Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Ἀπριλίου/1ης Μαΐου 2021, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός, συμφώνως πρός τό Τυπικόν καί τήν προσκυνηματικήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Οὕτως, τήν 12.00ην ὥραν (χειμερινήν ὥραν) /13.00 μ.μ. (θερινήν ὥραν) ἐξῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπό τοῦ Πατριαρχείου τῇ Συνοδείᾳ τῶν Γερόντων τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας, ἤτοι τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Κωνσταντίνου Βλάση τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί προσωπικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἦλθον οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρμενίων, Κοπτῶν καί Συριάνων καί ἔλαβον παρά τοῦ Πατριάρχου εὐλογίαν, διά νά μετάσχουν, συμφώνως πρός τό δικαίωμά του ἕκαστος καί νά λάβουν τό Ἅγιον Φῶς.

Εὐθύς ἀμέσως ἤρχισεν ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου ἐν ψαλμῳδίᾳ «Τήν Ἀνάστασίν Σου Χριστέ Σωτήρ» καί «Φῶς Ἱλαρόν», τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐλθουσῶν Ἀποστολῶν καί τῶν πιστῶν, εἰς τούς ὁποίους, εἰς τό πλαίσιον τῶν μέτρων covid- 19 ἐπετράπη ἡ εἴσοδος ὑπό τῶν Ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Τῆς λιτανείας ληξάσης, ὁ Μακαριώτατος ἀπεκδυθείς τήν πλήρη στολήν καί μείνας μετά λευκοῦ στιχαρίου εἰσῆλθεν εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Ἁγίου Τάφου καί προσευχηθείς μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τῆς νοτίου θυρίδος τοῦ Κουβουκλίου εἰς τόν ἱερέα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἀμέσως ἀπό τάς πύλας τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου διά τῶν λαμπάδων εἰς τούς ἱερεῖς καί τόν ἀναμένοντα λαόν.

Λαβόντες πάντες ἐν πίστει καί χαρᾷ τό Ἅγιον Φῶς, ἤγγισαν αὐτό εἰς τά μέτωπα καί τάς χεῖρας αὐτῶν καί ἐδόξασαν τόν Θεόν, τόν παρασχόντα τόν Υἱόν Αὐτοῦ εἰς Σταυρόν καί Ἀνάστασιν καί σώσαντα τόν ἄνθρωπον καί ἁγιάσαντα τά σύμπαντα.

Τοῦ πλείστου ἐξ ἐκκλησιάσματος ἀποχωρήσαντος παρέμειναν ὅσοι ἠθέλησαν νά μετάσχουν τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, τῶν κωδώνων κρουομένων, τῶν πιστῶν ἀλαλαζόντων, τῶν προσκόπων παρελαυνόντων, ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος παρέδωσε τό Ἅγιον Φῶς εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀποστολήν, διά μεταφοράν εἰς Ἑλλάδα ἀεροπορικῶς καί ἁγιασμόν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.