Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τοῦ Πάσχα 19ην Ἀπριλίου/ 2ραν Μαΐου 2021, περί ὥραν 12.00 μ.μ. ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη, λαμπρά ὡς καί ἡ ὁλονύκτιος Ἀναστάσιμος, ἤρχισεν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀναγνώσεως πρῶτον τῆς Θ’ Ὥρας τοῦ Πάσχα «Χριστός Ἀνέστη» τρίς, «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» τρίς, «Προλαβοῦσαι τόν Ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ» τρίς, κ.λ.π. καί ἐν ᾧ οἱ ψάλται ἔψαλλον τό ἀργόν Βυζαντινόν «Χριστός ἀνέστη».

Τῆς Θ’ ὥρας τελειωθείσης, ἤρξατο ἡ Πατριαρχική μεγαλοπρεπής Συνοδεία, πάντων ἐορτίως ἐνδεδυμένων, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων καί τῶν πιστῶν ἱσταμένων δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ ἐν χαρᾷ, οὐχί δέ καί προσκυνητῶν ἔξωθεν, τῶν ἀεροδρομίων εἰσέτι κεκλεισμένων.

Ὅτε ἡ Συνοδεία ἔφθασεν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀνεπέμφθη δέησις. Ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν Ναόν, ἤρξατο εἰς τό Καθολικόν ὁ Ἑσπερινός τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα.

Κατ’ αὐτόν, ἀνεγνώσθη ἡ ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννου Ἁγίου Εὐαγγελίου περικοπή τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου: «οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων», τῶν μαθητῶν κεκλεισμένων εἰς τό ὑπερῷον, τοῦ Θωμᾶ μή ὄντος μετ’ αὐτῶν καί εἰπόντος, ὅτε εἶπαν αὐτῷ οἱ μαθηταί ὅτι «ἑωράκαμεν τόν Κύριον», «ἐάν μή ἴδω τόν τύπον τῶν ἥλων, οὐ μή πιστεύσω», εἰς πολλάς γλώσσας διά τήν ἀγάπην τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ πρός τόν κόσμον καί τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Εὐαγγελίου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί μετεχόντων ἐντοπίων πιστῶν, Ἑλληνοφώνων, Ρωσοφώνων, Ἀραβοφώνων καί ἄλλων, οὐχί δέ καί προσκυνητῶν.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπολυθέντος ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει καί δοξολογίᾳ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν διά τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.