Πάνω από ένας μήνας έχει περάσει από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία,την οποία το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Κατά τη διάρκεια αυτήςτης περιόδου χιλιάδες σπίτια, εκατοντάδες νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές υποστήριξηςτης ζωής έχουν καταστραφεί και, το χειρότερο από όλα, χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τιςζωές τους.

Στις ομιλίες τους, αξιωματούχοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας χρησιμοποιούν συνεχώς τονεπίσημα επινοημένο ευφημισμό «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» προκειμένου ναπαραπλανήσουν το ευρύ κοινό και να δυσκολέψουν το έργο διεθνών δικηγόρων, δικαστώνεθνικών και διεθνών δικαστηρίων.Θα πρέπει να αναγνωριστεί, ότι οι Ρώσοι ειδικοί στον τομέα του διεθνούς δικαίου (στηνπραγματικότητα δεν μπορούν να ονομαστούν δικηγόροι, καθώς αυτή η λέξη προέρχεταιαπό το λατινικό Jus – δίκαιο, η έννοια της δραστηριότητας των πραγματικών δικηγόρωνείναι ο θρίαμβος της δικαιοσύνης), πριν από την έναρξη της ρωσικής επιθετικότητας είχανπροετοιμαστει πλήρως για μελλοντικές δοκιμές.Ο ευφημισμός «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», που ουσιαστικά εκπληρώνει την έννοιατου «πολέμου», περιπλέκει την προσφυγή στη νομική διαδικασία σε θεμελιώδεις πηγέςτου διεθνούς δικαίου όπως οι Συμβάσεις της Χάγης του 1907, συμπεριλαμβανομένης τηςΣύμβασης για τους Νόμους και τα Έθιμα του κατά ξηράν πολέμου.Οι προσπάθειες της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει ευφημισμούς δεν είναι κάτι καινούργιο. Το2014, κατά τη στρατιωτική προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας, τουεδάφους του κυρίαρχου κράτους της Ουκρανίας, η ρωσική προπαγάνδα και ακόμη καιαξιωματούχοι χρησιμοποιούσαν ενεργά τον ευφημισμό “ευγενικοί άνθρωποι”, για νααναφερθούν στο στρατιωτικό προσωπικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Χωρίς αμφιβολία,αυτός ο ευφημισμός αναπτύχθηκε από ειδικευμένους ειδικούς στον τομέα της ενημέρωσηςκαι της ψυχολογικής επιρροής. Η λέξη «ευγενικός» συνδέεται υποσυνείδητα με την έννοιατης «ανθρωπιάς», «καλών προθέσεων» και παραπλανά ενεργά τους καταναλωτές μέσωνμαζικής ενημέρωσης, που δεν έχουν εμπειρία στην κατανόηση μιας συγκεκριμένηςκατάστασης, και δυσκολεύει τους δικηγόρους, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τηςπρακτικής ερμηνείας των κανόνων του δικαίου.Δυστυχώς, η χρήση τέτοιων μεθόδων αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική. Η τρέχουσαχρήση της επινοημένης έννοιας της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» ενισχύεται από τηχρήση ψευδών ισχυρισμών για την παρουσία στην Ουκρανία «φασιστών», «ναζί», τηνανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής, την «παρενόχληση» των ρωσόφωνων ακόμη καιπράξεις γενοκτονίας του άμαχου πληθυσμού. Η χρήση της λέξης «ειδική» υποδήλωνε τηνεπιλεκτικότητα («όχι μαζικό χαρακτήρα») των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεωνκαι η λέξη «επιχείρηση» απέσυρε την προσοχή από την έννοια του «πολέμου». Η χρήσηευφημισμών και ψεύτικων ισχυρισμών ως «νομικών περισπασμών» είναι στοιχείο τουυβριδικού πολέμου.Ως ένα τέτοιο χτύπημα, η Ρωσία, ως δικαιολογία, ανακοίνωσε, ότι ένας από τους στόχουςτης διεξαγωγής μιας «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» ήταν να αποτραπεί η γενοκτονίατου πληθυσμού των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγάνσκ της Ουκρανίας.
Στις 26 Φεβρουαρίου 2022 η Ουκρανία κατέθεσε μήνυση στο Διεθνές Δικαστήριο για τηνπαραβίαση από τη Ρωσία της Σύμβασης του 1947 για την Πρόληψη και Τιμωρία τουΈγκλήματος της Γενοκτονίας. Έπίσης, η Ουκρανία κατέθεσε αίτηση για προσωρινά μέτρα,με την οποία, μάλιστα, ζητά από την UNIC να διατάξει τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμοστην Ουκρανία.Ωστόσο, η Ρωσία αρνήθηκε αρχικά να συμμετάσχει στις ακροάσεις. Αυτή η υπόθεση έγινεδεδικασμένο. Μέχρι τώρα, η Μόσχα συμμετείχε πάντα στις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου,οργάνωνε την υπεράσπιση, υποστήριζε, μεταξύ άλλων, αρνούμενη τη δικαιοδοσία τουΔικαστηρίου. Ακόμη και όταν οι αποφάσεις για τη δικαιοδοσία δεν ήταν υπέρ της ΡωσικήςΟμοσπονδίας, συνέχισε να συμμετέχει στις ακροάσεις, δημιουργώντας μια εικόνασεβασμού και εμπιστοσύνης στις αποφάσεις του Δικαστηρίου.Αυτό συνέβη, επειδή το Δικαστήριο του ΟΗΈ είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός στονκόσμο, του οποίου οι δραστηριότητες ήταν σημαντικές για την ίδια τη Ρωσική Ομοσπονδία.Αυτή τη φορά, η Ρωσία έδειξε ασέβεια προς ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή δικαστήρια.Έίναι ιδιαίτερα απαραίτητο να σημειωθεί, ότι η Ρωσία δεν άρχισε καν να εξηγεί τουςλόγους για την άρνηση της διαδικασίας, προφανώς λόγω της απροθυμίας να υπερασπιστείνομικά τη θέση της σχετικά με την επινοημένη «γενοκτονία» του πληθυσμού στις περιοχέςΛουγάνσκ και Ντονέτσκ.Πρέπει να σημειωθεί, ότι μια τέτοια συμπεριφορά της Ρωσίας μαρτυρεί την αναγνώρισητης δικής της χαμένης θέσης. Έπιπλέον, αυτή η κατάσταση έχει αναπτυχθεί λόγω τουγεγονότος, ότι ξένοι και ακόμη και Ρώσοι σύμβουλοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίοιπροηγουμένως υπερασπίζονταν τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών κατά τηςΟυκρανίας μετά την επίθεση του 2014, ανακοίνωσαν αυτή τη φορά την άρνηση τους να τηνεκπροσωπήσουν στο Διεθνές Δικαστήριο ΟΗΈ. Θεωρούσαν αδύνατο να εκπροσωπήσουνμια χώρα, που αρνείται πλήρως το διεθνές δίκαιο.Έτσι, μπορούμε να βγάλουμε ένα σημαντικό συμπέρασμα, ότι η Ρωσία σκόπιμακαταστρέφει τα θεμέλια της σύγχρονης διεθνούς έννομης τάξης.Στις 16 Μαρτίου η Διευθύντρια του Διεθνούς Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης Joan Donoghueανακοίνωσε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου:«Η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει, εν αναμονή της τελικής απόφασης για την υπόθεση, νααναστείλει τις εχθροπραξίες, που ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2022 στο έδαφος τηςΟυκρανίας.Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να διασφαλίσει, ότι οι οποιοιδήποτε στρατιωτικοί ή τακτικοίσχηματισμοί, που μπορεί να κυβερνιουνται ή να υποστηρίζονται από αυτήν, καθώς καιοποιοσδήποτε οργανισμός ή πρόσωπο, που μπορεί να ελέγχεται έμμεσα από αυτήν, δεν θααναλάβει περαιτέρω δράση σε αυτές τις επιχειρήσεις.Το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να διερευνήσει, εάν λαμβάνει χώρα γενοκτονία στηνΟυκρανία.Το δικαστήριο δεν έχει αποδείξεις, ότι η Ουκρανία διαπράττει γενοκτονία στο έδαφός της,όπως ισχυρίστηκε η Ρωσία.Το Δικαστήριο έχει αμφιβολίες, εάν η Σύμβαση για την Πρόληψη του Έγκλήματος τηςΓενοκτονίας επιτρέπει μονομερή στρατιωτική δράση σε άλλο κράτος για την πρόληψη τηςγενοκτονίας».
Την επομένη της ανακοίνωσης της απόφασης του Δικαστηρίου, ο ομιλητής του Προέδρουτης Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Πεσκόφ είπε, ότι η Ρωσία δεν επρόκειτο νασυμμορφωθεί με την πρώτη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την μήνυσητης Ουκρανίας κατά της Ρωσίας: «Δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτήν την απόφαση.Το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης έχει και την έννοια όπως η «συναίνεση τωνμερών». Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία εδώ… Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό είναι κάτι,που δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη.»Η μη αναγνώριση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι μόνο μια ακόμηκατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και ένας σοβαρός λόγος για τηναναθεώρηση του καθεστώτος της Ρωσίας στο σύστημα των οργάνων των Ηνωμένων Έθνώνκαι, πάνω από όλα, το καθεστώς του μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας.Δυστυχώς, η διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση κινείται πολύ αργά, το σύγχρονοδιεθνές δίκαιο χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και έλλειψη διαδικαστικής δυναμικής.Το δικαστήριο χρειάστηκε 20 ημέρες για να βγάλει την απόφαση του. Σύμφωνα με ταπρότυπα των όρων εξέτασης των υποθέσεων από το Δικαστήριο, η απόφαση ελήφθημάλλον γρήγορα, αλλά σε καθεμία από αυτές τις 20 ημέρες εκατοντάδες αθώοι άνθρωποιέχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία.Ως εκ τούτου, το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα προς τημεταρρύθμιση, που έχει καθυστερήσει αρκετά, του διεθνούς δικαίου, αφού το δικαστήριοπρέπει να είναι όχι μόνο δίκαιο αλλά και γρήγορο.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.