Οικουμενικό Πατριαρχείο - Εκκλησιαστικές ειδήσεις

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 15ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Πράγαν.
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ραϊλάκη – Βρανᾶ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, β) Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῶν μελῶν τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί γ) τοῦ ὡς ἄνω Κληρικοῦ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Παντελε-ήμονα Ντιβαρτζῆν, Ἀντιπρόεδρον, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ:
α) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Λυκειάρχου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησι­αστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπικεφαλῆς τῶν μελῶν αὐτῆς,
β) Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μαμάση καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, καί
γ) Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Προεστῶτα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς εἰρημένης Κοινότητος, ἐπί τῇ διοργανώσει λειτουργικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Β’ Γεώργια».
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Γρατιανουπόλεως κ. Δη­μή­­τριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Aktan Ago, Γεν. Πρόξενον τῆς Βορείου Μακεδονίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐνδοξ. κ. Εὐάγγελον Πουρνᾶν, Ἀντιπτέραρχον ἐ.ἀ., Ἐπίτι­μον Ἀρχηγόν Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Εὐγεν. κ. Δημητρίας Ἀδάμ, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἠλίαν Νικολάου, Καθηγητήν τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Eren Açık, Καθηγητήν Ἀναισθησιολογίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Λένας Κάτση, Γραμματέως τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀντωνιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Πλεύρη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀδριανόν Σοζντέ, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Μαρίνης, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί τῆς Περιφερείας Κρήτης Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ Μονή Ἀγκαράθου τήν ἐποχή τῆς Βενετοκρατίας», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ καί Συνεδριακῷ Κέντρῳ Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 12ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Σκρέττα, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν διορ­γανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Μπαλάσκα, ἐπί τοῦ θέματος «Ρωμηοί συνθέτες τῆς Πόλης στή μουσική τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.