Τήν Παρασκευή τοῦ Πάσχα, δηλαδή τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἰδιαιτέρως τό πρόσωπο τῆς Παντάνασσας, Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας, πού τή Μεγάλη Ἑβδομάδα στάθηκε κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Υἱοῦ Της καί μέ οἰμωγές καί πόνο ἀνέκραζε: «Γλυκειά μου Ἄνοιξη, Γλυκό μου Παιδί, ποῦ βασίλεψε ἡ ὀμορφιά Σου;». Τήν ἡμέρα αὐτή, 29η Ἀπριλίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τῆς Παναγίας τῆς Γαλατίστης, ὅπου γιά φέτος πανηγυρικά γιορτάστηκε ἡ μεγάλη σημερινή Ἑορτή. Σημειωτέον ὅτι κάθε χρόνο ἐναλλάξ στίς Ἐνορίες τῆς Γαλατίστης, δηλαδή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τῆς Παναγίας, τιμᾶ ἡ Τοπική Κοινωνία τή Θεοτόκο Μητέρα τοῦ Κυρίου μας. Μαζί μέ τόν Μητροπολίτη μας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καί τῆς λαμπρᾶς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας μετεῖχαν καί οἱ Κληρικοί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Γαλατίστης Πρωτ. π. Γεώργιος Σκονδράνης καί π. Ἀργύριος Καραμόσχος.

Ἀπό τόν Ὄρθρο τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν οἱ Ἱερεῖς καί οἱ εὐλογημένοι Γαλατσιάνοι μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἰωάννη Σιμώνη, τόν Πρόεδρο τῆς Γαλατίστης κ. Ἐμμανουήλ Σειρρᾶ, τήν Πρόεδρο τῆς ΚΕΔΗΠΟ κα Μαρία Ἀβέρη, τή Δημοτική Σύμβουλο κα Μαρία Γκουγκούση καί τόν Τοπικό Σύμβουλο καί πνευματικό τέκνο τοῦ Δεσπότη μας κ. Δημήτριο Γούσιο. Πρό τῆς ἀναγνώσεως τῆς Ἀποστολικῆς Περικοπῆς, κατόπιν προτάσεως τοῦ π. Ἀργυρίου καί μετά μεγάλης χαρᾶς τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκειρε σέ Ἀναγνώστη-Ἱεροψάλτη τόν ἄριστο μαθητή τοῦ Λυκείου Ναπολέοντα-Χαράλαμπο Νούκαρη. Νά σημειωθῆ ὅτι ὁ φέρελπις αὐτός νέος ἀπό καιρό στηρίζει τό ἀναλόγιο τῆς Παναγίας Γαλατίστης, πνευματικῶς καθοδηγεῖται ἀπό τόν π. Ἀργύριο καί ὁ Σεβασμιώματος τόν βλέπει σάν παιδί του!

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε στό Ἐκκλησίασμα τό μήνυμα τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς, δηλαδή τήν Τιμή πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο μέσα στό Πασχαλιάτικο περιβάλλον τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς καί τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ὀρθοδοξία τιμᾶ τήν ἀνάμνηση τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ ὁμιλητής παρετήρησε ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστάς Βασιλεύς τῆς Δόξης, εἶναι τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος πού ἐνανθρώπησε καί διά τοῦ Ὁποίου, συμφώνως μέ τό Α΄ καί Β΄ Κεφάλαιο τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ἐδημιουργήθησαν τά πάντα. Ὁ Ἀγέννητος Πατήρ δημιουργεῖ τά πάντα διά τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Του, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Γιά τοῦτο τό βυζαντινό ψαλτῆρι ἀποκαλεῖ καί καθομολογεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν ὡς Παντοκράτορα καί Ζωοδότη!

Δηλαδή, συνέχισε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ Ζωή, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Χαρά τοῦ κόσμου! Ἤ καλύτερα εἶναι ἡ αὐτόρριζα τῆς Ζωῆς, τῆς Ἐλπίδος καί τῆς Χαρᾶς τῆς Ἁγιοτριαδικῆς Θεότητος. Ἡ Κυρία Θεοτόκος καί Μητέρα Του, δέν εἶναι αὐτή καθεαυτή ἡ Ζωή, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Χαρά τοῦ κόσμου, ἀλλά ὁ Κρουνός καί ἡ Ζωοδόχος Πηγή πού προχέει τά νάματα τῆς Ζωῆς, τῆς Ἐλπίδος καί τῆς Χαρᾶς! Εἶναι ἡ φύρα, μέ ἄλλα λόγια, μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζει ἡ Ζωή, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Χαρά τοῦ κόσμου, τοὐτέστιν ὁ Υἱός καί Θεός Της. Δέν εἶναι Αὐτή ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης πού ἀνατέλλει καί θάλπει τόν κόσμο· εἶναι ὁ Ἀστέρας ὁ πρωϊνός πού προμηνύει καί ἀναγγέλλει τήν Ἀνατολή τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης! Δέν εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης Ἐκείνη, ἀλλά εἶναι ἡ Σελήνη ἡ ἀντανακλῶσα τόν Ἥλιο! Δέν εἶναι Ἐκείνη ὁ Ποταμός τῆς Ζωῆς τοῦ Ζῶντος Ὕδατος, ἀλλά ἡ Κοίτη τοῦ Ποταμοῦ μέσα ἀπό τήν ὁποία τά πάντα διαποτίζονται ἀπό τό Ὕδωρ τῆς Δικαιοσύνης τοῦ Υἱοῦ Της! Νά γιατί ἡ Ἐκκλησία Τήν τιμᾶ τήν Παρασκευή τῆς λαμπροβδομάδας: γιά νά μᾶς θυμίση ὅτι Ἐκείνη εἶναι ἡ Ζωοδόχος Πηγή, μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζουν τά τῆς Χάριτος Ρεῖθρα, δηλαδή ἡ Ζωή, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Χαρά τοῦ Υἱοῦ Της! Αὐτήν τιμᾶ ἡ Ὀρθοδοξία εἴτε τήν ὀνομάζει Παναγία Μπαλουκλιώτισσα, εἴτε Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου, εἴτε Ἑκατονταπυλιανή τῆς Πάρου ἤ Παναγία τῆς Μαλεβῆς!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.