Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οικουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.» (Ψαλμός 18:5)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Τὸ τρέχον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖο γιορτάζουμε τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, εἶναι μιὰ εὐκαιρία νὰ τιμήσουμε ὅλους ἐκείνους τοὺς πρωτεργάτες καὶ ἱδρυτὲς τῆς ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική. Καὶ μάλιστα εἶναι πρέπον καὶ ἄξιον κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, νὰ κάνουμε εἰδικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς γενναίους πρωτοπόρους ποὺ μεταλαμπάδευσαν τὴν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας σὲ αὐτὴ τὴ χώρα. Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰάκωβος ἀφιέρωσε τὸ πρῶτο ἐθνικὸ προσκύνημα στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου στὴ Φλὼριδα, πρὸς τιμὴ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἱεραποστόλου, εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τῶν γενναίων αὐτῶν ψυχῶν.

Ἡ κληρονομιὰ τῶν πρώτων μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴν Κύπρο εἶναι ὁρατὴ σὲ κάθε κοινότητα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Πολλὲς κοινότητες ἀνέπτυξαν πρωτοβουλίες προβολῆς καὶ συντήρησης τοῦ ἀρχειακοῦ τους ὑλικοῦ, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν προσωπικὲς ἱστορίες πολλῶν ἀπὸ αὐτούς, κάποιες φορὲς ἀκουσίως ἱεραποστόλων. Μαζὶ μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὰ ὄνειρα γιὰ μιὰ καλύτερη ζωὴ στὴν Ἀμερική, μετέφεραν μαζί τους τὴ βαθιὰ χριστιανικὴ πίστη καὶ τὶς ἀξίες τους. Ὀπουδήποτε ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ἀμερική, ἀπὸ τὰ βουνὰ τοῦ Wyoming στὶς ἀκτὲς τοῦ Oregon, καὶ ἀπὸ τὶς Μεγάλες Λίμνες μέχρι τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά, ἵδρυσαν ἐκκλησίες, ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ κοινοτικὰ κέντρα, ὅπου διδασκόταν καὶ ἀναπτυσσόταν ἡ πίστη, ἡ γλώσσα καὶ ὁ πολιτισμός μας.

Τὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου στὴ Φλὼριδα ἀποτελεῖ ἕνα ὁρατὸ σύμβολο τῆς ἔμπνευσης καὶ τῆς πλούσιας κληρονομιᾶς τῶν προγόνων μας, τῶν πνευματικῶν πατέρων καὶ μητέρων γιὰ ὅλους ἑμᾶς, ἑλλήνων ἢ μή, καθὼς ἐκεῖνοι ἔγιναν τὰ δοχεῖα μέσῳ τῶν ὁποίων οἱ σπόροι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μεταφέρθηκαν παντοῦ στὸ Νέο Κόσμο γιὰ νὰ βλαστήσει τὸ δέντρο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καὶ τῶν παραδόσεών μας.

Ἔτσι λοιπὸν μὲ τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τῶν ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς — μία ἐπαρχία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας πατριάρχης διετέλεσε ὁ Μέγας Φώτιος πρὶν ἀπὸ χίλια χρόνια — ἂς τιμήσουμε τὴ μνήμη καὶ τὴν κληρονομιὰ τῶν προπατόρων μας. Ἂς τοὺς τιμήσουμε σὲ κάθε κοινότητα σὲ αὐτὴ τὴ μεγάλη χώρα ἐνισχύοντας τὴ λειτουργία καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου, ὅπου ἡ μνήμη τῶν πατέρων καὶ τῶν μητέρων μας εἶναι ζωντανὴ καὶ ὁ ἦχος ἀπὸ τὶς φωνές τους ἀντανακλᾶται στὴν αἰωνιότητα.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίω Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.