Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 8ης /21ης Μαΐου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου «Ἅγιος Γεώργιος» εἰς Ραμάλλαν.

Ἡ τελετή αὐτή ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν εἰς ξενοδοχεῖον τῆς πόλεως τῇ τιμητικῇ παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀΐσσα Μοῦσλεχ, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Στεφάνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους ἐπί Ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων κ. Ράμζη Χούρη, τῆς Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ κ. Χάννε Ἀμῆρε, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου Δυτικῆς Ὄχθης κ. Ὄδε Καουάς, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ἐκπροσώπων τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τῶν ἀποφοίτων τριάκοντα καί τριῶν (33) τόν ἀριθμόν, τῶν γονέων αὐτῶν καί ἄλλων.

Ἡ τελετή ἤρχισε διά τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Ἐθνικοῦ Παλαιστινιακοῦ Ὕμνου, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Ἑλλάδος, ὕμνου ἀφιερωμένου εἰς τήν προσφάτως δολοφονηθεῖσαν Παλαιστινία ἐθνομάρτυρα Shireen Αbu Akleh, τοῦ καλωσορίσματος τοῦ Μακαριωτάτου, τῆς ἀναγνωσθείσης Περικοπῆς ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου «ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου» καί περικοπῆς ἐκ τῆς πρός Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τῆς ἀναγνώσεως ἐκ τοῦ Κορανίου, τοῦ ὕμνου τῆς Σχολῆς, τῆς παραδόσεως τῆς σκυτάλης παρά τῶν ἀποφοίτων τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους 2021 – 2022 εἰς τούς τελειοφοίτους τοῦ 2022 – 2023.

Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Τζελάλ Μουχάϊσον, ὑπογραμμίζων τό σημαντικόν ἐκπαιδευτικόν ἔργον τῆς Σχολῆς, ἀποδεικνυόμενον ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσαγομένων ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς εἰς τάς Πανεπιστημιακάς Σχολάς καί τήν ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό ἔργον τοῦτο.

Ἠκολούθησε τιμητική μνεία μαθητῶν ἀριστευσάντων μέ βαθμόν 98,50 /100, ἡ προσφώνησις τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν εἰς τήν Ἀραβικήν καί εἰς τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν καί Παλαιστινιακά ἄσματα καί παραδοσιακοί Παλαιστινιακοί χοροί καί ἐψάλη ὁ ὕμνος τῶν Παλαιστινίων μαρτύρων Μαρτύρων ὑπό τῆς ἀποφοίτου τῆς Σχολῆς του 2016 Ταμάρα Ἀμποῦ Λέϊλε.

Τήν τελετήν ὡδήγησεν εἰς τό τέλος αὐτῆς ὁ λόγος τῆς Α.Θ.Μ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου διά στόματος τοῦ π. Ἀΐσα Μοῦσλεχ, τονίζων ὅτι τό ἔτος τοῦτο, τό 18ον τῆς Σχολῆς εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τήν ἡρωΐδα Shireen Αbu Akleh (προσεχῶς ἀναρτηθήσεται ἑλληνιστί) καί ἔχων ἀραβιστί ὡς ἐξῆς.

Ἅμα τῇ λήξει τοῦ λόγου ἐπεδόθη ἀνθοδέσμη εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ Ὁποῖος ἀπό σκηνῆς ἐπέδωσεν εἰς ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων τόν τίτλον καί τάς εὐχάς: «καλήν ἐπιτυχίαν, καλήν σταδιοδρομίαν, καλάς σπουδάς».

Εἰς τό τέλος ἐγένετο τιμητική μνεία καί ἐπίδοσις τιμητικῆς πλακέτας εἰς διακριθέντας εἰς ἐπιδόσεις ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου, ἀλλά κυρίως εἰς τούς γονεῖς τῆς ἡρωΐδος Shireen Αbu Akleh, δολοφονηθείσης καί λόγος ὑπέρ αὐτῆς ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Al Jazeera Φαϊζ Ἀμποῦ Σαμήρ.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.