Η παροχή ή μη πρωινού σε όλα τα καταλύματα που έχουν σχετική άδεια συμφωνείται μεταξύ του δικαιούχου και παρόχου στη μεταξύ τους σύμβαση, κατά την επιθυμία του δικαιούχου. Σε περίπτωση που η παροχή συμφωνηθεί.

Σε διευκρινίσεις προχωράει ο ΟΑΕΔ στην περίπτωση που ο κάτοχος δελτίου κοινωνικού τουρισμού επιθυμεί να αναχωρήσει πρόωρα από το κατάλυμα. Ειδικότερα με απόφαση του ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης διευκρινίζει τι γίνεται αν για οποιονδήποτε λόγο ο δικαιούχος αναχωρήσει πρόωρα από το κατάλυμα. Όπως αναφέρεται στην τροποποίηση της δημόσιας πρόσκλησης ο δικαιούχος επιταγής κοινωνικού τουρισμού υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο:

– για τις περιπτώσεις που προβλέπεται και έχει συμφωνηθεί ιδιωτική συμμετοχή: τόσο το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή του για τις ισάριθμες ημέρες παραμονής του στη μονάδα, όσο και το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή και στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε.

– για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ή δεν έχει συμφωνηθεί ιδιωτική συμμετοχή: το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Ως ποσά ιδιωτικής συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στους παρόχους για τη διαμονή τους στο κατάλυμα. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν για τις διακοπές τους καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή του Νομού Έβρου δεν καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή, ενώ πιθανή αξίωση παρόχου για καταβολή ποσού ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί λόγο μη καταβολής της επιδότησης. Για τα καταλύματα περιοχών -πλην των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω και του Νομού Έβρου- που προβλέπεται η καταβολή ιδιωτικής συμμετοχής, το ποσό καθορίζεται κατ’ αρχάς από τους παρόχους υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει ο ΟΑΕΔ ανάλογα με τη μορφή και την κατηγορία του καταλύματος.

Η παροχή ή μη πρωινού σε όλα τα καταλύματα που έχουν σχετική άδεια συμφωνείται μεταξύ του δικαιούχου και παρόχου στη μεταξύ τους σύμβαση, κατά την επιθυμία του δικαιούχου. Σε περίπτωση που η παροχή συμφωνηθεί:

• στα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ο πάροχος δεν θα εισπράξει κανένα επιπλέον ποσό, γιατί αυτό έχει ενσωματωθεί στην επιδότηση.
• στα καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας θα εισπράξει ολόκληρη τη συμμετοχή με την οποία επιβαρύνεται ο δικαιούχος, ανεξαρτήτως από το αν αυτός λάβει το πρωινό ή όχι.

Η άρνηση εκ μέρους του παρόχου για παροχή πρωινού, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί, αποτελεί λόγο επιβολής κύρωσης.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων για αύξηση του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής στις περιπτώσεις που απαιτείται πέραν των αναγραφόμενων ορίων ανεξαρτήτως από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο και στις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων θα είναι ανάλογες της κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τα σε ισχύ δικαιολογητικά τους.

Οι πάροχοι θα εισπράττουν τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις που απαιτείται, χωρίς καμιά ευθύνη ή ανάμειξη του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αναχώρησής τους.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.