Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, 26ης Μαρτίου/7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ λαμπρά καί χαρμόσυνος τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως ἤ τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως

Πρῶτον ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ ὥρα τοῦ Πάσχα εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἐν ᾧ ἐνεδύοντο τάς ἑορτίους Πασχαλίους Ἀρχιερατικάς καί Ἱερατικάς στολάς αὐτῶν ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖ. Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Κωνσταντῖνος Σπυρόπουλος ἔψαλλον τό μελῳδικόν, ἀργόν, Βυζαντινόν «Χριστός Ἀνέστη».

Ἠκολούθησεν ἐπίσημος κάθοδος ἐν πλήρει Ἀρχιερατικῇ καί Ἱερατικῇ ἐνδυμασίᾳ καί ἐν ψαλμῳδίᾳ διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν ἐνθέρμῳ ὑποδοχῇ τῶν πιστῶν δεξιά καί ἀριστερά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ.

Πρό τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀνεπέμφθη δέησις.

Ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Καθολικόν ἔλαβε χώραν ὁ Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα, ἐν ὧ καί ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης εἰς διαφόρους γλώσσας καί εἰς ἔνδειξιν ἀγάπης τοῦ Σωτῆρος πρός ὅλους τούς λαούς καί διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος εἰς ὅλην τήν Οἰκουμένην ἡ ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελική περικοπή τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς τούς μαθητάς «οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων…» καί «μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ…ὅτε Θωμᾶς ἦτο μετ’ αὐτῶν».

Τοῦ ἑσπερινοῦ λήξαντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Η τελετή της Δευτέρας της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα Η τελετή της Δευτέρας της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα Η τελετή της Δευτέρας της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα Η τελετή της Δευτέρας της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα Η τελετή της Δευτέρας της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα Η τελετή της Δευτέρας της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα Η τελετή της Δευτέρας της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.