Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Δευτέραν, 21ην Νοεμβρίου / 4ην Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ γεγονότος τούτου τιμωμένην Ἱεράν Μονήν, προσκειμένην εἰς τό Πατριαρχεῖον καί γνωστήν μέ τό ὄνομα «Μεγάλη Παναγία».

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἄγει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τῆς ἀφιερώσεως τῆς Θεοτόκου «τριετοῦς οὔσης» ὑπό τῶν γονέων αὐτῆς Ἰωακείμ καί Ἄννης εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος καί τῆς εἰσόδου καί παραμονῆς αὐτῆς εἰς τά «Ἅγια τῶν Ἁγίων», τρεφομένης ὑπό τῶν Ἀγγέλων, ἄχρις οὗ οἱ Ἱερεῖς παρέδωσαν αὐτήν εἰς Ἰωσήφ τόν Μνήστορα, ἵνα προστατεύσῃ αὐτήν ὡς σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐνσαρκώσῃ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τόν Υἱόν καί Λόγον Αὐτοῦ Σωτῆρα ἡμῶν, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Πρός τιμήν τῆς εἰσόδου τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν, ἥτις καί «συνεισήγαγεν ἡμῖν τήν χάριν τήν ἐν Πνεύματι Θείῳ», ἐτελέσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν ἀρχαίαν Γυναικείαν Μονήν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τοῦ ἐφημερίου τῆς Μονῆς ταύτης Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, ἡγουμένου ἐν Ἱ. Μονῇ Ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ποιμένων, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας , ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί προσευχομένου εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς ταύτης καί ἄλλων μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου, ἐντοπίων Ἀραβοφώνων καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν, πληρωσάντων τόν Ναόν.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ καλῶς συντηροῦσα καί ἀνακαινίζουσα τήν Μονήν καθηγουμένη Μοναχή Μελάνη ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί ὅλον τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων: Η Εορτή των Εισοδίων

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.