Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας τοῦ ἁγίου Πάσχα, Κυριακῆς 15ης /28ης Ἀπριλίου 2019, ἑωρτάσθη ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἐν τῇ τελετῇ τῆς «Δευτέρας Ἀναστάσεως» ἢ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης.

Αὕτη ἤρξατο ἀπό τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ Ὥρας τοῦ Πάσχα, ἤτοι “Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…. “Προλαβοῦσαι τόν Ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ”… “Ἐν τάφῳ σωματικῶς”…κ.τ.λ.
Ἐν τῇ ἀναγνώσει ταύτῃ ἐνεδύθησαν πλήρη τήν στολήν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς, ἐν ᾧ ἐψάλλετο εἰς ἀργόν βυζαντινόν ὕφος τό “Χριστός Ἀνέστη” .

Τῆς Θ’ Ὥρας συμπληρωθείσης ἤρξατο ἀπό τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ ἡ κάθοδος ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς τό Ἅγιον Βῆμα, ἀνεπέμφθη δέησις, παρουσίᾳ καί τοῦ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Μετά ταῦτα ἐγένετο ἡ εἴσοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἁγίου Τάφου πρός τό Καθολικόν.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀνεγνώσθη τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον “οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῆ μιᾷ τῶν Σαββάτων”, (Ἰω. 20,25), εἰς πλείστας γλώσσας, ἵνα δηλωθῇ τό κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς πολλούς λαούς πρός σωτηρίαν αὐτῶν καί δόξαν Θεοῦ.
Τοῦ Ἑσπερινοῦ λήξαντος, ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.