Τήν Τρίτη 2 Ἰανουαρίου 2018, ἑορτή τοῦ προ­στά­του τῶν κω­φῶν Ἁ­γί­ου Μάρ­κου τοῦ Κω­φοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τή Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο ἔχει ἀνεγερθεῖ, μέ δωρεά τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κωφῶν καί Βαρηκόων Νομοῦ Ρεθύμνης «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου.

Τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Παν. Ἀρχιμ. Εὐφραίμ Μανουσάκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρσανίου, ἐνῶ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως, Αἰδεσ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, ἀπέδωσε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες στή νοηματική γλώσσα γιά τά μέλη τοῦ Συλλόγου Κωφῶν καί Βαρηκόων, πού μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρό τους κ. Ἐμμανουήλ Παπαδάκη τιμοῦν κάθε χρόνο τόν προστάτη Ἅγιό τους. Στήν Πανήγυρη παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης καί ἐκπρόσωποι τοπικῶν Ἀρχῶν.

Μετά τό πέρας της Θείας Λειτουργίας καί τήν εὐλόγηση τῶν ἄρτων, ὁ κ. Ἐμμανουήλ Παπαδάκης, ἀφοῦ εὐχήθηκε χρόνια πολλά καί καλή χρονιά σέ ὅλους, ἀπηύθυνε χαιρετισμό ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου, λέγονας μεταξύ ἄλλων: «Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦμε τόν Μητροπολίτη μας κ. Εὐγένιο, πού ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρόνισής του εἶναι δίπλα μας, τιμώντας τόν Σύλλογο καί ὅλους ἐμᾶς.

Εὐχαριστοῦμε ἀκόμη τόν Δήμαρχο κ. Γιῶργο Μαρινάκη γιά τήν στήριξή του στο Σύλλογό μας. Εὐχαριστοῦμε τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, Πρωτ. Νικόλαο Νικηφόρο, γιά τήν ἀπόδοση τῶν ἀκολουθιῶν στή νοηματική μας γλώσσα, καθώς καί τήν βυζαντινή χορωδία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Εὐάγγελου Καπαϊδονάκη. Χαιρόμαστε, γιατί ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Κωφῶν καί Βαρηκόων Νομοῦ Ρεθύμνης εἶναι ὁ πρῶτος, καί μέχρι αὐτήν τήν στιγμή ὁ μόνος, στήν Ἑλλάδα πού κατάφερε νά ἀνεγείρει Ἱερό Ναό στόν Ὅσιο Μᾶρκο, προστάτη τῶν κωφῶν».

Στήν συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ἀπευθυνόμενος στόν κ. Παπαδάκη, εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Σέ εὐχαριστοῦμε γιά ὅσα ἔχεις προσφέρει ὅλα αὐτά τά χρόνια καί γιά αὐτό πού συνεχίζεις νά κάνεις. Ὁ Σύλλογος αὐτός, ὅπως καί κάθε παρόμοιος Σύλλογος, πρέπει νά ὑπάρχει καί νά λειτουργεῖ, ἐφόσον, δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού χρειάζονται τήν στήριξή του.

Ἰδιαίτερα αὐτούς τούς καιρούς, γιά νά διεκδικεῖ τά αὐτονόητα δικαιώματα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Πολλές φορές διαπιστώνομε ὅτι αὐτοί πού δέν ἀκοῦν, τελικά «ἀκοῦνε» περισσότερο. Μέ τήν ἔννοια ὅτι ἀκοῦν τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά τους. Ἀκοῦν τά συναισθήματά τους καί τήν ἀγάπη τους, πού τούς κάνει ἕνα στήν ἁγία αὐλή αὐτοῦ τοῦ Μοναστηριοῦ.

Εἶναι γραμμένο στό ἱερό Εὐαγγέλιο, πώς ὑπάρχουν αὐτοί πού ἔχουν σωματικά αὐτιά ἀλλά δέν ἀκοῦνε, ὅπως ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουν τήν ἀκοή τους, ἀλλά «ἀκοῦνε» πραγματικά. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ὅσους δέν ἔχουν τή σωματική ὄραση, ἀλλά «βλέπουν» καί γίνονται σοφοί κατά Θεόν. Ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι πού βλέπομε, τελικά δέν βλέπομε τίποτα…

Δόξα τῷ Θεῷ λοιπόν πού οἱ σωματικές μας αἰσθήσεις ἐπικουροῦν, ἀλλά δέν ἀντικαθιστοῦν κάποιες ἄλλες ψυχικές μας αἰσθήσεις πού ὑπάρχουν. Καί ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ κωφός αὐτές τίς ψυχικές αἰσθήσεις εἶχε ἀναπτύξει. Καί μπορεῖ νά μήν εἶχε τήν φυσική του ἀκοή, ἀλλά εἶχε «κεραῖες» πού ἔπιαναν τά σήματα τοῦ οὐρανοῦ. Καί γι’ αὐτό ἔγινε ὅ,τι ἔγινε, καί γι’ αὐτό εἶναι προστάτης τῶν κωφῶν, καί γι’ αὐτό μᾶς μάζεψε σήμερα ἐδῶ, στήν γιορτή του καί γιορτή μας.

Γιά νά δοῦμε ποιός ἦταν καί τί ἔκανε, τί ἔγινε τελικά, καί νά προσπαθήσομε νά τοῦ μοιάσομε, ὅλοι ἐμεῖς πού νομίζομε ὅτι ἀκοῦμε, ἀλλά τά αὐτιά μας τά κλείνομε ἑρμητικά σέ αὐτά πού μᾶς λέει ὁ Θεός, σέ ὅσα μᾶς λέει ἡ ἴδια μας ἡ συνείδηση πολλές φορές. Μέ αὐτές τίς σκέψεις, εὔχομαι σέ ὅλους μας χρόνια πολλά καί εὐλογημένα καί στή νέα χρονιά νά μάθομε νά ἀκοῦμε περισσότερο τόν οὐρανό.

Νά μάθομε νά ἀκοῦμε περισσότερο τήν συνείδησή μας, νά μάθομε ἐπιτέλους νά ἀκοῦμε λίγο περισσότερο καί τόν διπλανό μας. Καί νά ἀξιοποιοῦμε τίς δυνατότητες τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων μας πού μᾶς δίδονται καθημερινά ὡς δῶρο, τό ὁποῖο ἴσως δέν τό ἔχομε ἀξιολογήσει ὅπως τοῦ πρέπει».

Τέλος, ἀπό τήν πλευρά του ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης καί Γεώργιος Μαρινάκης, μεταξύ ἄλλων, εἶπε: «Τό δικό σας σωματεῖο, κ. Παπαδάκη, εἶναι καί αὐτός ἕνας πυλώνας πού στηρίζει τήν κοινωνία, γι’ αὐτό καί θά ἔχετε τήν στήριξη καί ἀπό τό Δῆμο μας, ὅπως τήν ἔχετε καί ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀπό τήν κοινωνία γενικώτερα.

Ὅλοι μαζί μποροῦμε νά κρατήσομε ψηλά ὅ,τι εἶναι χρήσιμο γιά τόν τόπο μας».

Σημείωση: Εὐχαριστοῦμε τήν δημοσιογράφο κ. Βάλια Πετράκη γιά τίς φωτογραφίες καί τήν καταγραφή τῶν ὁμιλιῶν.

Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού Ιερά Μονή Αρσανίου: Πανήγυρις Αγίου Μάρκου του Κωφού

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.