Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέ­ρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστό­λου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρέστη συμπροσευ­χό­με­­νος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 22ας Ὀκτωβρίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἔψαλλεν Τρισά­γιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, Δέρκων Ἰακώβου, Ἰκονίου Ἰακώβου, Ἀμερικῆς Ἰακώβου, Σικάγου Ἰακώβου καί Πριγκηποννήσων Ἰακώβου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν μοναχῶν καί μοναζουσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Baharanyi Makuta Eleuthère, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐνταῦθα Οἴκου τῶν Φραγκισκανῶν, ἐπισκεπτομένων τήν Πόλιν ἐπί τῇ ἐν τῷ ἐν Πέραν ΡΚαθολικῷ Ναῷ τῆς Santa Maria Draperis ἐτησίῳ διοργανώσει τοῦ οἰκου­με­νι­κοῦ αὐ­τῶν σεμιναρίου ἐπί τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Viktor Matis, Πρέσβεως τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Οὑγγρικῷ Κέντρῳ Πολιτισμοῦ, τήν Δευτέραν, 21ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ἐν Τουρ­κίᾳ Θρησκευτικῶν Μειονοτήτων ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῆς εἰρήνης, ἐν τῇ ἐν Mardin Συροϊακωβιτικήν Μονήν Dayrülzafaran, τήν Κυριακήν, 20ήν Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Περικλέους Χρηστίδου, ἐκ τοῦ ἐν Σισλῆ Κοιμητηριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τήν Τρίτην, 22αν Ὀκτωβρίου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.