Του ειδικού στρατιωτικού και πολιτικού αναλυτή Αλέξανδρου ΚοβαλένκοΟι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας δομές-μαριονέτες τους στηνΟυκρανία, ξεκίνησαν μια μεγάλη εκστρατεία παραπληροφόρησης για ναδυσφημίσουν και να υπονομεύσουν από μέσα την Ορθόδοξη Εκκλησία τηςΟυκρανίας-

Το τρέχον έτος 2021 ξεκίνησε με μια σειρά επιχειρήσεων υβριδικού πληροφοριακούκαι ψυχολογικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, που οργανώθηκαν από τηνπλευρά της Ρωσίας. Ενώ πολλοί ειδικοί μιλούν για αυτές τις επιχειρήσεις που έχουνπολιτική ή κοινωνική βάση, ο πληροφοριακός και ψυχολογικός πόλεμος πουστρέφεται εναντίον ενός σημαντικού πυλώνα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας – τηνΕκκλησία – αγνοείται επί το πλείστον απλά επειδή δεν είναι στα κυρίαρχα θέματα τηςεπικαιρότητας.Εντωμεταξύ, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία -σε όλη τη διάρθρωση της οποίας, κατάμήκος και κατά πλάτος, έχουν διεισδύσει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB,η κύρια διάδοχος της σοβιετικής KGB) και η Υπηρεσία Ξένων Πληροφοριών (SVR RF)της Ρωσικής Ομοσπονδίας- δεν έπαψε ούτε στιγμή να επιδιώκει εκδίκηση, μετά τηναποτυχημένη εκστρατεία της να αποτρέψει την Ουκρανία από το να λάβει τον Τόμοτης Αυτοκεφαλίας και τη δημιουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.Ταυτόχρονα, αυτές οι προσπάθειες ρεβανσισμού κατευθύνθηκαν όλα αυτά τα χρόνια
όχι μόνο εναντίον της Ουκρανίας, αλλά και άμεσα εναντίον του ΟικουμενικούΠατριάρχη με την πρόθεση να προκληθεί σχίσμα στον Ορθόδοξο κόσμο με τηδημιουργία μιας δικής τους, ειδικής και εξαιρετικά «τέλειας πνευματικής όασης» σεένα μικρό μέρος της Ορθοδοξίας.Στην πραγματικότητα, έχοντας ηττηθεί σε όλα τα μέτωπα, ξοδεύοντας τεράστιουςπόρους χωρίς να αποκομίσουν σημαντικά αποτελέσματα, καθώς και βυθισμένοι σεεσωτερικές αντιπαραθέσεις, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και οι παράγοντεςεπιρροής της στην Ουκρανία, με την άμεση υποστήριξη των Ρωσικών ΕιδικώνΥπηρεσιών, ξεκίνησαν μια νέα εκστρατεία για να δυσφημίσουν την ΟρθόδοξηΕκκλησία της Ουκρανίας.Ετσι, με την άμεση χρήση πόρων των μέσων ενημέρωσης του ομίλου τουφιλορωσικού κόμματος «Πλατφόρμα αντιπολίτευσης – Για τη ζωή» (OPZZH) πριν απότο κλείσιμό τους, καθώς και μια σειρά από πλατφόρμες πληροφοριών που ελέγχονταιαπό τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, και το κύριο όπλο πληροφόρησης -τον μπλόγκερAnatoly Shari, υπό την αιγίδα των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών- από τις αρχές τουτρέχοντος έτους, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκίνησε μια εκστρατεία στοχευμένωνκρούσεων παραπληροφόρησης με στόχο να δυναμιτίσει εκ των έσω την Εκκλησία καινα προκαλέσει ρήγμα στους κόλπους της.Σε αυτήν την περίπτωση, εννοούμε τόσο τις άμεσες απειλές του μπλόγκερ AnatolyShari και εκπροσώπων της ομάδας του εναντίον του Επισκόπου της ΟρθόδοξηςΕκκλησίας της Ουκρανίας Ανατόλιου (Kulyk), όσο και τη διακίνηση σε ανοιχτές πηγέςορισμένων ανώνυμων επιστολών με προτάσεις για την απομάκρυνση τουΜητροπολίτη Περιασλάβ Αλέξανδρου (Ντραμπίνκο) της Ορθόδοξης Εκκλησίας τηςΟυκρανίας – ενός από τους δύο ιεράρχες του Πατριαρχείου της Μόσχας, ο οποίοςσυμμετείχε στην Ενωτική Σύνοδο που συγκλήθηκε το 2018 στην Αγία Σοφία τουΚιέβου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.Στην πραγματικότητα, μια κλασική επιχείρηση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιώνδιεξάγεται επί του παρόντος κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, σκοπόςτης οποίας είναι η αποδιοργάνωση, η δυσφήμιση και, κατά συνέπεια, η διάσπασηαυτής της εκκλησιαστικής δομής και της οργάνωσής της, ή και ολόκληρης της χώραςκατά της οποίας στρέφεται η επιχείρηση. Και χρησιμοποιείται, σε αυτήν τηνπερίπτωση, τόσο η διάδοση ψευδών ειδήσεων και χειραγώγησης, όσο και η μέθοδοςτης ανάμειξης αληθινών πληροφοριών με ψευδή στοιχεία, προκειμένου ναδιαστρεβλωθεί η γενική αντίληψη των πραγμάτων.

Προς το παρόν, αυτές οι επιχειρήσεις υβριδικού πληροφοριακού και ψυχολογικούπολέμου είναι μόνο ένα αρχικό στάδιο, το οποίο δεν μπορεί να αναπτυχθεί στηναπαιτούμενη κλίμακα λόγω των περιορισμών στα τηλεοπτικά κανάλια του ΒίκτωραΜεντβεντσούκ, τα οποία είναι γνωστό ότι βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο τωνρωσικών μυστικών υπηρεσιών.Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι αυτή η κατεύθυνση, υπό τις παρούσεςσυνθήκες, έχει επιλεγεί ως η βέλτιστη στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία
πάσχει από εσωτερικές αντιθέσεις (ο αγώνας για την εξουσία ανάμεσα στονΠατριάρχη Κύριλλο και το Μητροπολίτη Τύχωνα Σεβκούνωφ), καθώς και από μιασειρά καταστροφικών αποτυχιών: από τον Τόμο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τηςΟυκρανίας έως τη «σύναξη» στο Αμμάν. Αυτό σημαίνει ότι, στο εγγύς μέλλον, οαριθμός των επιθέσεων παραπληροφόρησης ενάντια στην Ορθόδοξη Εκκλησία τηςΟυκρανίας όχι μόνο θα αυξηθεί, αλλά και αυτές θα γίνουν αρκετά ακραίες. Διότι, εάνγια να διεξαχθεί μια πολιτική προβοκάτσια αρκεί να πληρωθούν κάποιοι άνθρωποι μεμέσο ποσό τις 200 χρίβνιες την ώρα (περίπου 6 ευρώ), τότε στην περίπτωση τουπαραρτήματος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία έχουν αρκετάμεγάλες και σοβαρές δυνατότητες.Και εκτός από αυτές τις οικονομικές δυνατότητες, υπάρχουν και πολλές ψευδο-πατριωτικές οργανώσεις στην Ουκρανία, που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τηΡωσία και μπορούν να πραγματοποιήσουν προβοκατόρικες ενέργειες για ναπροκαλέσουν δημόσια κατακραυγή και δυσαρέσκεια, η οποία συνάδει πλήρως μεαυτή τη γραμμή δυσφήμισης του υβριδικού πληροφοριακού και ψυχολογικούπολέμου.Επιπλέον, αυτή η εντατικοποίηση του υβριδικού πληροφοριακού και ψυχολογικούπολέμου των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών στο θρησκευτικό προγεφύρωμα συνδέεταιμε την επικείμενη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στηνΟυκρανία, η οποία θα αποτελέσει ένα ακόμη ισχυρό και ανεπανόρθωτο πλήγμα στηθέση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως μίας από τις καρκινικές μεταστάσεις του«Ρωσικού Κόσμου» στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία καιτο παράρτημά της στην Ουκρανία, καθώς και οι ειδικές υπηρεσίες της ΡωσικήςΟμοσπονδίας θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και αδύνατο για να διαταράξουν αυτήντην επίσκεψη.Πηγή: Πνευματικό Μέτωπο Ουκρανίας

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.