτω στήν ἀγάπη Σας, ζητῶ τήν κατανόησή Σας γιά τό διάβημά μου αὐτό καί παρακαλῶ ὅσοι ἐπιθυμοῦν καί μποροῦν νά στηρίξουν τόν ζῶντα Θεό πού ἔρχεται νά σαρκωθῆ, γνωρίζοντας ὅτι “Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν” , κατά τόν Ἁγ. Ἀντώνιο τόν πολιστή τῆς Ἐρήμου. Ἀναμένοντας τήν ἀγάπη Σας, Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν φιλήματι Ἁγίῳ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.