Κύπρος: Σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση με τον τρόπο που κινήθηκε το εκλογικό σώμα για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα των Αρχιεπισκοπικών Εκλογών της Κυριακής, μπορούν να εξαχθούν μέσα από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, Γιάννης Χαριλάου, για τα αποτελέσματα ανά επαρχία.

Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται στη βάση μιας συνολικής προσέγγισης των αποτελεσμάτων, είναι πως έκαστος υποψήφιος, κατάφερε να κερδίσει στη δική του μητροπολιτική περιφέρεια. Ο Πάφου ήταν πρώτος στην Πάφο, ο Λεμεσού στη Λεμεσό, ο Κυρηνείας στην Κερύνεια κοκ. Το γεγονός, ωστόσο, ότι κάποιες Μητροπολητικές περιφέρειες είναι μεγάλες και κάποιες πιο μικρές, ουσιαστικά λειτούργησε υπέρ του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, ο οποίος εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Κύπρου και εναντίον των ανθυποψηφίων του.

Την ίδια ώρα ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτό που καθόρισε το μέγεθος της ψαλίδας από τους υπόλοιπους, ήταν για τον Μητροπολίτη Λεμεσού, το εύρος της αποδοχής και της υποστήριξης που δέχθηκε από τον λαό της περιφέρειας του. Σημειώνεται πως ο μόνος Μητροπολίτης που κατάφερε να λάβει μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων στην εκλογική του περιφέρεια, από τον Μητροπολίτη Αθανάσιο, ήταν ο Κωνσταντιας Βασίλειος, για τον οποίο υπήρξε μια πρωτοφανής συσπείρωση, ανάμεσα στον λαό της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Ειδικότερα το γεγονός ότι σχεδόν το 71,1% όσων ψήφισαν στη Λεμεσό, ήταν υπέρ του οικείου Μητροπολίτη της, ήταν αυτό που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά, πρώτων γιατί επρόκειτο για μια συντριπτική στήριξη και δεύτερον διότι στη Λεμεσό, καταγράφηκε η μεγαλύτερη προσέλευση σε πραγματικούς αριθμούς. Επιπλέον αξίζει αναφοράς το γεγονός ότι η αποδοχή της υποψηφιότητας Αθανάσιου καταγράφηκε Παγκύπρια, αφού σχεδόν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Λεμεσού έλαβε τη δεύτερη θέση στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής, δηλαδή της αστικής Λευκωσίας και μόλις 115 ψήφους λιγότερες από τον πρώτο Μητροπολίτη Ησαία και διπλάσιους ψήφους από τον τρίτο Πάφου Γεώργιο.

Και στην Μητρόπολη Πάφου, όπου λειτούργησε ως προπύργιο του Πάφου Γεώργιου, ο Μητροπολίτης Λεμεσού εξασφάλισε τη δεύτερη θέση με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον τρίτο. Το ίδιο συνέβη σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες εκπροσωπούνταν στις εκλογές από τον Μητροπολίτη τους. Το ίδιο δηλαδή συνέβη και στην εκλογική περιφέρεια Κωνσταντίας, και στην Ταμασό, και στην Κερύνεια, όχι όμως στη Μόρφου, στην οποία τη δεύτερη θέση έλαβε ο Ταμασού Ησαίας. Ένα επιπλέον κλειδί βεβαίως, ήταν ότι κατάφερε να κερδίσει με ευκολία τη τρίτη πιο μεγάλη εκλογική περιφέρεια του Κιτίου.

Η πρωτιά δηλαδή σε μια μεγάλη επαρχία όπως η Λάρνακα, η οποία δεν εκπροσωπείτο στις εκλογές από τον Μητροπολίτη της και στην οποία μάλιστα είχαν επενδύσει πολύ οι ανθυποψήφιοι του, Μητροπολίτες Κωνσταντίας και Πάφου, αποτέλεσε το σημείο καμπής που του εξασφάλισαν ως ποσοστό, το άθροισμα των δύο Μητροπολιτών που βρίσκονται μαζί του στο τριπρόσωπο.

Ακόμα και στην εκλογική περιφέρεια Τριμυθούντος, όπου ο οικείος Μητροπολίτης τάχθηκε ανοικτά υπέρ του Πάφου Γεώργιου, ο εξ Αθηαίνουν Μητροπολίτη Πάφου, ο οποίος όμως έλαβε μόλις 500 περίπου ψήφους περισσότερες από τον Μητροπολίτη Λεμεσού. Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα, πως τα θεωρητικά κάστρα των υπόλοιπων υποψηφίων, δεν καθόρισαν το αποτέλεσμα, αλλά απλώς διατήρησαν τη διαφορά που δημιουργήθηκε από την τεράστια διαφορά ψήφων που έλαβε ο Λεμεσού Αθανάσιος στη Λεμεσό και την πρωτιά του στην εκλογική περιφέρεια Κιτίου.

Άλλωστε οι μοναδικές εκλογικές περιφέρειες στις οποίες ο Μητροπολίτης Λεμεσού, δεν έλαβε την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, ήταν αυτές της Μόρφου και του Κύκκου. Στην μεν πρώτη έλαβε τη τρίτη θέση πίσω από τον Μόρφου Νεόφυτο (44,06%) και τον Ταμασού Ησαία (23,4%) με ποσοστό 11,68%, ενώ στην εκλογική περιφέρεια Κύκκου έλαβε μόλις 5,2% των ψήφων, έναντι 17,61 του Πάφου Γεώργιου και 65,3% του Ταμασού Ησαία. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί πως αμφότερες είναι μικρές περιφέρειες. Ειδικά στην εκλογική περιφέρεια Κύκου ψήφισαν μόλις 858 πιστοί, συνεπώς η επίδραση στα συνολικά ποσοστά ήταν αμελητέα.

Άξια αναφοράς, πάντως είναι και τα ποσοστά που εξασφάλισε ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαίας, προερχόμενος από μια μικρή εκλογική περιφέρεια, κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να συσπειρώσει τους πιστούς της περιοχής Ταμασού και Ορεινής, ενώ εξασφάλισε την αξιοσημείωτη πρωτιά στην εκλογική περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής. Έλαβε δηλαδή τις περισσότερες ψήφους στην αστική Λευκωσία, με το γεγονός ότι προέρχεται από τον Στρόβολο να παίζει το δικό του ρόλο. Άναμενόμενη ήταν βέβαια και η πρωτιά του στην περιφέρεια του Κύκου, αφού είχε λάβει την πλήρη στήριξη του οικείου Μητροπολίτη, ενώ προέρχεται κι από τις τάξεις των Κυκκωτών μοναχών. Αυτό που μπορεί να σημειωθεί για τον Μητροπολίτη Ησαία και που ίσως να είναι και ο λόγος που τελικά έχασε τη δεύτερη θέση, είναι το μικρό για τα δεδομένα 53% που έλαβε από τους πιστούς της περιφέρειας του.

Σε ότι αφορά τον Μητροπολίτη Πάφου, δικαίως χαρακτηρίζεται ως μια από τις εκπλήξεις των εκλογών, αφού κατάφερε να υποσκελίσει τον Ταμασού και να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Ένας εκ των λόγων που του το επέτρεψαν ήταν αφενός η μεγαλύτερη εκλογική βάση της Μητρόπολης Πάφου από της Ταμασού, αφού ψήφισαν έξι χιλιάδες περισσότεροι ψηφοφόροι σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έλαβε ποσοστό 53% στην εκλογική του Περιφέρεια ο Μητροπολίτης Ησαίας, έναντι 61% που έλαβε ο Μητροπολίτης Γεώργιος στην Πάφο.

Άλλη μια έκπληξη των εκλογών, ήταν και η παρουσία του Μόρφου Νεόφουτου ο οποίος έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που του απέδιδαν οι δημοσκοπήσεις. Επιβεβαιώθηκε συνεπώς η υποψία που κατατέθηκε και στον REPORTER τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Μητροπολίτης Νεόφουτου διαθέτει κρυφή ψήφο. Έχει δηλαδή υποστηρικτές Παγκύπρια, κάτι που μαρτυρούν και τα ποσοστά που έλαβε σχεδόν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, οι οποίοι όμως δεν το δηλώνουν ανοικτά.

Τέλος ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στον Μητροπολίτη Κωνσταντίας Βασίλειος, ο οποίος επιχείρησε ένα εκλογικό θαύμα, ποντάροντας στη στήριξη που θα λάμβανε από τους Αμμοχωστιανούς που ζουν σε όλη την Κύπρο. Τελικά εκ του αποτελέσματος αυτό που διαφάνηκε, είναι πως έλαβε μια πρωτοφανή στήριξη, η οποία ήταν μεγαλύτερη κι από τη στήριξη που έδωσαν οι κάτοικοι της Λεμεσού στον Αθανάσιο, από τους πιστούς της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου. Από εκεί και πέρα, δεν ήταν ανάλογη η στήριξη της υποψηφιότητας του από τους πρόσφυγες που ζουν στις υπόλοιπες Επαρχίας, αφού στη Λεμεσό έλαβε μόλις 2823 ψήφους, στη Λευκωσία , σχεδόν 4300 και στην Πάφο μόλις 570. Στη δε Λάρνακα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση με 4231 ψήφους, οι οποίες όμως δεν ήταν αρκετές για να τον στείλουν στο τριπρόσωπο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.