Ενεργοποίηση του ανοιχτού μητρώου Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο 1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό) για μία (1) θέση εκπονητή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του ΙΕΠ.

Ενεργοποίηση του ανοιχτού μητρώου Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο 1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό) για μία (1) θέση εκπονητή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των Πράξεων Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543,στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αρ. 50/22-10-2020 Πράξης του ΔΣ του Ι.Ε.Π. ενεργοποιείται το ανοιχτό μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο 1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό) για μία (1) θέση εκπονητή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των Πράξεων Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 για την θέση όπως περιγράφεται ακολούθως:
Εκπονητή για τα Προγράμματα Σπουδών και το Υποστηρικτικό Υλικό καθώς και την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγγραφή νέων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Επιμορφωτικού Υλικού (κατηγορία 1), για το Γνωστικό Αντικείμενο όπως περιγράφεται παρακάτω:
Σημειώνεται ότι όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο. Δικαίωμα συμμετοχής στην άνω διαδικασία έχουν:
Α) όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους
Β) όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από Πέμπτη 29.10.2020 και ώρα 11:00 έως και Πέμπτη 12.11.2020 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.