Με επισημότητα και με τήρηση των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας εορτάστηκε η 157η επέτειος της Ενώσεως των Επτανήσων με την Ελλάδα στην Κέρκυρα την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021. Στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

Κατ’ αυτήν παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης.

Ο Σεβασμιώτατος προσεφώνησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως εξής:

«Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Χριστός Ἁνέστη!

Σ’ αὐτή τήν σπουδαία ἡμέρα μνήμης καί ἐλπίδος γιά τήν Κέρκυρα καί τά Ἰόνια νησιά περιποιεῖ τιμή γιά ὅλους ἐμᾶς ἡ παρουσία σας σήμερα. Γιά νά ἔρθει αὐτή ἡ περιπόθητη στιγμή τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἑπτανήσων μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα, πάλεψαν πολλοί. Οἱ πατριῶτες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἶχαν ὡς ἐπικεφαλῆς τους τόν Μητροπολίτη Κερκύρας Ἀθανάσιο Πολίτη. Ἡ φωτισμένη αὐτή προσωπικότητα ἀπετέλεσε μία ἀκόμη πολύτιμη μαρτυρία ὅτι στό αἴτημα καί τόν ἀγῶνα γιά ἐλευθερία ἡ Ἐκκλησία εἶχε πάντοτε «εὐήκοα τά ὦτα», καθώς ἡ πνευματική μας παράδοση θεωρεῖ καί ζεῖ τήν ἐλευθερία ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ ἀπ’ ἀρχῆς στόν ἄνθρωπο. Καί ἐλευθερία σημαίνει ὅτι ἡ ὕπαρξη δέν μπορεῖ νά ὑποταχθεῖ σέ καμία τυραννία, εἴτε ἐξωτερκή εἴτε ἐντός της. Δέν μπορεῖ νά προχωρήσει στήν ὁδό τῆς ἀληθείας καί τῆς προόδου ἑλκόμενη ἀπό ἀλλότριες θελήσεις. Δέν μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ ὅτι ἀνήκει σέ ἕνα σύνολο στό ὁποῖο δέν ὑπάρχει τό «ὅμαιμον, τό ὁμόγλωσσον, τό ὁμόθρησκον», ὄχι διότι ἀρνεῖται νά συνυπάρξει μέ τόν κάθε συνάνθρωπο, ἀλλά διότι ἐἀν δέν μποροῦμε νά αὐτοκαθοριζόμεθα καί νά αὐτοπροσδιοριζόμεθα μέ βάση ποιά εἶναι ἡ ταυτότητά μας, τότε δέν μποροῦμε νά διαλεχθοῦμε, νά εἴμεθα ἀνοιχτοί στόν ἄλλο, τόν ὁποιονδήποτε ἄλλο, τόν ὁποῖο τό προοδευτικό καί οὐκουμενικό ἦθος τῆς πίστεώς μας θεωρεῖ ὡς εἰκόνα Θεοῦ, τετιμημένη, ἀλλά καί προσκεκλημένη νά ἀκολουθήσει τήν ὁδό τῆς συμπορεύσεως.

Χαιρόμεθα, διότι εἶστε ἐξέχουσα προσωπικότητα. Ὑπηρετήσατε τήν δικαιοσύνη στήν πατρίδα μας μέ βαθιά ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς σας καί κληθήκατε πλέον νά γίνετε ἡ ἐγγυήτρια τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν, ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ λαοῦ μας. Σήμερα ἐπισκέπτεσθε ἕναν τόπο στόν ὁποῖο τό αἴσθημα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης εἶναι βαθιά ριζωμένο στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ριζοσπάστες βουλευτές, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν συμπρωταγωνιστές στό πολιτικό καί κοινωνικό πεδίο τοῦ ἀγῶνα γιά τήν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου μέ τήν Ἑλλάδα, ἀποτελοῦν κι αὐτοί ὁδοδεῖκτες γιά τούς καιρούς μας. Τό δίκαιο καί ἡ διαφύλαξή του εἶναι στήν ψυχή τοῦ Ἕλληνα. Δίκαιο δέν εἶναι μόνο νά ἔχουμε τό δικαίωμα νά ἐπιλέγουμε ποῦ ἀνήκουμε. Εἶναι καί ἡ ἔγνοια γιά τόν πλησίον, ὁ σεβασμός στά δικαιώματά του, τό αἴσθημα ὅτι δέν μπορεῖ κάποιος νά προηγεῖται στήν ζωή ἐπειδή ἔχει χρήματα, δύναμη, ἐπιφάνεια, κάποτε καί αὐτοχθονία, ἀλλά ὅ,τι ἔχει, τό ὁποῖο στήν γλῶσσα τῆς πίστεώς μας ὀνομάζεται «τάλαντο», καλεῖται νά τό μοιραστεῖ ἐν ἀγάπῃ μέ τόν πλησίον του, νά τόν προστατεύσει, νά τόν βλέπει ὡς ἴσο καί ἰσότιμο. Καί ἄν χρειαστεῖ, νά παραιτηθεῖ χάριν τῆς ἀγάπης καί ἀπό τά δικά του δικαιώματα, γιά τόν συνάνθρωπό του. Αὐτό ἔπραξαν οἱ πρόγονοί μας. Δέν ἀρκέσθηκαν στήν δόξα τοῦ ἀξιώματος, ἀλλά θυσιάστηκαν ὅταν χρειάστηκε, γιά νά προαχθεῖ τό σύνολο. Αὐτόν τόν δρόμο ὑπερασπιστήκατε κι ἐσεῖς στήν μέχρι τώρα πορεία σας στόν ὑψηλό θεσμό πού διακονήσατε. Καί χαιρόμεθα διότι δείχνετε πώς θά συνεχίσετε, ἀπό τόν πλέον κορυφαῖο θεσμό τόν ὁποῖο κληθήκατε νά ὑπηρετήσετε, νά δίνετε σέ ὅλους μας παραδείγματα εὐαισθησίας, πρωτοπορίας, ἀλλά καί ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ, τά ὁποῖα ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη.

Σήμερα τιμᾶτε τήν Κέρκυρα καί τά Ἰόνια νησιά μέ τήν παρουσία σας ἐδῶ, στόν ἱστορικό αὐτό προσκυνηματικό ναό τοῦ Ἁγίου καί Θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος. Τοῦ Ἁγίου τοῦ ὁποίου τό ἄφθαρτον σκήνωμα ἀπετέλεσε φρουρό διαφυλάξεως τῆς ἑλληνικότητος, τῆς ὀρθοδοξίας, τῆς δίψας γιά ἐλευθερία τῶν κατοίκων τῶν Ἑπτανήσων. Ἐπί αἰῶνες ἡ ξενοκρατία θέλησε νά διαμορφώσει τήν συνείδηση τοῦ λαοῦ μας κατά τίς δικές της προοπτικές. Ὅμως ὁ Ἰόνιος Ἕλληνας, μέ θεματοφύλακες τῆς ταυτότητας, τῆς πίστεως καί τοῦ πατριωτισμοῦ του, τούς Ἁγίους Σπυρίδωνα στήν Κέρκυρα, Γεράσιμο στήν Κεφαλλονιά καί Διονύσιο στήν Ζάκυνθο, καθώς καί τούς ἄλλους ἁγίους καί ἁγίες πού ἀνεδείχθησαν σέ ὅλα τά νησιά, κράτησε ἄσβεστη τήν δίψα νά ἐπανέλθει στήν ἑνότητα καί τήν ἕνωση μέ τόν ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό.

Ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ξένος ὡς πρός τήν καταγωγή γι’ αὐτό τόν τόπο, ἀλλά πιό οἰκεῖος ἀπό τούς οἰκείους, ὡς πρός τήν παρουσία του στό νησί μας, καθότι ἀπό τό 1456 τό ἀκέραιο λείψανό του, σημεῖον τῆς ἀναστασίμου μαρτυρίας καί ζωῆς τήν ὁποία ἡ χριστιανική πίστη κομίζει, συντροφεύει τήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων, ἀφουγκράζεται τίς ἐλπίδες καί τούς σταυρούς τους, θαυματουργεῖ διασώζοντας τόσο τόν τόπο ἀπό ποικίλες περιστάσεις, ἐπιδρομές καί νόσους, ὅσο καί τούς ἀνθρώπους στίς δικές τους δοκιμασίες! Καί εἶναι ὁ Ἄγιός μας καί σήμερα αὐτός πού ἐξακολουθεῖ νά συνδράμει τίς ζωές ὅλων μας καί ὄχι μόνο πνευματικά!

Σᾶς καλωσορίζουμε λοιπόν μετά τιμῆς καί ἀγάπης, κυρία Πρόεδρε! Ἡ τοπική μας Ἑκκλησία, διά τοῦ ἑπισκόπου της, προσεύχεται νά ἔχετε δύναμη στά καθήκοντά σας ὑπέρ τοῦ λαοῦ μας. Καί σᾶς προσφέρει συμβολικά αὐτήν τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου μας Σπυρίδωνος, γιά νά θυμόσαστε τήν δική του ἀγάπη γιά τήν ἀλήθεια, τόν ἄνθρωπο, τήν οἰκουμένη! Καλῶς ὁρίσατε!»

Εκτός από την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος ο κ. Νεκτάριος προσέφερε στην κ. Πρόεδρο και τα λευκώματα των εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως για τον Άγιο Σπυρίδωνα, τα μοναστήρια της Κέρκυρας και το Πάσχα στην Κέρκυρα.

Κατόπιν ο κ. Νεκτάριος παραβρέθηκε στην επίσημη εκδήλωση στο κτήριο της Ιονίου Βουλής, όπου και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός λόγος με θέμα « Από το 1821 στο 1864», από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Δημήτριο Μεταλληνό. Στην συνέχεια ο κ. Νεκτάριος τέλεσε επιμνημόσυνο δέηση στο μνημείο της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα στην πάνω πλατεία, στο οποίο η κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την ανακήρυξη της κ. Σακελλαροπούλου σε επίτιμο Δημότη Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από την Δήμαρχο κ. Μερόπη Υδραίου στο Παλάτι Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης 20 Μαΐου ο κ. Νεκτάριος τέλεσε επιμνημόσυνες δεήσεις στο ναό της Αγίας Τριάδος στη Γαρίτσα, όπου βρίσκεται ο τάφος του Μητροπολίτη Κερκύρας Αθανασίου Πολίτη, και στην Μονή Πλατυτέρας, όπου βρίσκεται ο τάφος του μεγάλου πατριώτη, πρώτου γραμματέα της Επτανήσου Πολιτείας το 1800 και μετέπειτα πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννου Καποδίστρια. Στην Πλατυτέρα παρέστη και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.