Ἐντὸς κλίματος κατανύξεως ἐτελέσθησαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου οἱ Παρακλητικοὶ Κανόνες πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς ἱστορικοὺς Ναοὺς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 6ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Μέγαν Παρακλητικὸν Κανόνα εἰς τὸν Ἱ. Ἁγίασμα τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης, τὸ ὁποῖον ἀνῆκεν εἰς τὴν πάλαι ποτὲ ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ ἄνω πόλεως Σμύρνης καὶ εὑρίσκεται πλησίον αὐτοῦ, σήμερον σῳζομένης μόνον τῆς εἰσόδου αὐτοῦ. Τὸ Ἱ. Ἁγίασμα εἶναι ἀρχαῖον, ὑπόγειον, κατὰ δὲ τὴν παράδοσιν προσήρχοντο εἰς αὐτὸ αἱ θηλάζουσαι μητέρες μετὰ τῶν γαλακτοτροφουμένων βρεφῶν των καὶ ἐλάμβανον τὴν θεομητορικὴν εὐλογίαν. Εἰς τὸ τέλος τῆς ὑπογείου στοᾶς, ἡ ὁποία καλύπτεται μέχρι ὕψους τινός ὑπὸ ὕδατος, ὑπάρχουν ὑπολείμματα τοιχογραφίας τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης.
Τὸ ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 7ης ἰδίου, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς τὸ χωρίον Μπουρνόβα, Κοινότητα ἀνήκουσαν εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σμύρνης, καὶ ἐχοροστάτησεν κατὰ τὸν Μικρὸν Παρακλητικὸν Κανόνα πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Ναὸς αὐτὸς καὶ ὁ Ναὸς τῶν Ἁγ. Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου, μαζὶ μὲ τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Προφήτου Ἠλιού, τὸ ὁποῖον χρήζει ἀποκαταστάσεως, εἶναι οἱ μοναδικοὶ σῳζόμενοι σήμερον Ναοὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνέγνω Τρισάγιον, ὄπισθεν τοῦ πάλαι ποτὲ Ἱ. Βήματος τοῦ Ναοῦ, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων κτιτόρων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀειμνήστων μελῶν τῆς Ρωμαιορθοδόξου Κοινότητος Μπουρνόβα. Τὸν Ναὸν ἐπεσκέφθη διὰ πρώτην φορὰν ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τὸ 2015, ὁ Ὁποῖος ἐφύτευσε καὶ ἐλαίαν εἰς τὸν χῶρον ὄπισθεν αὐτοῦ, κατόπιν δὲ ἀδείας τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχῶν τελεῖται κατ’ ἔτος ἡ ἐτησία πανήγυρις αὐτοῦ, τὴν 14ην Σεπτεμβρίου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.